Ibrani 8:1-13

  • Tabernakel nggambarké bab-bab ing swarga (1-6)

  • Bédané perjanjian sing lawas lan sing anyar (7-13)

8  Iki bab utama saka apa sing padha tak rembug: Kita nduwé imam agung kaya ngono, lan dhèwèké wis lungguh ing sisih tengen tahtané Gusti Allah Sing Agung ing swarga,  dadi abdi ing panggonan suci lan kémah sing sejati, sing didegké karo Yéhuwah, dudu karo manungsa.  Merga saben imam agung dilantik kanggo mènèhi persembahan lan kurban. Mula, imam agung iki uga perlu mènèhké persembahan.  Nèk dhèwèké ana ing bumi, dhèwèké ora bakal dadi imam, merga wis ana wong-wong sing mènèhké persembahan miturut hukum Taurat.  Tugas suci sing ditindakké wong-wong kuwi dadi gambaran lan bayangan saka bab-bab sing ana ing swarga. Kuwi diduduhké wektu Gusti Allah mréntahké Musa, piyé Musa kudu nggawé kémah kuwi. Gusti Allah ngendika, ”Kowé kudu nggawé kuwi miturut rancangan sing Tak duduhké marang kowé ing gunung iki.”  Nanging saiki, Yésus wis nampa tugas sing luwih unggul ketimbang tugas sing ditindakké imam-imam sing sakdurungé, merga dhèwèké uga dadi perantara perjanjian sing luwih apik, sing digawé kanthi sah miturut janji-janji sing luwih apik.  Nèk perjanjian sing kapisan kuwi ora ana kurangé, ora perlu ana perjanjian sing kapindho.  Nanging, Gusti Allah weruh kekurangané bangsa kuwi merga, ”Yéhuwah ngendika, ’Ing wektuné mengko, Aku bakal nggawé perjanjian anyar karo wong Israèl lan wong Yéhuda.  Perjanjian kuwi ora kaya perjanjian sing Tak gawé karo leluhuré wong-wong kuwi, wektu Aku nyekel tangané wong-wong kuwi kanggo nuntun metu saka Mesir, merga wong-wong kuwi ora netepi perjanjian-Ku, dadi Aku ora ngopèni wong-wong kuwi manèh,’ pangandikané Yéhuwah. 10  ”’Merga iki perjanjian sing bakal Tak gawé karo wong Israèl sakwisé wektu kuwi,’ pangandikané Yéhuwah. ’Hukum-hukum kuwi bakal Tak dèlèhké ing pikirané wong-wong kuwi, lan Tak tulis ing atiné wong-wong kuwi. Aku bakal dadi Gusti Allahé wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umat-Ku. 11  ”’Lan wong-wong kuwi ora bakal mulang wong-wong sing sak bangsa lan uga seduluré, nganggo cara kandha, ”Kowé kudu kenal karo Yéhuwah!” Merga kabèh wong kuwi bakal kenal karo Aku, saka sing cilik dhéwé nganti sing gedhé dhéwé. 12  Aku bakal ngapurani kesalahané wong-wong kuwi, lan dosané ora bakal Tak éling-éling manèh.’” 13  Merga Panjenengané ngendika bab ”perjanjian anyar”, perjanjian sing sakdurungé wis dadi perjanjian sing lawas, lan nèk ana barang sing lawas lan saya tuwa, kuwi bakal sirna.

Katrangan Tambahan