Galatia 6:1-18

  • Mbantu mikul beban siji lan sijiné (1-10)

    • Apa sing disebar kuwi sing bakal dipanèn (7, 8)

  • Sunat ora penting (11-16)

    • Ciptaan anyar (15)

  • Panutup (17, 18)

6  Sedulur-sedulur, nèk ana wong sing tumindaké ngarah marang sing salah, malah sakdurungé wong mau sadhar bab kuwi, kowé sing dituntun roh suci kudu mbantu dhèwèké supaya nindakké sing bener manèh. Anggonmu mbantu wong mau kudu nganggo cara sing alus. Lan kowé dhéwé kudu ngati-ati supaya ora kegodha nindakké sing salah.  Terusa mbantu mikul beban siji lan sijiné, lan nganggo cara kuwi kowé netepi hukum Kristus.  Merga nèk wong mikir dhèwèké kuwi penting, padahal sakjané dudu sapa-sapa, wong kuwi ngapusi dhèwèké dhéwé.  Nanging saben wong kudu nggatèkké tumindaké dhéwé, lan dhèwèké bakal bungah merga apa sing wis ditindakké, lan ora merga mbandhingké karo wong liya.  Sebab saben wong bakal mikul tanggung jawabé dhéwé-dhéwé.  Sakliyané kuwi, wong sing diwulang* pangandikané Gusti Allah kudu seneng mbagi apa sing apik karo wong sing mulang* dhèwèké.  Aja kapusan. Gusti Allah ora isa dirèmèhké. Merga apa sing disebar wong, ya kuwi sing bakal dipanèn.  Wong sing nyebar miturut pepénginan badan sing dosa* bakal manèn karusakan saka badané.* Nanging sing nyebar miturut tuntunané roh suci bakal manèn urip saklawasé saka roh kuwi.  Mula, aja nyerah nindakké apa sing apik. Merga nèk kita ora nyerah, kita bakal manèn pas tekan wektuné. 10  Dadi, mumpung isih ana kesempatan,* ayo kita padha nindakké apa sing apik marang kabèh wong, utamané marang sedulur-sedulur seiman. 11  Aku dhéwé sing nulis surat iki marang kowé. Gatèkna sepira gedhéné huruf-hurufé. 12  Kabèh wong sing meksa kowé supaya disunat kuwi wong-wong sing mung péngin nyenengké wong liya. Wong-wong mau nindakké kuwi supaya ora dianiaya merga cagak paukumané* Kristus. 13  Sakjané, wong-wong sing disunat kuwi dhéwé ora padha nindakké hukum Taurat. Nanging wong-wong kuwi péngin kowé disunat supaya padha isa bangga merga wis isa ngyakinké kowé kanggo disunat. 14  Nanging kanggoku, aku ora bakal bangga sakliyané bab Gusti kita Yésus Kristus sing wis mati ing cagak paukuman.* Kanggoku, donya iki wis dihukum mati liwat dhèwèké, nanging kanggoné donya iki, aku wis dihukum mati liwat dhèwèké. 15  Sing penting kuwi dudu disunat utawa ora, nanging sing penting kuwi ciptaan anyar. 16  Muga-muga katentreman lan welas asih terus ditampa karo wong-wong sing urip manut pathokan kuwi, yaiku Israèl duwèké Gusti Allah. 17  Muga-muga wiwit saiki ora ana wong sing nggawé aku susah, merga ing badanku ana tandha sing nduduhké nèk aku iki budhaké Yésus. 18  Sedulur-sedulur, muga-muga semangat sing kok duduhké diberkahi nganggo welas asih sing nggumunké saka Gusti kita, Yésus Kristus. Amin.

Katrangan Tambahan

Utawa ”diwulang nganggo cara lisan”.
Utawa ”mulang nganggo cara lisan”.
Utawa ”pepénginan daging”.
Lit.: ”dagingé”.
Lit.: ”wektu sing ditemtokké”.
Deloken ”Cagak paukuman” ing Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.