Filipi 4:1-23

  • Nyawiji, bungah, mikirké perkara-perkara sing apik (1-9)

    • Aja nguwatirké apa waé (6, 7)

  • Ngajèni bantuané wong-wong Filipi (10-20)

  • Salam panutup (21-23)

4  Mula sedulur-sedulur sing tak tresnani lan tak kangeni, sing dadi kabungahanku lan mahkotaku, terusa kukuh dadi pengikuté Gusti,* kaya sing tak omongké sakdurungé.  Aku tenanan nyuwun supaya Éuodia lan Sintikhé isa nduwé pikiran sing padha wektu ngabdi marang Gusti.*  Aku uga nyuwun marang kowé kabèh, para kanca nyambut gawé sing sejati, supaya terus mbantu sedulur-sedulur wadon kuwi, sing wis nyambut gawé mempeng bareng aku demi kabar apik, uga bareng karo Klémen lan kanca-kanca nyambut gawéku sing liyané, sing jenengé ana ing buku kauripan.  Terusa bungah merga Gusti.* Sepisan manèh aku kandha: Bungaha!  Duduhna sikap masuk akal* marang kabèh wong. Gusti* iku cedhak.  Aja nguwatirké apa waé, nanging ing kabèh kahanan, nyuwuna bantuané Gusti Allah liwat donga lan panyuwun sarta ucapan sokur,  lan Gusti Allah bakal maringi katentreman sing ora isa dipahami manungsa, lan nganggo cara iki, Panjenengané bakal njaga ati lan pikiranmu liwat Kristus Yésus.  Mula, sedulur-sedulurku, terus pikirna kabèh perkara sing bener, kabèh perkara sing penting, kabèh perkara sing adil ing ngarsané Gusti Allah, kabèh perkara sing murni, kabèh perkara sing pantes ditresnani, kabèh perkara sing pantes diajèni, kabèh perkara sing apik, lan kabèh perkara sing pantes dialem.  Terus tindakna perkara-perkara sing kok sinau, kok tampa, kok rungokké, lan kok delok saka aku, supaya Gusti Allah katentreman mberkahi kowé. 10  Merga aku abdiné Gusti,* aku bungah banget merga kowé mulai mikirké aku manèh. Ndhisik, kowé terus mikirké aku nanging kowé ora nduwé kesempatan kanggo nduduhké kuwi. 11  Aku ngomong kaya ngéné dudu merga aku lagi kekurangan, sebab aku wis sinau kanggo ngrasa puas* ing kahanan apa waé. 12  Aku wis ngrasakké kekurangan, uga kalubèran. Ing kahanan apa waé, aku wis sinau rahasiané ngrasa puas, ora soal aku luwé utawa wareg, kalubèran utawa kekurangan. 13  Aku nduwé kekuwatan kanggo ngadhepi apa waé merga Gusti Allah* sing maringi aku kuwasa. 14  Nanging, kowé apikan banget merga wis mbantu aku wektu aku sengsara. 15  Sakjané kowé, yaiku wong-wong Filipi, uga ngerti nèk sakwisé kowé kabèh padha krungu kabar apik kanggo sing sepisanan, wektu aku mangkat saka Makédonia, ora ana jemaat sing mbantu aku lan nampa bantuanku, kejaba kowé kabèh. 16  Merga pas aku ana ing Tésalonika, kowé ngirim bantuan kanggo aku, ora mung ping pisan, nanging ping pindho. 17  Iki dudu tegesé aku ngarep-arep hadiah saka kowé, nanging aku péngin kowé nindakké apa sing apik, sing nggawé kowé éntuk luwih akèh paédah. 18  Nanging, aku nduwé kabèh sing tak butuhké, malah nganti luwih-luwih. Saiki aku ora kekurangan apa-apa sakwisé Épafroditus mènèhké kiriman saka kowé kabèh. Kuwi kaya kurban sing wangi lan nyenengké Gusti Allah. 19  Kuwi sebabé, nganggo kasugihané sing mulya, Gusti Allahku bakal nyedhiakké kabèh kebutuhanmu liwat Kristus Yésus. 20  Muga-muga Gusti Allah, Bapak kita, diluhurké saklawas-lawasé. Amin. 21  Wènèhna salamku kanggo saben wong suci sing nyawiji karo Kristus Yésus. Sedulur-sedulur sing ana bareng karo aku uga ngirim salam marang kowé kabèh. 22  Kabèh wong suci, kususé sing ana ing istanané Kaisar, uga padha ngirim salam marang kowé kabèh. 23  Muga-muga semangat sing kok duduhké diberkahi nganggo welas asih sing nggumunké* saka Gusti Yésus Kristus.

Katrangan Tambahan

Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”seneng ngalah”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”ngrasa cukup”.
Lit.: ”panjenengané”.
Deloken Daftar Istilah.