Kisah 18:1-28

  • Pelayanané Paulus ing Korintus (1-17)

  • Bali menyang Antiokhia Siria (18-22)

  • Paulus mangkat menyang Galatia lan Frigia (23)

  • Apolos wong sing trampil ngomong éntuk bantuan (24-28)

18  Sakwisé kuwi Paulus mangkat saka Athéna menyang Korintus.  Lan ing kono Paulus ketemu karo wong lanang sing jenengé Akuila, yaiku wong Yahudi sing asalé saka Pontus, lan lagi waé teka saka Italia karo bojoné yaiku Priskila, merga Kaisar Klaudius mréntahké kabèh wong Yahudi ninggalké Roma. Mula Paulus nemoni wong loro kuwi,  lan merga nduwé ketrampilan sing padha, yaiku nggawé kémah, Paulus manggon ing omahé Akuila lan Priskila, lan kerja bareng wong loro kuwi.  Saben dina sabat, Paulus mènèhi ceramah* ing sinagogé* lan ngupaya ngyakinké wong-wong Yahudi lan Yunani.  Wektu Silas lan Timotius teka saka Makédonia, Paulus mulai nggunakké akèh wektuné kanggo martakké pangandikané Gusti Allah. Paulus mènèhi kesaksian marang wong Yahudi kanggo mbuktèkké nèk Yésus kuwi Kristus.  Nanging sakwisé wong-wong kuwi terus-terusan nentang lan ngécé Paulus, Paulus banjur ngebutké klambiné lan kandha, ”Kowé bakal nanggung getihmu dhéwé.* Aku resik saka getihmu. Wiwit saiki aku bakal lunga menyang bangsa-bangsa liya.”  Banjur Paulus lunga saka kono* lan mlebu ing omahé wong lanang sing jenengé Titius Yustus. Dhèwèké wong sing nyembah Gusti Allah lan omahé ana ing jèjèré sinagogé.  Nanging Krispus, yaiku ketua sinagogé kuwi, bareng karo kabèh keluargané, dadi percaya marang Gusti. Ana uga akèh wong ing Korintus sing krungu kabar apik, dadi percaya lan dibaptis.  Banjur, liwat wahyu ing wayah wengi, Gusti kandha marang Paulus, ”Aja wedi. Terusa ngomong lan aja meneng, 10  merga aku ndhukung kowé lan ora ana wong siji-sijia sing bakal nyerang kowé kanggo nyilakani kowé. Akèh wong ing kutha iki bakal percaya karo aku.” 11  Mula Paulus manggon ing kono nganti siji setengah taun lan mulangké pangandikané Gusti Allah marang wong-wong kuwi. 12  Wektu Galio dadi gubernur* Akhaya, wong-wong Yahudi padha nggabung dadi siji kanggo nglawan Paulus lan nggawa dhèwèké ing ngarepé kursi pengadilan. 13  Wong-wong kuwi kandha, ”Wong iki ngojok-ojoki wong-wong kanggo ngibadah marang Gusti Allah nganggo cara sing ora cocog karo Hukum.” 14  Nanging wektu Paulus arep ngomong, Galio kandha marang wong-wong Yahudi, ”Nèk pancèn iki tumindak salah utawa kejahatan sing sérius, aku kudu sabar ngrungokké kowé. 15  Nanging nèk iki mung udur-uduran bab tembung-tembung, jeneng, utawa hukummu dhéwé, ya kowé dhéwé sing kudu ngrampungké kuwi. Aku ora bakal dadi hakim kanggo perkara-perkara kaya ngono.” 16  Galio banjur ngongkon wong-wong kuwi lunga saka kursi pengadilan mau. 17  Mula kabèh wong kuwi nangkep Sostenes, yaiku ketua sinagogé, lan padha nggebugi dhèwèké ing ngarepé kursi pengadilan. Nanging Galio babar blas ora gelem mèlu-mèlu. 18  Sakwisé manggon ing kana sawetara dina manèh, Paulus pamit marang sedulur-sedulur banjur numpak kapal menyang Siria, bareng karo Priskila lan Akuila. Paulus nyukur cendhak rambuté ing Kènkhréa, merga dhèwèké wis janji marang Gusti Allah. 19  Wektu Paulus, Priskila, lan Akuila tekan ing Éfésus, Paulus ninggalké Priskila lan Akuila ing kana. Paulus banjur mlebu ing sinagogé lan rembugan* karo wong-wong Yahudi. 20  Wong-wong Yahudi terus-terusan njaluk supaya Paulus manggon luwih suwé, nanging Paulus ora gelem. 21  Dhèwèké pamit lan kandha, ”Aku bakal bali manèh marang kowé, nèk Yéhuwah ngersakké.” Banjur Paulus numpak kapal saka Éfésus 22  lan tekan ing Kaisaréa. Sakwisé kuwi, dhèwèké lunga menyang Yérusalèm lan mampir ing jemaat sing ana ing kana, banjur lunga menyang Antiokhia. 23  Sakwisé manggon sedhéla ing kana, Paulus banjur mangkat lan lunga menyang kutha-kutha ing Galatia lan Frigia kanggo nguwatké kabèh murid. 24  Wektu kuwi, ana wong Yahudi sing jenengé Apolos, asalé saka Alèksandria, dhèwèké teka ing Éfésus. Apolos kuwi wong sing trampil ngomong lan ngerti akèh bab Kitab Suci. 25  Dhèwèké wis diwulang* bab dalané Yéhuwah, lan nganggo semangat sing mulad-mulad merga roh suci, dhèwèké ngomong lan mulang bab Yésus kanthi pas. Nanging dhèwèké mung ngerti bab baptisan Yohanes. 26  Apolos mulai ngomong kanthi kendel ing sinagogé. Wektu Priskila lan Akuila krungu dhèwèké, wong loro kuwi ngundang Apolos lan mènèhi katrangan sing luwih pas bab dalané Gusti Allah. 27  Merga Apolos péngin lunga menyang Akhaya, sedulur-sedulur nulis surat marang para murid ing kana supaya padha nampa Apolos kanthi apik. Wektu wis tekan ing kana, Apolos akèh mbantu wong-wong sing wis dadi percaya merga welas asihé Gusti Allah sing nggumunké.* 28  Ing ngarepé wong akèh lan kanthi semangat sing gedhé, dhèwèké mbuktèkké kanthi cetha nèk piwulangé wong Yahudi kuwi salah. Apolos nduduhké saka Kitab Suci nèk Yésus kuwi Kristus.

Katrangan Tambahan

Utawa ”tukar pikiran karo wong-wong”.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Lit.: ”Getihmu ana ing ndhuwur sirahmu dhéwé”.
Maksudé, saka sinagogé.
Utawa ”prokonsul”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”tukar pikiran”.
Utawa ”diwulang nganggo cara lisan”.
Deloken Daftar Istilah.