Filipi 2:1-30

  • Pengikuté Kristus kudu andhap asor (1-4)

  • Kristus andhap asor lan diluhurké (5-11)

  • Ngupayaa supaya kowé dislametké (12-18)

    • Sumunar kaya cahya sing padhang (15)

  • Timotius lan Épafroditus diutus (19-30)

2  Merga kowé kabèh nyawiji karo Kristus, nguwatké siji lan sijiné, nglipur siji lan sijiné merga tresna, perduli karo siji lan sijiné, nduwé katresnan lan welas asih ing antaramu,  mula gawénen supaya aku bungah banget nganggo cara nduduhké nèk kowé kabèh nduwé pikiran lan katresnan sing padha, bener-bener nyawiji* lan sak pikiran.  Aja seneng padu utawa sombong. Nanging, kowé kudu kanthi andhap asor nganggep wong liya luwih unggul ketimbang kowé,  lan gatèkna kepentingané wong liya, dudu mung kepentinganmu dhéwé.  Nduwéa sikap lan pikiran iki, yaiku sing padha karo sing diduwèni Kristus Yésus.  Senajan dhèwèké kaya Gusti Allah, dhèwèké ora tau mikir kanggo ngrebut kedudukané Gusti Allah supaya isa dadi padha karo Gusti Allah.  Dhèwèké ninggalké kabèh sing diduwèni lan dadi kaya budhak. Dhèwèké dadi manungsa.  Malah wektu dadi manungsa, dhèwèké ngasorké dhèwèké dhéwé lan manut nganti mati, yaiku mati ing cagak paukuman.*  Merga kuwi, Gusti Allah maringi dhèwèké kedudukan sing luwih dhuwur ketimbang sakdurungé, lan kanthi apik ati maringi dhèwèké jeneng sing luwih unggul ketimbang kabèh jeneng liyané, 10  mula kabèh sing ana ing swarga, ing bumi, lan ing ngisor lemah* kudu jèngkèng ing jenengé Yésus, 11  lan kabèh kudu ngakoni ing ngarepé wong akèh nèk Yésus Kristus kuwi Gusti demi kamulyané Gusti Allah, Bapak kita. 12  Sedulur-sedulur sing tak tresnani, kowé tansah manut wektu aku ana bareng karo kowé, lan saiki kowé luwih manut wektu aku ora ana bareng karo kowé. Mula, terusa ngupaya kanthi rasa wedi lan ngajèni supaya kowé dislametké. 13  Merga, Gusti Allah sing nguwatké kowé, lan maringi kowé pepénginan lan kekuwatan kanggo nindakké kabèh sing Panjenengané senengi. 14  Terusa nindakké sakabèhé tanpa nggrundel utawa padu, 15  supaya kowé murni lan ora salah, dadi anak-anaké Gusti Allah sing tanpa cacad ing antarané generasi sing jahat lan sing ora nindakké apa sing bener. Ing donya iki, kowé sumunar kaya cahya sing padhang, 16  karo terus nggegem kenceng sabda sing marakké urip. Mula, aku nduwé alesan kanggo bungah ing dinané Kristus, merga aku ngerti nèk anggonku mlayu ora tanpa guna lan anggonku nyambut gawé ora tanpa guna. 17  Senajan aku dadi kaya persembahan anggur sing disokké ing ndhuwuré kurbanmu, yaiku tugas suci sing kok tindakké merga kowé nduwé iman, aku ngrasa seneng lan bungah bareng kowé kabèh. 18  Mula, kowé kabèh uga kudu seneng lan bungah bareng aku. 19  Nèk cocog karo pepénginané Gusti Yésus, aku ngarep-arep isa ndang ngutus Timotius marang kowé supaya aku isa dikuwatké wektu krungu kabar bab kowé kabèh. 20  Aku ora nduwé wong liyané manèh sing sikapé kaya dhèwèké, sing bakal kanthi tulus perduli marang kowé kabèh. 21  Kabèh wong liyané padha mikirké kepentingané dhéwé, dudu kepentingané Kristus Yésus. 22  Nanging, kowé ngerti nèk Timotius wis mbuktèkké dhèwèké nyambut gawé kanthi mempeng demi kabar apik bareng karo aku, kaya anak karo bapaké. 23  Mula, aku ngarep-arep supaya aku isa ngutus dhèwèké marang kowé kabèh, sakwisé aku weruh apa sing bakal tak alami mengko. 24  Lan nèk iki cocog karo pepénginané Gusti, aku yakin nèk aku dhéwé ya bakal ndang teka. 25  Nanging saiki, aku mikir nèk aku perlu ngutus Épafroditus marang kowé kabèh. Dhèwèké kuwi sedulurku, kanca sing nyambut gawé bareng aku, kanca sing berjuang bareng aku, sing sakdurungé kok utus kanggo ngurus kebutuhanku. 26  Dhèwèké péngin banget ketemu karo kowé kabèh lan ngrasa sedhih merga kowé kabèh krungu nèk dhèwèké lara. 27  Dhèwèké pancèn lara nganti mèh mati, nanging Gusti Allah nduduhké welas asih marang dhèwèké, sakjané ora mung marang dhèwèké, nanging uga marang aku supaya aku ora tambah sedhih. 28  Dadi aku cepet-cepet ngutus dhèwèké supaya kowé isa bungah wektu ketemu karo dhèwèké lan aku dadi ora pati kuwatir manèh. 29  Mula, tampanen dhèwèké kanthi bungah, kaya sing biasa kok tindakké wektu nampa para pengikuté Gusti, lan terus ajènana sedulur-sedulur sing kaya ngono kuwi, 30  merga dhèwèké nganti mèh mati demi ngabdi marang Kristus.* Dhèwèké toh nyawa kanggo ngurus kebutuhanku, nggantèni kowé merga kowé ora ana ing kéné.

Katrangan Tambahan

Utawa ”dadi sak jiwa”.
Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, wong mati sing bakal diuripké manèh.
Utawa mungkin ”demi gawéané Gusti”.