2 Korintus 9:1-15

  • Alesan kanggo mènèhi sumbangan (1-15)

    • Gusti Allah nresnani wong sing mènèhi kanthi bungah (7)

9  Sakjané, aku ora perlu nulis marang kowé kabèh bab bantuan* kanggo para wong suci,  merga aku ngerti nèk kowé padha lila mbantu. Aku ngalem-alem kowé ing ngarepé sedulur-sedulur ing Makédonia. Aku crita nèk wiwit setaun kepungkur kowé kabèh ing Akhaya* wis siap kanggo mbantu. Merga rasa lilamu sing gedhé, akèh sedulur-sedulur mau uga dadi mèlu lila.  Mula saiki aku ngirim sedulur-sedulur iki, supaya apa sing wis tak banggak-banggakké saka kowé dudu mung ngomong thok, lan supaya kowé kabèh siap tenan kaya sing wis tak omongké marang sedulur-sedulur mau.  Nèk sedulur-sedulur saka Makédonia teka bareng aku lan ndelok kowé durung siap, aku kabèh lan uga kowé bakal kisinan merga aku kabèh wis yakin banget karo kowé kabèh.  Mula, aku ngrasa perlu kanggo ngongkon sedulur-sedulur iki teka luwih dhisik marani kowé, lan nglumpukké sumbangan sing wis kok janjèkké. Nèk sumbangan kuwi wis siap, kuwi nduduhké nèk kowé pancèn loma mènèhi kuwi, ora merga kepeksa.  Ing bab kuwi, wong sing nyebar sathithik bakal manèn sathithik, nanging wong sing nyebar akèh bakal manèn akèh.  Saben wong apiké mènèhi miturut apa sing wis diputuské ing njero atiné, ora kanthi nggrundel utawa kepeksa, merga Gusti Allah nresnani wong sing mènèhi kanthi bungah.  Sakliyané kuwi, Gusti Allah sanggup maringi kanthi lubèr welas asihé sing nggumunké* marang kowé kabèh, supaya kowé kabèh tansah kecukupan ing samubarang lan nduwé akèh bab sing dibutuhké kanggo saben tumindak becik.  Iki kaya ayat sing kandha, ”Panjenengané seneng maringi; Panjenengané seneng nulungi wong miskin. Kabecikané bakal langgeng ing saklawas-lawasé.” 10  Gusti Allah, sing wis nyedhiakké akèh winih kanggo petani lan roti kanggo dipangan, bakal nyedhiakké winih kanggo disebar lan nyedhiakké kuwi kanthi lubèr, lan bakal mbantu kowé manèn akèh hasil apik saka tumindakmu sing becik. 11  Gusti Allah mberkahi kowé ing kabèh perkara supaya kowé isa mènèhi nganggo akèh cara kanthi loma, lan wong-wong bakal ngucap sokur marang Gusti Allah merga sumbanganmu, sing kok wènèhké marang wong liya liwat aku. 12  Mènèhi bantuan iki ora mung kanggo mbantu nyukupi kebutuhané para wong suci, nanging uga bakal nggawé akèh wong ngucap sokur marang Gusti Allah. 13  Bantuan* sing kok wènèhké bakal mbuktèkké wong kaya apa kowé kuwi. Wong-wong kuwi bakal ngluhurké Gusti Allah merga kowé kabèh manut marang kabar apik bab Kristus, sing padha kok wartakké, lan merga kowé kabèh nyumbang kanthi loma marang wong-wong kuwi lan marang kabèh wong. 14  Wong-wong kuwi bakal padha nresnani kowé lan ndonga tenanan kanggo kowé kabèh, merga lubèré welas asihé Gusti Allah sing nggumunké* ana ing kowé. 15  Aku matur nuwun marang Gusti Allah merga saking gedhéné anugrahé nganti ora isa dijelaské nganggo tembung-tembung.

Katrangan Tambahan

Utawa ”pelayanan”.
Provinsi ing Roma sing ibu kotané yaiku Korintus.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Pelayanan”.
Deloken Daftar Istilah.