Kolose 2:1-23

  • Kristus, rahasia suciné Gusti Allah (1-5)

  • Ati-ati karo para tukang ngapusi (6-15)

  • Apa sing saktenané kuwi Kristus (16-23)

2  Aku péngin kowé kabèh ngerti sepira aboté perjuanganku demi kowé kabèh, demi wong-wong sing ana ing Laodikia, lan demi kabèh wong sing durung tau ketemu aku.  Tujuanku yaiku supaya atiné wong-wong kuwi kelipur lan supaya wong-wong kuwi nyawiji ing katresnan. Nganggo cara kuwi, wong-wong kuwi isa nampa kabèh berkah sing aji,* sing dihasilké saka pemahaman sing cetha lan pasti, lan nduwé pangertèn sing bener bab rahasia suciné Gusti Allah, yaiku Kristus.  Ing dhèwèké, kesimpen kabèh bandha sing wujudé kawicaksanan lan pangertèn.  Aku ngomong kaya ngéné iki supaya ora ana sing isa ngapusi kowé nganggo tembung-tembung licik.  Senajan aku ora bareng karo kowé, nanging pikiranku* ana bareng karo kowé. Aku bungah ndelok kowé padha tumata* lan ndelok imanmu sing teguh marang Kristus.  Mula, merga kowé wis padha nampa Kristus Yésus, Gusti kita, terusa nyawiji karo dhèwèké.  Kaya sing wis padha kok sinaoni, imanmu marang Kristus kudu ngoyod, dibangun ing ndhuwuré dhèwèké, lan dadi mantep. Uga, kowé kudu terus ngucap sokur.  Padha ngati-atia supaya ora ana sing njiret* kowé nganggo wulangané manungsa lan cara mikir sing salah sing dhasaré dudu Kristus nanging tradhisiné manungsa lan pathokan dhasar saka donya iki.  Pancèn, kabèh sipat-sipaté Gusti Allah lengkap ing Kristus. 10  Dadi, kowé kabèh wis dadi lengkap liwat dhèwèké, yaiku kepalané kabèh pamréntah lan panguwasa. 11  Liwat dhèwèké, kowé uga wis disunat, ora nganggo tangan, nanging nganggo cara mbuwang pepénginané badan sing dosa,* merga ya ngono kuwi carané abdiné Kristus disunat. 12  Kowé kabèh wis dikubur bareng dhèwèké ing baptisané. Merga kowé kuwi pengikuté lan merga kowé padha nduwé iman marang apa sing ditindakké Gusti Allah nganggo kuwasané, kowé diuripké manèh bareng dhèwèké. Gusti Allah wis nguripké manèh dhèwèké saka antarané wong mati. 13  Sakliyané kuwi, senajan kowé wis padha mati merga pelanggaranmu lan merga ora disunat, Gusti Allah wis nggawé kowé urip kanggo nyawiji karo Kristus. Panjenengané kanthi apik ati wis ngapurani kabèh pelanggaran kita, 14  lan mbusak hukum Taurat sing nduduhké kesalahan-kesalahan kita. Gusti Allah nyingkirké Hukum kuwi liwat sédané Kristus ing cagak paukuman.* 15  Liwat cagak paukuman kuwi, Panjenengané ngalahké para pamréntah lan panguwasa, lan nduduhké nèk wong-wong kuwi wis dikalahké, nganggo cara ndadèkké wong-wong kuwi tontonan ing ngarepé wong akèh lan nggiring wong-wong kuwi ing pawai kemenangané. 16  Mula, aja nganti ana wong-wong sing ngadili kowé kabèh ing bab mangan lan ngombé, utawa ing bab sawijiné riyaya, utawa ing bab riyaya sasi anyar,* utawa sabat. 17  Kuwi kabèh mung bayangan saka bab-bab sing bakal teka, nanging apa sing saktenané kuwi Kristus. 18  Ngati-atia karo wong sing isa nggawé kowé ora éntuk hadiah, yaiku wong sing éthok-éthok andhap asor lan seneng karo penyembahan marang malaékat, sing ”nggondhèli kenceng”* perkara-perkara sing didelok. Wong kuwi bangga marang perkara-perkara sing ora ana gunané, merga cara mikiré kaya manungsa sing dosa, 19  lan dhèwèké ora ngetutké Kepalané, sing nyedhiakké apa sing dibutuhké badan, lan sing nggawé kabèh anggota badan isa nyawiji kanthi apik, lan liwat Kepala kuwi Gusti Allah nggawé sak badan kuwi dadi saya mundhak gedhé. 20  Nèk kowé wis nolak pathokan dhasar saka donya iki lan mati bareng Kristus, ngapa kok kowé tumindak kaya-kayané isih dadi bagéan saka donya iki? Ngapa kowé isih manut karo préntah ngéné iki: 21  ”Aja nyekel, aja ngicipi, aja ndemèk”? 22  Kabèh préntah kuwi mung perkara-perkara sing bakal sirna sakwisé digunakké, lan kuwi mung préntah lan piwulangé manungsa. 23  Senajan préntah kuwi kétoké wicaksana, nanging ora mbantu wong-wong nolak pepénginané badan sing dosa.* Iki kelakon merga wong-wong padha nemtokké dhéwé carané ngibadah marang Gusti Allah, éthok-éthok andhap asor, lan nyiksa badané dhéwé.

Katrangan Tambahan

Utawa ”nampa kasugihan”.
Lit.: ”rohku”.
Utawa ”tertib”.
Utawa ”sing ndadèkké kowé tawanan”.
Utawa ”pepénginan daging”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”bulan anyar”.
Dicuplik saka omongan sing diucapké anggota anyar ing ritual agama kafir.
Utawa ”pepénginan daging”.