2 Timotius 2:1-26

  • Percayakna warta kuwi marang wong-wong sing isa dipercaya (1-7)

  • Tekun ngadhepi kasangsaran demi kabar apik (8-13)

  • Mulang lan njelaské pangandika sing bener nganggo cara sing apik (14-19)

  • Nyingkira saka pepénginané wong enom (20-22)

  • Carané ngadhepi wong-wong sing seneng mbrontak (23-26)

2  Mula, anakku, terusa ngupaya kanggo nampa kekuwatan liwat welas asih sing nggumunké* sing diduduhké Kristus Yésus.  Lan kabèh bab sing wis kok rungokké saka aku, sing diteguhké karo akèh seksi, percayakna kuwi marang wong-wong sing isa dipercaya, sing sakbanjuré bakal sanggup mulang wong liyané.  Merga dadi prajurité Kristus Yésus sing apik, mèlua ngalami sengsara.  Wong sing dadi prajurit ora mèlu nindakké urusan bisnis,* merga dhèwèké péngin nyenengké wong sing nglebokké dhèwèké dadi prajurit.  Sakliyané kuwi, ing pertandingan, wong sing mèlu tanding ora bakal nampa mahkota nèk ora manut karo aturané pertandingan.  Lan petani sing mempeng nyambut gawé mesthiné dadi sing sepisanan ngrasakké hasil panènané.  Terus pikirna omonganku iki, lan Gusti* bakal maringi kowé pemahaman ing kabèh bab.  Élinga nèk Yésus Kristus wis diuripké manèh saka antarané wong mati lan dhèwèké kuwi keturunané* Daud, cocog karo kabar apik sing tak wartakké,  sing merga kuwi aku sengsara lan dipenjara kaya penjahat. Senajan ngono, pangandikané Gusti Allah ora isa diranté. 10  Kuwi sebabé, aku tekun ngadhepi samubarang kabèh demi wong-wong pilihané Gusti Allah, supaya wong-wong kuwi uga isa dislametké liwat Kristus Yésus lan dimulyakké kanggo saklawasé. 11  Omongan iki isa dipercaya: Mesthiné, nèk kita mati bareng dhèwèké, kita uga bakal urip bareng karo dhèwèké. 12  Nèk kita tetep tekun, kita uga bakal mréntah dadi raja bareng karo dhèwèké. Nèk kita nolak dhèwèké, dhèwèké uga bakal nolak kita. 13  Senajan kita ora setya, Gusti Allah tetep setya, merga Panjenengané ora isa nindakké bab-bab sing ora cocog karo kepribadian lan kersané. 14  Terus élingna wong-wong kuwi bab perkara-perkara iki, wènèhana naséhat* ing ngarsané Gusti Allah supaya ora padha padu bab tembung-tembung. Kuwi babar blas ora ana gunané, merga isa nggawé rugi* wong-wong sing ngrungokké. 15  Ngupayaa sak isa-isané kanggo dadi wong sing nyenengké Gusti Allah, dadi wong sing nyambut gawé sing ora isin karo hasil gawéané, sing mulang lan njelaské pangandika sing bener nganggo cara sing apik. 16  Nanging tolaken omongan sing ora ana gunané sing ngrèmèhké Gusti Allah, merga kuwi isa nggawé wong saya adoh saka Gusti Allah, 17  lan omongan kuwi bakal nyebar kaya gangrèn.* Himénéus lan Filétus klebu wong-wong sing nyebarké kuwi. 18  Wong-wong kuwi wis nyimpang saka wulangan sing bener. Wong-wong kuwi kandha nèk wong-wong mati wis diuripké manèh, lan wong-wong kuwi wis ngrusak imané wong-wong. 19  Senajan ngono, pondhasi sing kuwat saka Gusti Allah tetep ngadeg jejeg, lan ing kono ana tulisan, ”Yéhuwah ngerti wong-wong sing dadi duwèké,” lan ”Saben wong sing nyebut marang asmané Yéhuwah kudu nolak bab-bab sing ala.” 20  Ing omah sing gedhé, ana alat-alat sing digawé saka emas lan pérak, ana sing saka kayu lan lempung. Ana sing penting* lan ana sing kurang penting.* 21  Nèk wong ngedohi alat sing kurang penting,* dhèwèké bakal dadi alat sing penting,* disucèkké, migunani kanggo sing nduwé, lan siap digunakké kanggo nindakké apa sing apik. 22  Mula padha nyingkira* saka pepénginané wong enom. Nanging ngupayaa apa sing bener, iman, katresnan, katentreman, bareng karo wong-wong sing nyebut asmané Gusti* merga nduwé ati sing murni. 23  Uga, singkirana bebantahan sing tanpa guna, merga ngerti kuwi isa marahi gelut. 24  Sebab, budhaké Gusti* ora perlu gelut, nanging kudu alus marang kabèh wong, trampil mulang, ora mbales wektu ana wong sing tumindak ora apik marang dhèwèké, 25  lan mulang kanthi alus wong-wong sing seneng mbrontak. Merga mungkin Gusti Allah bakal ngijinké wong-wong kuwi mertobat* lan akiré nduwé pangertèn sing trep bab apa sing bener. 26  Lan wong-wong kuwi dadi sadhar banjur metu saka jireté Iblis, sing nangkep wong-wong kuwi supaya nuruti pepénginané Iblis.

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Utawa mungkin ”urusan saben dinané”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”winihé”.
Lit.: ”wènèhana kesaksian kanthi tliti”.
Utawa ”nggawé sirna; nggawé kisruh”.
Jenis penyakit sing isa nggawé badan dadi bosok.
Utawa ”sing aji”.
Utawa ”sing kurang aji”.
Utawa ”sing kurang aji”.
Utawa ”sing aji”.
Utawa ”mlayua”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”ngowahi pikirané”.