2 Korintus 8:1-24

  • Sumbangan kanggo wong-wong Kristen ing Yudéa (1-15)

  • Titus diutus menyang Korintus (16-24)

8  Sedulur-sedulur, saiki aku kabèh péngin kowé padha ngerti bab welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* sing diparingké marang jemaat-jemaat ing Makédonia.  Saksuwéné wong-wong kuwi padha ngalami kasangsaran sing abot banget, wong-wong kuwi tetep loma lan nduwé kabungahan sing gedhé, senajan wong-wong kuwi miskin banget.  Wong-wong kuwi mènèhi miturut kesanggupané, lan malah mènèhi ngluwihi kesanggupané. Aku dhéwé seksiné.  Wong-wong kuwi terus nyuwun marang aku kabèh supaya éntuk kaurmatan kanggo nyumbang lan kanggo mèlu mènèhi bantuan marang para wong suci. Kuwi kabèh ditindakké merga pepénginané wong-wong kuwi dhéwé.  Sing ditindakké wong-wong kuwi ngungkuli apa sing tak kira. Sing sepisanan wong-wong kuwi ngupaya saktulusé ati kanggo ngabdi marang Gusti lan mbantu aku kabèh miturut kersané Gusti Allah.  Mula aku kabèh nyuwun supaya Titus ngrampungké gawéan sing wis dhèwèké wiwiti, yaiku nglumpukké sumbangan sing kok wènèhké kanthi lilané ati.  Kowé wis nindakké kabèh perkara kanthi apik. Imanmu kuwat, kowé trampil anggonmu ngomong, kowé nduwé akèh pangertèn, kowé tenanan wektu nindakké apa waé, lan bener-bener nresnani wong liya padha kaya aku kabèh nresnani kowé. Lan saiki, muga-muga kowé kabèh nyumbang kanthi loma.  Aku ngomong kaya ngéné dudu tegesé aku mènèhi préntah, nanging supaya kowé kabèh ngerti nèk wong liya kuwi ngupaya tenanan, lan aku uga péngin ndelok sepira tulusé katresnanmu.  Merga kowé wis padha ngerti bab welas asih sing nggumunké* saka Gusti kita, Yésus Kristus. Senajan sugih, dhèwèké dadi miskin demi kowé kabèh, supaya kowé dadi sugih merga kemiskinané. 10  Miturut pendapatku, ndang rampungna gawéan iki demi paédahmu. Merga wis setaun kepungkur kowé miwiti gawéan iki lan kowé nindakké kuwi kanthi semangat. 11  Mula saiki, rampungna apa sing wis kok wiwiti kuwi nganggo semangat sing padha, miturut apa sing kok duwèni. 12  Nèk wong mènèhi kanthi tulus, Gusti Allah bakal bungah, merga Panjenengané péngin supaya wong mènèhi miturut apa sing diduwèni, dudu miturut apa sing ora diduwèni. 13  Iki dudu tegesé aku péngin nambahi bebanmu lan nggawé ènthèng bebané wong liya. 14  Aku mung péngin supaya bebané dadi rata: Kaluwihanmu bakal nutupi kekurangané wong-wong kuwi, lan kaluwihané wong-wong kuwi uga bakal nutupi kekuranganmu. 15  Iki cocog karo ayat sing isiné, ”Wong sing nglumpukké akèh ora bakal kakèhan, lan wong sing nglumpukké sithik ora bakal kekurangan.” 16  Aku kabèh matur nuwun marang Gusti Allah merga wis nggawé Titus nggatèkké kowé kabèh, padha kaya aku kabèh nggatèkké kowé, 17  merga Titus wis nanggepi apa sing tak omongké, lan dhèwèké uga péngin nindakké apa sing tak jaluk. Kuwi sebabé saiki dhèwèké teka marani kowé merga karepé dhéwé. 18  Aku uga ngutus sedulur liya kanggo lunga bareng dhèwèké. Sedulur kuwi dialem karo kabèh jemaat merga apa sing wis dhèwèké tindakké demi kabar apik. 19  Ora mung kuwi, dhèwèké uga wis dipilih karo jemaat-jemaat kanggo lunga ngancani aku kabèh wektu aku kabèh mbagi sumbangan iki. Aku kabèh nindakké iki kanggo kamulyané Gusti* lan mbuktèkké nèk aku kabèh siap mbantu wong liya. 20  Mula, aku kabèh ngati-ati supaya ora disalahké sapa-sapa ing bab mbagi dhuwit sumbangan sing cacahé akèh iki. 21  Aku kabèh ’ngupaya nindakké kabèh perkara kanthi jujur, ora mung ing ngarsané Yéhuwah, nanging uga ing ngarepé manungsa’. 22  Sakliyané kuwi, aku kabèh uga ngutus sedulur kita sing liyané manèh kanggo lunga bareng sedulur-sedulur kuwi. Sedulur kita kuwi wis kerep tak uji lan tansah kebukti sregep. Nanging saiki dhèwèké bakal saya sregep merga dhèwèké yakin banget marang kowé kabèh. 23  Nèk ana pitakonan bab Titus, ngomonga nèk dhèwèké kuwi kancaku sing nyambut gawé bareng karo aku demi kepentinganmu. Nèk ana pitakonan bab sedulur-sedulur kita kuwi, omonga nèk sedulur-sedulur kuwi utusané* jemaat-jemaat lan wong-wong kuwi mènèhi kamulyan marang Kristus. 24  Mula, buktèkna nèk kowé nresnani wong-wong kuwi, lan duduhna marang jemaat-jemaat alesané aku kabèh bangga karo kowé.

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”rasul-rasulé”.