2 Yohanes 1:1-13

  • Salam (1-3)

  • Terus mlaku ing dalan sing bener (4-6)

  • Waspadaa marang para tukang ngapusi (7-11)

    • Aja ngucapké salam (10, 11)

  • Rencana kanggo mara lan salam-salam (12, 13)

 Aku iki pinituwa* lan aku nulis surat marang kowé, yaiku sedulur wadon* sing dipilih Gusti Allah, lan marang anak-anakmu. Aku bener-bener nresnani kowé kabèh. Ora mung aku, nanging uga kabèh wong sing wis ngerti wulangan sing bener uga nresnani kowé,  merga wulangan sing bener ana ing njero ati kita lan bakal terus ana karo kita saklawasé.  Kita bakal nampa welas asih sing nggumunké, welas asih, lan katentreman saka Gusti Allah, Bapak kita, lan saka Yésus Kristus, Putrané Bapak, sarta nampa apa sing bener lan katresnan.  Aku bungah banget merga ngerti ana anak-anakmu sing mlaku ing dalan sing bener, kaya sing dipréntahké Bapak marang kita.  Mula saiki, aku nyuwun marang kowé, sedulur wadon,* supaya kita padha nresnani siji lan sijiné. (Aku nulis marang kowé, dudu préntah anyar, nanging préntah sing wis kita tampa saka wiwitan.)  Nresnani kuwi tegesé kita terus nindakké préntah-préntahé. Préntah kuwi wis kok rungokké saka wiwitan, yaiku kowé kudu terus nduduhké katresnan.  Waspadaa, merga ana akèh tukang ngapusi ing donya iki, sing ora ngakoni nèk Yésus Kristus wis teka dadi manungsa. Wong-wong kuwi tukang ngapusi lan antikristus.*  Ngati-atia, supaya kowé aja nganti kélangan perkara-perkara sing wis aku kabèh hasilké kanthi mempeng. Banjur, kowé bakal nampa berkah sing wis Gusti Allah siapké kanggo kowé.  Saben wong sing nglangkahi piwulangé Kristus lan ora manut marang piwulang kuwi, ora nyenengké Gusti Allah. Nanging, wong sing terus manut marang piwulang kuwi nyenengké Bapak lan Putra. 10  Nèk ana wong sing teka marang kowé lan mulangké piwulang sing béda karo piwulangé Kristus, aja nampa dhèwèké ing omahmu utawa ngucapké salam marang dhèwèké. 11  Wong sing ngucapké salam marang dhèwèké, kuwi tegesé ndhukung tumindaké sing jahat. 12  Isih ana akèh manèh sing péngin tak tulis marang kowé, nanging aku ora péngin ngomongké kuwi liwat kertas lan tinta. Nanging aku péngin ketemu kowé lan ngomong langsung karo kowé, supaya kowé bener-bener ngrasa bungah. 13  Anak-anak saka sedulurmu wadon, sedulurmu wadon sing dipilih Gusti Allah, padha ngirim salam kanggo kowé.

Katrangan Tambahan

Utawa ”wong lanang tuwa”.
Lit.: ”wanita”, isa uga maksudé jemaat.
Lit.: ”wanita”, isa uga maksudé jemaat.
Maksudé, wong sing nglawan utawa nentang Kristus.