Galatia 1:1-24

  • Salam (1-5)

  • Ora ana kabar apik liya (6-9)

  • Kabar apik sing diwartakké Paulus asalé saka Gusti Allah (10-12)

  • Paulus dadi wong Kristen lan kegiatané sing wiwitan (13-24)

1  Saka Paulus, rasul sing ora dilantik karo manungsa, nanging dilantik karo Yésus Kristus lan Gusti Allah, yaiku Bapak kita, sing wis nguripké manèh Yésus saka antarané wong mati.  Aku nulis surat iki kanggo kowé kabèh, jemaat-jemaat ing Galatia. Kabèh sedulur sing bareng karo aku ngirim salam marang kowé kabèh.  Muga-muga kowé kabèh padha nampa welas asih sing nggumunké* lan katentreman saka Gusti Allah, Bapak kita, lan saka Gusti Yésus Kristus.  Kristus wis masrahké uripé kanggo dosa-dosa kita, supaya dhèwèké isa nylametké kita saka donya* sing jahat iki, cocog karo kersané Gusti Allah, Bapak kita.  Muga-muga Gusti Allah diluhurké nganti saklawas-lawasé. Amin.  Aku nggumun merga kowé cepet banget ngedoh saka Gusti Allah, sing wis milih kowé liwat welas asihé Kristus sing nggumunké,* banjur ngrungokké kabar apik liya.  Sakjané ora ana kabar apik liya, nanging ana sapérangan wong sing nggawé masalah ing antaramu, nganggo cara ngowahi kabar apik bab Kristus.  Nèk ana sing martakké kabar apik liya, sing béda karo sing wis padha tak wartakké marang kowé kabèh, dhèwèké pantes kena laknat, ora soal dhèwèké kuwi salah siji saka antarané aku kabèh utawa malaékat saka swarga.  Kaya sing wis padha tak omongké sakdurungé, aku kandha manèh marang kowé: Sapa waé sing martakké kabar apik liya marang kowé, sing béda karo sing wis padha kok tampa, wong kuwi pantes kena laknat. 10  Sakjané, apa aku lagi ngupaya nyenengké manungsa utawa Gusti Allah? Nèk aku isih ngupaya nyenengké manungsa, aku dudu budhaké Kristus. 11  Sedulur-sedulur, aku péngin kowé kabèh padha ngerti nèk kabar apik sing tak wartakké marang kowé, asalé dudu saka manungsa, 12  merga sing mènèhké lan mulangké kuwi marang aku dudu manungsa, nanging Yésus Kristus dhéwé sing nduduhké marang aku. 13  Kowé mesthi wis padha krungu bab tumindakku wektu aku isih nganut agama Yahudi,* yaiku aku nganiaya kanthi kejem* lan ngupaya numpes jemaaté Gusti Allah. 14  Ing agama Yahudi* aku luwih maju ketimbang akèh wong sing sak umuran lan sak bangsa karo aku, lan aku luwih semangat kanggo nindakké tradhisiné leluhurku. 15  Nanging Gusti Allah, sing nggawé aku dilairké, milih aku merga welas asihé sing nggumunké, lan Panjenengané seneng 16  nggunakké aku kanggo martakké kabar apik marang bangsa liya supaya padha kenal karo Putrané. Wektu dipilih, aku ora njaluk naséhaté manungsa saka ngendi waé, 17  lan aku uga ora lunga menyang Yérusalèm kanggo nemoni wong-wong sing wis dadi rasul sakdurungé aku. Nanging, aku lunga menyang negara Arab, banjur bali manèh menyang Damaskus. 18  Telung taun sakwisé kuwi, aku lunga menyang Yérusalèm kanggo marani Kéfas,* lan aku manggon karo dhèwèké 15 dina suwéné. 19  Nanging, aku ora ketemu karo rasul-rasul liyané, sakliyané Yakobus adhiné Gusti. 20  Kabèh sing tak tulis marang kowé kuwi bener. Aku sumpah ing ngarsané Gusti Allah nèk aku ora ngapusi. 21  Sakwisé kuwi, aku lunga menyang wilayah Siria lan Kilikia. 22  Nanging, jemaat-jemaat ing Yudéa sing nyawiji karo Kristus durung tau ketemu karo aku. 23  Wong-wong kuwi mung krungu: ”Wong sing mbiyèn péngin numpes agama kita lan sing sakdurungé nganiaya kita, saiki martakké kabar apik.” 24  Mula, wong-wong kuwi mulai ngluhurké Gusti Allah merga aku.

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Yudaisme”.
Utawa ”nganti kebangeten”.
Utawa ”Yudaisme”.
Maksudé, Pétrus.