Ibrani 12:1-29

  • Yésus, Sing Nyampurnakké iman kita (1-3)

    • Seksi sing akèh banget kaya méga (1)

  • Aja nyepèlèkké disiplin saka Yéhuwah (4-11)

  • Mlakua lurus nganggo sikilmu (12-17)

  • Nyedhak marang Yérusalèm ing swarga (18-29)

12  Mula, merga kita nduwé seksi sing akèh banget kaya méga sing ngubengi kita, ayo kita padha mbuwang kabèh beban lan dosa sing kanthi gampang isa njiret kita, lan ayo kita padha mlayu kanthi tekun ing balapan sing wis ditemtokké kanggo kita,  karo mandeng Wakil Utama lan Sing Nyampurnakké iman kita, yaiku Yésus. Merga kabungahan sing didèlèhké ing ngarepé, dhèwèké tekun ing cagak paukuman* lan ora ngrasa isin, lan saiki dhèwèké lungguh ing sisih tengen tahtané Gusti Allah.  Mula, gatèkna tenanan dhèwèké supaya kowé ora dadi kesel lan nyerah. Dhèwèké tekun ngadhepi wong-wong dosa sing nentang dhèwèké nganggo omongan, sing sakjané nggawé rugi wong-wong kuwi dhéwé.  Ing perjuanganmu nglawan dosa, kowé durung tau berjuang nganti mati.  Kowé wis bener-bener nglalèkké naséhat sing diparingké Gusti Allah marang kowé, yaiku anak-anaké. Naséhaté yaiku, ”Anak-Ku, aja nyepèlèkké disiplin saka Yéhuwah, lan aja nyerah wektu diélikké karo Panjenengané,  merga Yéhuwah maringi disiplin marang kabèh sing ditresnani, malah Panjenengané ngukum* saben wong sing dianggep anak.”  Kowé kudu tekun merga kuwi bagéan saka disiplin. Sebab kanggoné Gusti Allah, kowé kuwi anak-anaké. Apa ana ta anak sing ora tau didisiplin karo bapaké?  Nanging nèk kowé ora mèlu nampa disiplin iki, kuwi tegesé kowé anak haram, dudu anaké Gusti Allah.  Sakliyané kuwi, bapak kita sing ana ing bumi uga mènèhi disiplin marang kita, lan kita ngajèni dhèwèké. Mula, kuduné kita kan luwih manut marang Bapak ing swarga* supaya kita tetep urip, ta? 10  Bapak kita sing ana ing bumi mènèhi disiplin mung sedhéla waé, miturut apa sing bener kanggoné dhèwèké, nanging Gusti Allah maringi disiplin demi paédahé kita, supaya kita isa suci kaya Panjenengané. 11  Pancèn, kita ora bungah wektu nampa disiplin, nanging ngrasa sedhih. Nanging sakwisé kuwi, disiplin bakal ngasilké katentreman lan nggawé wong dadi nindakké apa sing bener, merga wis dilatih liwat disiplin kuwi. 12  Mula, kuwatna tangan sing sèngklèh lan dhengkul sing théklok. 13  Terus mlakua lurus nganggo sikilmu, supaya bagéan sing lara* kuwi ora dadi saya parah nanging dadi mari. 14  Ngupayaa rukun karo kabèh wong lan ngupayaa bèn uripmu suci. Wong sing ora suci ora isa ndelok Gusti.* 15  Ngati-atia supaya aja nganti ana sing gagal nampa welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* supaya oyod sing ana racuné ora thukul banjur nggawé masalah lan akèh wong sing dadi ora suci merga kuwi. 16  Lan waspadaa supaya ing antaramu aja ana wong sing nindakké hubungan sèks sing ora sah,* utawa sing ora ngajèni perkara-perkara sing suci, kaya Ésau, sing masrahké hak-haké dadi anak mbarep mung kanggo sak porsi panganan. 17  Merga kowé ngerti nèk sakwisé kuwi, wektu dhèwèké péngin éntuk warisan berkah kuwi, dhèwèké ditolak. Senajan dhèwèké ngupaya tenanan nganti nangis-nangis supaya bapaké ngowahi keputusané, nanging kuwi tanpa guna. 18  Kowé ora nyedhak marang gunung sing isa didemèk lan sing geniné mulad-mulad, sing diubengi karo méga peteng, lan badai, uga kahanan sing peteng ndhedhet, 19  sing ana swara trompèt sing seru lan swara sing ngomong, sing pas krungu kuwi, bangsa kuwi nyuwun supaya swara kuwi mandheg ngomong marang wong-wong kuwi. 20  Wong-wong kuwi ora tahan krungu préntah, ”Malah kéwan waé, nèk ngidak gunung iki, kudu dibandhemi watu nganti mati.” 21  Apa sing didelok kuwi medèni banget nganti Musa kandha, ”Aku wedi lan ndhredheg.” 22  Nanging kowé nyedhak marang Gunung Zion lan kuthané Gusti Allah sing urip, yaiku Yérusalèm ing swarga, marang puluhan éwu malaékat 23  sing ngumpul bareng, marang jemaat putra mbarep sing wis kedaftar ing swarga, marang Gusti Allah sing dadi Hakimé sakabèhé, marang urip rohaniné wong-wong bener sing wis dadi sampurna, 24  marang Yésus sing dadi perantarané perjanjian anyar, lan marang getih sing dicipratké, sing luwih apik ketimbang getihé Habèl. 25  Ngati-atia aja nganti kowé ora ngrungokké* swarané sing ngendika saka swarga. Jaman mbiyèn, bangsa ing bumi ora ngrungokké apa sing dingendikakké Gusti Allah, lan wong-wong kuwi dihukum. Mula, saya manèh kita, mesthi bakal dihukum nèk ora ngrungokké swara sing ngendika saka swarga. 26  Wektu kuwi swarané Gusti Allah nggoncangké bumi, nanging saiki Panjenengané janji, ”Isih sepisan manèh Aku bakal nggoncangké bumi, ora mung bumi nanging uga langit.” 27  Tembung-tembung ”isih sepisan manèh” nduduhké nèk Gusti Allah bakal nyingkirké perkara-perkara sing digoncangké, yaiku sing ora digawé Gusti Allah, supaya perkara-perkara sing ora digoncangké bakal tetep ana. 28  Mula, merga kita bakal nampa Kraton sing ora isa digoncangké, ayo kita terus nampa welas asih sing nggumunké,* sing nggawé kita isa nindakké tugas suci marang Gusti Allah, nganggo cara sing nyenengké Panjenengané lan nganggo rasa wedi lan ngajèni. 29  Merga Gusti Allah kita kaya geni sing isa nyirnakké.

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”mecuti”.
Utawa ”Bapak kanggo urip rohani kita”.
Utawa ”sing pincang”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”kowé golèk-golèk alesan kanggo nolak”.
Deloken Daftar Istilah.