2 Timotius 1:1-18

  • Salam (1, 2)

  • Paulus ngucap sokur merga imané Timotius (3-5)

  • Terus semangat nggunakké anugrah saka Gusti Allah (6-11)

  • Terusa ngetutké pathokané wulangan sing bener (12-14)

  • Mungsuh lan kancané Paulus (15-18)

1  Saka Paulus, sing dadi rasulé Kristus Yésus miturut kersané Gusti Allah kanggo martakké janji bab urip sing diparingké liwat Kristus Yésus,  marang Timotius, anak sing tak tresnani: Muga-muga kowé nampa welas asih sing nggumunké,* welas asih, lan katentreman saka Gusti Allah, Bapak kita, lan saka Kristus Yésus, Gusti kita.  Aku ngucap sokur marang Gusti Allah, sing kanggo Panjenengané kuwi aku nindakké tugas suci nganggo hati nurani sing resik kaya sing ditindakké para leluhurku. Awan lan bengi, aku tansah ngéling-éling kowé wektu aku nyuwun marang Panjenengané.  Wektu aku kèlingan luhmu, aku péngin banget ketemu karo kowé, supaya atiku kebak kabungahan.  Aku isih éling bab imanmu sing ora munafik. Sepisanan, simbahmu Lois lan ibumu Éunike sing nduduhké iman kaya ngono, lan aku yakin kowé ya nduwé iman sing padha.  Kuwi sebabé, aku ngélingké kowé kanggo terus semangat nggunakké* anugrah saka Gusti Allah, sing kok tampa wektu aku numpangké tanganku ing ndhuwur sirahmu.  Roh suci sing diparingké Gusti Allah marang kita ora nggawé kita dadi wedi, nanging kuwi ngasilké kuwasa, katresnan, lan pertimbangan sing apik.*  Mula, aja isin mènèhi kesaksian bab Gusti kita utawa bab aku sing dipenjara demi Gusti. Nanging, mèlua sengsara demi kabar apik kanthi cara ngendelké kuwasané Gusti Allah.  Panjenengané nylametké kita lan ngundang kita kanggo dadi para wong suci, dudu merga tumindak kita, nanging merga kersané lan welas asihé sing nggumunké.* Welas asih kuwi diparingké marang kita liwat Kristus Yésus wiwit jaman mbiyèn, 10  nanging saiki, welas asihé sing nggumunké* kuwi wis kétok cetha wektu Juru Slamet kita, Kristus Yésus, disingkapké. Kristus wis ngilangi pati, lan liwat kabar apik, dhèwèké wis nduduhké marang kita carané isa éntuk urip lan badan sing ora isa sirna. 11  Lan ya kanggo kabar apik kuwi aku dilantik dadi penginjil, rasul, lan guru. 12  Kuwi sebabé aku sengsara kaya ngéné iki. Nanging, aku ora isin merga aku kenal karo Gusti Allah sing tak percaya, lan aku yakin nèk Panjenengané bakal terus njaga kabèh sing wis tak percayakké marang Panjenengané nganti dina kuwi. 13  Terusa ngetutké pathokané wulangan sing bener* sing kok rungokké saka aku, lan terusa nduduhké iman lan katresnan sing kok duwèni merga nyawiji karo Kristus Yésus. 14  Jaganen bab-bab sing aji sing kok tampa kuwi nganggo roh suci sing ana ing kita. 15  Kowé padha ngerti nèk kabèh wong ing Provinsi Asia wis ninggalké aku, klebu Figélus lan Hérmogènès. 16  Muga-muga Gusti* nduduhké welas asihé marang kabèh wong sing ana ing omahé Onésiforus merga dhèwèké kerep nguwatké aku, lan dhèwèké ora isin senajan aku dipenjara. 17  Malah, wektu ana ing Roma, dhèwèké tenanan nggolèki aku lan nemokké aku. 18  Muga-muga Gusti* Yéhuwah nduduhké welas asihé marang dhèwèké ing dina kuwi. Lan kowé ngerti tenan bab kabèh sing wis dhèwèké tindakké kanggo aku ing Éfésus.

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”terus ngobarké kaya geni”.
Utawa ”pikiran sing séhat”.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”sing migunani”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.