Kolose 4:1-18

  • Naséhat kanggo majikan (1)

  • ”Ndongaa kanthi tekun” (2-4)

  • Tumindak wicaksana marang wong-wong sing dudu bagéan saka jemaat (5, 6)

  • Salam panutup (7-18)

4  Para majikan, tumindaka sing bener lan adil marang budhak-budhakmu, merga kowé dhéwé uga nduwé Majikan ing swarga.  Ndongaa kanthi tekun, tetepa sadhar kanggo nindakké kuwi, lan ngucapa sokur.  Uga ndongaa kanggo aku kabèh, supaya Gusti Allah maringi aku kabèh kesempatan* kanggo martakké pangandika lan rahasia suci bab Kristus, sing merga kuwi aku dipenjara,  lan supaya aku isa martakké kanthi cetha, kaya sing sakmesthiné.  Terusa tumindak wicaksana marang wong-wong sing dudu bagéan saka jemaat, lan gunakna wektumu nganggo cara sing paling apik.*  Omonganmu kudu tansah nyenengké, kaya panganan sing dibumboni nganggo uyah, supaya kowé ngerti carané mènèhi jawaban marang saben wong.  Tikhikus, sedulur sing tak tresnani, budhak sing setya nglayani Gusti kaya kita, bakal ngandhani kowé kabèh kabar bab aku.  Aku ngutus dhèwèké marang kowé supaya kowé padha ngerti kahanané aku kabèh, lan supaya dhèwèké isa nglipur atimu.  Dhèwèké bakal teka bareng Onésimus, sedulur sing setya lan sing tak tresnani, sing sak dhaérah karo kowé. Wong loro kuwi bakal nyritakké kabèh sing kelakon ing kéné marang kowé. 10  Aristarkhus, sing dipenjara bareng aku, ngirim salam marang kowé kabèh, semono uga Markus sepupuné Barnabas (bab Markus, kowé wis nampa arahan kanggo nampa dhèwèké wektu teka marang kowé), 11  uga Yésus sing disebut Yustus. Kabèh sedulur kuwi wong Yahudi.* Mung sedulur-sedulur kuwi sing nyambut gawé bareng karo aku demi Kratoné Allah, lan sedulur-sedulur kuwi dadi sumber panglipuran kanggoku. 12  Épafras, budhaké Kristus Yésus sing asalé saka dhaérahmu, uga ngirim salam marang kowé kabèh. Dhèwèké tansah ndonga kanthi tenanan kanggo kowé kabèh, supaya kowé akiré tetep dadi wong sing diwasa* lan nduwé keyakinan sing kukuh marang kabèh kersané Gusti Allah. 13  Aku mènèhi kesaksian nèk dhèwèké mempeng nyambut gawé demi kowé lan demi sedulur-sedulur ing Laodikia lan Hiérapolis. 14  Lukas, dokter sing kita tresnani, uga Démas, ngirim salam marang kowé kabèh. 15  Wènèhna salamku marang sedulur-sedulur ing Laodikia, marang sedulur wadon Nimfa, lan marang jemaat sing ngibadah ing omahé. 16  Sakwisé surat iki diwacakké marang kowé, aturen uga supaya surat iki diwacakké marang jemaat Laodikia, lan kowé uga kudu maca surat sing tak kirimké marang jemaat Laodikia. 17  Sakliyané kuwi, kandhanana Arkhipus, ”Gatèkna tugas pelayanan sing kok tampa merga dadi pengikuté Gusti, supaya kowé isa ngrampungké kuwi.” 18  Iki salam saka aku, Paulus, sing tak tulis dhéwé. Élinga marang aku sing saiki lagi dipenjara. Muga-muga kowé kabèh padha nampa welas asih sing nggumunké.*

Katrangan Tambahan

Lit.: ”lawang”.
Lit.: ”lan tukunen kabèh wektu sing ana”.
Lit.: ”wong sing disunat”.
Utawa ”sing lengkap”.
Deloken Daftar Istilah.