Kisah 12:1-25

  • Yakobus dipatèni; Pétrus dipenjara (1-5)

  • Pétrus dibébaské nganggo mukjijat (6-19)

  • Hérodès dihukum malaékat (20-25)

12  Kira-kira ing wektu kuwi, Raja Hérodès mulai nganiaya sebagéan anggotané jemaat.  Dhèwèké matèni Yakobus seduluré Yohanes nganggo pedhang.  Wektu ngerti nèk kuwi nggawé wong-wong Yahudi seneng, dhèwèké uga nangkep Pétrus. (Kuwi kedadéan wektu Riyaya Roti Tanpa Ragi.)  Pétrus ditangkep lan dilebokké penjara. Dhèwèké dijaga karo patang kelompok prajurit, ing saben kelompok ana prajurit cacahé papat. Hérodès nduwé rencana arep nggawa Pétrus kanggo diadili ing ngarepé wong akèh sakwisé Paskah.  Wektu Pétrus dipenjara, jemaat padha ndonga kanthi tenanan marang Gusti Allah kanggo Pétrus.  Ing wengi sakdurungé Hérodès ngadili Pétrus, Pétrus lagi turu lan tangané diranté ing antarané loro prajurit, lan ana penjaga-penjaga ing ngarep lawang penjara.  Ujug-ujug, ana malaékaté Yéhuwah ngadeg ing kono, lan ana cahya sumunar ing njero penjara kuwi. Malaékat kuwi ngoyog-oyog Pétrus karo kandha, ”Ndang tangi!” Lan ranté-ranténé ucul saka tangané Pétrus.  Malaékat kuwi kandha, ”Siap-siapa,* enggonen sandhalmu.” Pétrus nindakké kuwi. Banjur malaékat kuwi kandha, ”Enggonen klambi njabamu, lan etutna aku.”  Pétrus banjur metu lan ngetutké malaékat kuwi. Dhèwèké ora ngerti nèk sing ditindakké malaékat mau bener-bener nyata. Dhèwèké ngira lagi éntuk wahyu. 10  Pétrus lan malaékat kuwi ngliwati pos jaga sing kapisan lan kapindho, banjur tekan ing gerbang wesi sing ngarah menyang kutha lan gerbang kuwi mbukak dhéwé. Sakwisé metu, Pétrus lan malaékat kuwi mlaku ing sawijiné dalan, lan ujug-ujug malaékat kuwi ninggalké Pétrus. 11  Mula Pétrus dadi sadhar apa sing wis kedadéan, lan kandha, ”Saiki aku ngerti tenan nèk Yéhuwah wis ngutus malaékaté kanggo mbébaské aku saka tangané Hérodès lan saka kabèh bab ala sing dikarepké wong-wong Yahudi.” 12  Sakwisé sadhar nèk kuwi nyata, Pétrus lunga menyang omahé Maria ibuné Yohanes sing disebut Markus. Ing kono ana sedulur-sedulur sing lagi ngumpul lan ndonga. 13  Wektu Pétrus ndhodhog gerbang omah kuwi, ana pembantu wadon sing jenengé Roda metu kanggo ndelok sapa sing teka. 14  Wektu nitèni nèk kuwi swarané Pétrus, Roda seneng banget nganti dhèwèké ora mbukakké gerbang, nanging malah mlayu mlebu lan ngandhani liyané nèk Pétrus ana ing gerbang. 15  Sedulur-sedulur padha kandha, ”Kowé iki ora waras, ya?” Nanging dhèwèké terus kandha nèk Pétrus pancèn teka. Mula sedulur-sedulur kandha, ”Kuwi mesthi malaékaté.” 16  Nanging, Pétrus isih terus dhodhog-dhodhog. Wektu gerbangé dibukak, sedulur-sedulur padha kagèt ndelok Pétrus. 17  Nanging Pétrus mènèhi tandha nganggo tangané supaya wong-wong kuwi padha meneng, lan dhèwèké nyritakké kanthi rinci bab piyé Yéhuwah mbébaské dhèwèké saka penjara. Banjur dhèwèké kandha, ”Kandhanana Yakobus lan sedulur-sedulur liyané bab iki.” Sakwisé kuwi, dhèwèké metu lan lunga menyang panggonan liyané. 18  Ésuké, para prajurit padha bingung merga ora ngerti apa sing wis kedadéan marang Pétrus. 19  Hérodès nggolèki Pétrus ing ngendi-endi, nanging ora ketemu. Mula Hérodès nakoni para penjaga, lan ngongkon supaya para penjaga kuwi digawa kanggo dihukum. Sakwisé kuwi, Hérodès lunga saka Yudéa menyang Kaisaréa lan manggon sedhéla ing kana. 20  Ing sawijiné dina, Hérodès nesu karo wong-wong Tirus lan Sidon. Mula, wong-wong kuwi bebarengan teka ngadhep Hérodès. Sakwisé mbujuk Blastus, yaiku pengawas istanané raja,* wong-wong kuwi banjur njaluk damai karo Raja Hérodès, merga negarané wong-wong kuwi biasané olèh panganan saka dhaérah sing dikuwasani Hérodès. 21  Ing sawijiné dina wektu wong-wong padha ngumpul, Hérodès lungguh ing kursi pengadilan nganggo jubah raja lan mulai pidato. 22  Banjur wong-wong sing padha ngumpul kuwi mulai mbengok, ”Iki swarané allah, dudu swarané manungsa!” 23  Ing wektu kuwi uga, malaékaté Yéhuwah nggawé Hérodès diserang penyakit, merga dhèwèké ora ngluhurké Gusti Allah. Banjur Hérodès dipangan cacing-cacing lan mati. 24  Pangandikané Yéhuwah terus nyebar, lan saya akèh wong sing dadi murid. 25  Bab Saul lan Barnabas, sakwisé rampung mènèhi bantuan ing Yérusalèm, wong loro kuwi bali bareng Yohanes, sing uga disebut Markus.

Katrangan Tambahan

Utawa ”Talènana pinggangmu”.
Lit.: ”pengawas kamaré raja”.