Kisah 1:1-26

  • Marang Téofilus (1-5)

  • Mènèhi kesaksian ing saklumahing bumi (6-8)

  • Yésus munggah swarga (9-11)

  • Murid-murid padha ngumpul lan nyawiji (12-14)

  • Matias dipilih nggentèni Yudas (15-26)

1  Téofilus, ing suratku sing kapisan, aku nulis bab kabèh sing ditindakké lan diwulangké Yésus  nganti dina wektu dhèwèké diangkat menyang swarga, sakwisé mènèhi arahan liwat roh suci marang para rasul sing wis dipilih.  Sakwisé Yésus sengsara, dhèwèké mènèhi akèh bukti sing nggawé para muridé yakin nèk dhèwèké wis urip manèh. Dhèwèké kerep nemoni para muridé saksuwéné 40 dina, lan dhèwèké ngomongké bab Kratoné Gusti Allah.  Wektu ketemu karo para muridé, Yésus mènèhi arahan, ”Aja metu saka Yérusalèm. Nanging tetepa ngentèni apa sing wis dijanjèkké Bapak, sing wis kok rungokké saka aku.  Yohanes mbaptis nganggo banyu, nanging sedhéla manèh kowé bakal dibaptis nganggo roh suci.”  Mula wektu padha ngumpul, murid-murid takon marang Yésus, ”Gusti, apa panjenengan arep nggawé kerajaan Israèl pulih manèh ing jaman iki?”  Yésus njawab, ”Mung Bapak ing swarga sing nduwé wewenang nemtokké mangsa lan wektuné kuwi bakal kelakon, lan kowé ora perlu ngerti bab kuwi.  Nanging kowé bakal nampa kuwasa wektu roh suci teka marang kowé, lan kowé bakal dadi seksiku ing Yérusalèm, ing kabèh dhaérah Yudéa lan Samaria, nganti tekan bagéan sing paling adoh ing bumi.”*  Sakwisé ngomongké kuwi, wektu para murid isih ndelok Yésus, Yésus keangkat menyang swarga, lan ana méga sing nutupi dhèwèké lan murid-murid ora isa ndelok dhèwèké manèh. 10  Wektu murid-murid isih nyawang langit pas Yésus keangkat menyang swarga, ujug-ujug ana wong lanang loro sing nganggo klambi putih ngadeg ing jèjèré para murid, 11  banjur kandha, ”Wong-wong Galiléa, ngapa kowé kabèh ngadeg karo nyawang langit? Yésus sing diangkat menyang langit bakal bali* nganggo cara sing padha kaya sing kok delok wektu dhèwèké munggah menyang langit.” 12  Banjur murid-murid bali menyang Yérusalèm saka Gunung Zaitun sing adohé kira-kira sak kilomèter* saka Yérusalèm. 13  Wektu wis tekan kana, para murid munggah ing kamar ndhuwur, panggonané para murid nginep. Ing kana ana Pétrus, Yohanes, Yakobus, lan Andréas, Filipus lan Tomas, Bartoloméus lan Matius, Yakobus anaké Alféus, Simon wong sing semangat, lan Yudas anaké Yakobus. 14  Kanthi sak pikiran para murid padha tekun ndonga, bareng karo wong-wong wadon, adhi-adhiné Yésus sing lanang, lan Maria ibuné Yésus. 15  Ing sawijiné dina, Pétrus ngadeg ing antarané para sedulur sing lagi ngumpul, sing cacahé kira-kira 120, lan kandha, 16  ”Sedulur-sedulur, apa sing roh suci omongké liwat Daud ing ayat iki pancèn kudu kelakon. Daud ngomongké bab Yudas, sing mimpin wong-wong sing nangkep Yésus. 17  Mbiyèn, Yudas klebu ing antarané aku kabèh lan dipilih kanggo ngabdi bareng aku kabèh. 18  (Wong iki tuku tanah nganggo opah kejahatané. Dhèwèké tiba, tibané sirahé luwih dhisik banjur wetengé bedhah lan isi wetengé metu kabèh. 19  Kabèh penduduk Yérusalèm ngerti bab iki, mula ing basané wong-wong kuwi, tanah mau disebut Akeldama, sing tegesé ”Tanah Getih”.) 20  Ing buku Mazmur ana tulisan, ’Panggonané dadia suwung lan ora ana sing ngenggoni,’ lan, ’Ejarna jabatané dadi pengawas dijupuk wong liya.’ 21  Dadi, dhèwèké perlu diganti karo salah siji sedulur sing mèlu bareng aku kabèh saksuwéné Gusti Yésus nindakké kegiatané* bareng aku kabèh, 22  yaiku wiwit Yohanes mbaptis Yésus nganti Yésus keangkat munggah swarga, lan sedulur kuwi kudu kaya aku kabèh sing dadi seksi wektu Yésus diuripké manèh.” 23  Dadi, wong-wong kuwi ngusulké wong loro, yaiku Yusuf sing disebut Barsabas utawa Yustus, lan Matias. 24  Banjur para murid ndonga, ”Yéhuwah, Panjenengan ngerti isi atiné kabèh wong. Duduhna sapa sing Panjenengan pilih saka wong loro iki 25  kanggo dadi rasul nggentèni Yudas lan nglayani Panjenengan. Yudas wis ninggalké tugasé kanggo nuruti karepé dhéwé.” 26  Mula para murid nguncalké undhi kanggo wong loro kuwi, lan sing kepilih Matias. Banjur dhèwèké diakoni* dadi rasul bareng karo 11 rasul liyané.

Katrangan Tambahan

Utawa ”nganti tekan pucuké bumi”.
Lit.: ”teka”.
Lit.: ”adohé perjalanan pas dina Sabat”. Jarak sing éntuk dilakoni wong Yahudi pas dina Sabat.
Lit.: ”mlebu lan metu”.
Maksudé, dianggep padha kaya 11 rasul liyané.