Filémon 1:1-25

  • Salam (1-3)

  • Katresnan lan imané Filémon (4-7)

  • Panyuwuné Paulus kanggo Onésimus (8-22)

  • Salam panutup (23-25)

 Saka Paulus sing dipenjara demi Kristus Yésus, lan saka Timotius, sedulur kita, kanggo Filémon sedulur sing ditresnani,  kanggo sedulur wadon Apfia, kanggo Arkhipus kanca sing berjuang bareng kita, lan kanggo jemaat sing ngibadah ing omahmu:  Muga-muga kowé kabèh padha nampa welas asih sing nggumunké* lan katentreman saka Gusti Allah, Bapak kita, lan saka Gusti Yésus Kristus.  Aku tansah ngucap sokur marang Gusti Allah wektu aku nyebutké kowé ing donga-dongaku,  merga aku kerep krungu bab imanmu lan katresnanmu kanggo Gusti Yésus lan kanggo kabèh wong suci.  Aku ndonga supaya iman sing padha-padha kok duwèni isa nggawé kowé sadhar nèk akèh banget bab sing apik sing kita tampa liwat Kristus.  Sedulurku, aku seneng banget lan kelipur wektu krungu bab katresnanmu, merga kowé wis nguwatké atiné para wong suci.  Kuwi sebabé, merga aku rasulé Kristus, aku sakjané nduwé wewenang kanggo ngongkon kowé nindakké apa sing kudu ditindakké,  nanging luwih becik aku njaluk tenanan marang kowé supaya nindakké iki merga tresna. Sebab aku, Paulus, wis tuwa lan saiki ana ing penjara demi Kristus Yésus. 10  Aku njaluk tenanan marang kowé demi anakku, yaiku Onésimus, merga aku wis dadi kaya bapaké saksuwéné aku dipenjara. 11  Mbiyèn dhèwèké ora ana gunané kanggo kowé, nanging saiki dhèwèké migunani banget kanggo kowé lan kanggo aku. 12  Aku ngutus dhèwèké, sing tak tresnani banget, kanggo bali marang kowé. 13  Sakjané aku péngin dhèwèké tetep ana ing kéné supaya dhèwèké isa nggantèni kowé kanggo nglayani aku saksuwéné aku dipenjara demi kabar apik. 14  Nanging aku ora gelem nindakké apa waé tanpa takon dhisik marang kowé, supaya kowé nindakké apa sing apik merga lila, dudu merga kepeksa. 15  Mungkin iki alesané dhèwèké pisah saka kowé kanggo sawetara wektu,* supaya kowé isa nduwèni dhèwèké manèh kanggo saklawasé, 16  dudu dadi budhak manèh, nanging luwih saka budhak, yaiku dadi sedulur. Aku tresna banget marang dhèwèké, nanging kowé bakal luwih nresnani dhèwèké dadi budhak lan sedulur seiman. 17  Dadi nèk kowé nganggep aku kancamu, tampanen dhèwèké kaya nèk kowé nampa aku. 18  Sakliyané kuwi, nèk dhèwèké tumindak salah marang kowé utawa nduwé utang marang kowé, aku sing bakal mbayar kuwi. 19  Aku, Paulus, nulis iki nganggo tanganku dhéwé: Aku bakal mbayar kabèh utangé Onésimus. Aku ora perlu ngandhani kowé nèk sakjané kowé dhéwé ya nduwé utang marang aku, yaiku uripmu. 20  Sedulurku, muga-muga kowé mbantu aku ing bab iki demi Gusti kita. Kuwatna atiku merga kita pengikuté Kristus. 21  Aku yakin kowé bakal setuju, mula aku nulis marang kowé, merga aku yakin nèk kowé bakal nindakké luwih akèh ketimbang sing tak omongké. 22  Nanging sakliyané kuwi, siapna panggonan kanggo aku nginep, merga aku ngarep-arep supaya liwat donga-dongamu, aku bakal dibébaské kanggo kowé. 23  Kowé éntuk salam saka Épafras, sing dipenjara bareng karo aku merga nyawiji karo Kristus Yésus, 24  uga Markus, Aristarkhus, Démas, lan Lukas, kanca-kancaku. 25  Muga-muga semangat sing kok duduhké diberkahi nganggo welas asih sing nggumunké* saka Gusti Yésus Kristus.

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”sak jam”.
Deloken Daftar Istilah.