Ibrani 1:1-14

  • Gusti Allah ngendika liwat Putrané (1-4)

  • Putra luwih unggul ketimbang para malaékat (5-14)

1  Ing jaman mbiyèn, Gusti Allah ngendika marang para leluhur kita liwat para nabi ing akèh kesempatan lan nganggo akèh cara.  Nanging ing jaman pungkasan iki, Panjenengané ngendika marang kita liwat sawijiné Putra, sing wis Panjenengané lantik dadi ahli warisé samubarang kabèh, lan Panjenengané nggunakké dhèwèké kanggo nggawé donya* sak isiné.  Putra kuwi mantulké kamulyané Gusti Allah lan dhèwèké kuwi gambaré Gusti Allah sing persis banget. Dhèwèké nyangga sakabèhé nganggo pangandikané Gusti Allah sing kebak kuwasa. Banjur, sakwisé nyucèkké kita saka dosa, dhèwèké lungguh ing sisih tengené Gusti Allah Sing Agung ing swarga.  Dhèwèké luwih unggul ketimbang para malaékat, merga dhèwèké nampa warisan jeneng sing luwih mulya ketimbang jenengé para malaékat.  Contoné, sapa ta ing antarané para malaékat sing tau dipangandikani Gusti Allah kaya ngéné, ”Kowé kuwi Putra-Ku. Saiki Aku dadi Bapakmu”? Lan sepisan manèh, ”Aku bakal dadi Bapaké, lan dhèwèké bakal dadi putra-Ku”?  Lan wektu ngutus manèh Putrané Sing Mbarep menyang donya, Panjenengané ngendika, ”Sakabèhé malaékaté Gusti Allah kudu sujud marang dhèwèké.”  Sakliyané kuwi, Panjenengané ngendika bab para malaékat, ”Panjenengané nggawé para malaékaté dadi makhluk roh sing kuwat, lan para abdiné dadi kaya urubé geni.”  Nanging bab Putrané, Panjenengané ngendika, ”Gusti Allah kuwi tahtamu saklawas-lawasé, lan pamréntahan* Kratonmu kuwi adil.  Kowé nresnani apa sing bener lan sengit karo pelanggaran hukum. Kuwi sebabé Gusti Allahmu nglantik kowé nganggo lenga, lan nggawé kowé luwih bungah ketimbang raja-raja liyané.” 10  Uga ana tulisan kaya ngéné, ”Gusti,* ing wiwitané, Panjenengan masang pondhasi bumi, lan langit kuwi gawéan astané Panjenengan. 11  Kuwi kabèh bakal sirna, nanging Panjenengan bakal tetep ana. Lan kaya klambi, kuwi kabèh bakal dadi lawas lan rusak. 12  Panjenengan bakal nglempit bumi lan langit kaya jubah, lan kaya klambi, kuwi kabèh bakal diganti. Nanging Panjenengan bakal tetep padha, lan uripé Panjenengan ora bakal ana pungkasané.” 13  Sapa ta ing antarané para malaékat sing tau dipangandikani Gusti Allah kaya ngéné, ”Lungguha ing sisih tengen-Ku nganti Aku nggawé mungsuh-mungsuhmu ana ing sakngisoré sikilmu”? 14  Kabèh malaékat kuwi kan makhluk roh sing nindakké tugas suci, sing diutus kanggo nglayani wong-wong sing bakal nampa warisan keslametan, ta?

Katrangan Tambahan

Utawa ”sistem-sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”tongkaté”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.