Ibrani 10:1-39

  • Kurban kéwan kurang maédahi (1-4)

    • Taurat mung bayangan (1)

  • Kristus dadi kurban sepisan kanggo saklawasé (5-18)

  • Dalan anyar menyang urip (19-25)

    • Ora nyepèlèkké pakumpulan ibadah kita (24, 25)

  • Pangéling-éling bab dosa sing disengaja (26-31)

  • Tekun merga yakin lan nduwé iman (32-39)

10  Hukum Taurat kuwi mung bayangan saka perkara-perkara apik sing bakal teka, dudu perkara-perkara apik kuwi dhéwé. Mula, liwat kurban-kurban sing diwènèhké saben taun, hukum* kuwi ora bakal isa nggawé sampurna wong-wong sing ngibadah marang Gusti Allah.  Saumpama isa, kurban-kurban kuwi mesthi ora perlu diwènèhké manèh, ta? Merga wong-wong sing nindakké tugas suci kuwi wis digawé suci, mula dadi ora rumangsa nduwé dosa.  Sewaliké, saben taun kurban kuwi dadi pangéling-éling nèk wong-wong kuwi dosa,  merga ora mungkin getihé sapi lanang lan getihé wedhus isa nyingkirké dosa.  Mula wektu Kristus teka ing bumi, dhèwèké kandha, ”’Kurban lan persembahan ora Panjenengan péngini, nanging Panjenengan wis nyiapké sawijiné badan kanggo aku.  Panjenengan ora seneng marang persembahan bakaran lan persembahan dosa.’  Banjur aku kandha, ’Gusti Allah, aku wis teka kanggo nindakké kersa-Mu. Ing gulungan* katulis bab aku.’”  Sakdurungé, dhèwèké kandha, ”Panjenengan ora péngin utawa ora seneng marang kurban, persembahan, persembahan bakaran, lan persembahan dosa,” yaiku persembahan-persembahan sing diwènèhké miturut hukum Taurat.  Banjur dhèwèké kandha, ”Aku wis teka kanggo nindakké kersa-Mu.” Dhèwèké nyingkirké sing kapisan supaya sing kapindho isa ditindakké. 10  Cocog karo ”kersané” kuwi, kita wis digawé suci liwat badané Yésus Kristus, sing diwènèhké sepisan kanggo saklawasé. 11  Sakliyané kuwi, saben imam ana ing panggonané saben dina kanggo nindakké tugas suci lan kanggo mènèhké kurban sing padha nganti ping bola-bali, padahal kuwi ora isa bener-bener nyingkirké dosa. 12  Nanging wong iki mènèhké siji kurban sing isa nyingkirké dosa kanggo saklawasé, lan dhèwèké lungguh ing sisih tengené Gusti Allah, 13  karo nunggu nganti mungsuh-mungsuhé didadèkké ancik-aciké sikilé. 14  Liwat siji persembahan kurban, dhèwèké nggawé wong-wong sing wis digawé suci dadi sampurna kanggo saklawasé. 15  Sakliyané kuwi, roh suci uga mènèhi kesaksian marang kita, kandhané, 16  ”’Merga iki perjanjian sing bakal Tak gawé karo wong Israèl sakwisé wektu kuwi,’ pangandikané Yéhuwah. ’Hukum-hukum-Ku bakal Tak dèlèhké ing atiné wong-wong kuwi, lan Tak tulis ing pikirané wong-wong kuwi.’” 17  Banjur dikandhakké, ”Dosa-dosa lan kesalahan-kesalahané wong-wong kuwi ora bakal Tak éling-éling manèh.” 18  Nèk kabèh kuwi wis diapura, ora perlu manèh ana persembahan dosa. 19  Mula, sedulur-sedulur, merga getihé Yésus nggawé kita ora wedi* kanggo mlebu menyang Papan Mahasuci, 20  sing dhèwèké bukak kanggo kita dadi dalan anyar menyang urip liwat geber* kuwi, yaiku badané, 21  lan merga kita nduwé imam sing mulya sing dadi kepala omahé Gusti Allah, 22  ayo kita nyedhak marang Gusti Allah kanthi ati sing tulus lan iman sing kuwat, merga ati kita wis digawé resik saka hati nurani sing jahat, lan badan kita wis digawé resik nganggo banyu sing resik. 23  Ayo kita terus martakké pangarep-arep kita tanpa ragu, merga sing njanjèkké pangarep-arep kuwi setya. 24  Ayo kita nggatèkké* siji lan sijiné supaya isa nguwatké* siji lan sijiné kanggo nduduhké katresnan lan nindakké apa sing apik, 25  ora nyepèlèkké pakumpulan ibadah kita, kaya kebiasaané sapérangan wong, nanging nguwatké siji lan sijiné, lan nindakké kabèh kuwi luwih tenanan manèh, merga dinané Gusti Allah wis saya cedhak. 26  Nèk kita sengaja nindakké dosa sakwisé nampa pangertèn sing trep bab apa sing bener, ora ana manèh kurban kanggo dosa kita, 27  nanging kita mung isa nunggu hukuman sing medèni lan nunggu murka sing mulad-mulad kaya geni, sing bakal numpes kabèh sing nglawan Gusti Allah. 28  Miturut kesaksiané wong loro utawa wong telu, sapa waé sing nyepèlèkké Hukum Musa bakal mati tanpa welas asih. 29  Piyé miturutmu? Nèk ana wong sing ngidak-idak Putrané Gusti Allah lan ngrèmèhké getih perjanjian sing wis nggawé dhèwèké dadi suci, uga ngrèmèhké roh suci sing nduduhké welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* wong kuwi mesthiné pantes nampa hukuman sing luwih abot, ta? 30  Kita ngerti nèk Gusti Allah ngendika, ”Aku sing nduwé hak kanggo mbales. Kejahatané wong-wong kuwi bakal Tak bales.” Banjur, ”Yéhuwah bakal ngadili umaté.” 31  Medèni banget nèk nampa hukuman saka Gusti Allah sing urip. 32  Nanging, tetepa ngéling-éling mangsa sing wis kepungkur. Wektu kuwi, sakwisé kowé nampa pepadhang, kowé tekun ngadhepi perjuangan sing abot lan akèh kasangsaran. 33  Kadhang kowé dadi tontonané wong akèh* karo dirèmèhké lan ngalami kasangsaran, lan kadhang kowé mèlu sengsara bareng karo wong-wong sing ngalami kaya ngono. 34  Kowé nduduhké pangertèn* marang wong-wong sing dipenjara, lan kowé tetep bungah wektu apa sing kok duwèni dirampas, merga ngerti nèk kowé nduwé bandha sing luwih apik lan langgeng. 35  Mula terusa ngomong kanthi kendel,* merga kuwi bakal diopahi kanthi lubèr. 36  Kowé perlu tekun, supaya sakwisé kowé wis nindakké kersané Gusti Allah, kowé bakal nampa perkara sing dijanjèkké kuwi. 37  Merga ”sedhéla manèh”, ”Gusti Allah sing arep rawuh kuwi mesthi bakal rawuh lan Panjenengané ora bakal telat”. 38  ”Abdi-Ku sing nindakké apa sing bener bakal terus urip merga nduwé iman.” Lan, ”Nèk dhèwèké wedi banjur mundur, Aku* ora bakal seneng marang dhèwèké.” 39  Kita dudu wong sing wedi banjur mundur lan sirna, nanging kita wong sing nduwé iman mula tetep urip.

Katrangan Tambahan

Utawa mungkin ”manungsa”.
Lit.: ”gulungan kitab”.
Utawa ”kita yakin”.
Utawa ”tirai”.
Utawa ”mikirké”.
Utawa ”nyemangati”.
Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”dadi tontonan kaya ing téater”.
Utawa ”nduduhké simpati”.
Utawa ”terusa nduwé kebébasan kanggo ngomong”.
Utawa ”jiwa-Ku”.