2 Korintus 6:1-18

  • Welas asihé Gusti Allah aja kok gawé tanpa guna (1, 2)

  • Pelayanané Paulus dijelaské (3-13)

  • Aja nyawiji karo wong-wong sing ora seiman (14-18)

6  Merga aku kabèh nyambut gawé bareng karo Gusti Allah, aku kabèh njaluk supaya welas asihé Gusti Allah sing nggumunké* sing padha kok tampa aja kok gawé tanpa guna.  Panjenengané ngendika, ”Ing mangsa sing Tak kersakké kanggo mènèhi berkah, Aku ngrungokké kowé. Lan ing dina keslametan, Aku nulungi kowé.” Gatèkna! Saiki wektuné Gusti Allah mberkahi kita. Gatèkna! Saiki wektuné Gusti Allah nylametké kita.  Ing bab apa waé, aku kabèh ora péngin nggawé wong-wong kesandhung, supaya wong-wong ora nyacad pelayanan sing padha tak tindakké.  Nanging, ing kabèh bab, aku kabèh nduduhké nèk aku kabèh iki abdiné Gusti Allah: Aku kabèh tekun ngadhepi akèh pacoban, kasangsaran, kekurangan, lan kahanan sing angèl.  Aku kabèh digebugi, dipenjara, dikroyok, nyambut gawé rekasa, kerep ora turu, lan kerep ora mangan.  Aku kabèh urip kanthi resik, tumindak miturut pangertèn, nduduhké kesabaran, apikan, manut tuntunané roh suci, nduduhké katresnan sing tulus,*  ngomong kanthi jujur, ngendelké kuwasané Gusti Allah, lan ing tangan tengen* lan kiwa* nyekel senjata-senjata sing bener.  Aku kabèh diajèni lan dirèmèhké, dièlèk-èlèk lan dialem. Aku kabèh dianggep dadi tukang ngapusi nanging aku kabèh ngomongké apa sing bener,  dianggep ora dikenal karo wong-wong nanging dikenal karo Gusti Allah, dianggep mèh mati* nanging isih urip, dianggep dadi wong sing wis dihukum* nanging ora mati, 10  dianggep sedhih nanging tansah bungah, dianggep mlarat nanging aku kabèh nggawé akèh wong dadi sugih, dianggep ora nduwé apa-apa nanging nduwé sakabèhé. 11  Sedulur-sedulur ing Korintus, aku kabèh wis ngomong kanthi terus terang marang kowé kabèh, lan aku kabèh wis mbukak atiku sak amba-ambané. 12  Aku kabèh ora mbatesi* katresnanku marang kowé, nanging kowé kabèh mbatesi katresnanmu marang aku kabèh. 13  Aku ngomong marang kowé kabèh kaya marang anakku dhéwé. Tulung tindakna sing padha marang aku kabèh. Bukaken atimu sak amba-ambané. 14  Aja nyawiji* karo wong-wong sing ora seiman, merga apa ana sing padha antarané apa sing bener lan sing jahat*? Utawa, apa ana sing padha antarané pepadhang lan pepeteng? 15  Banjur, apa Kristus karo Sétan* isa sak pikiran? Utawa, apa wong sing nduwé iman kuwi padha karo wong sing ora nduwé iman? 16  Apa ana hubungané antarané baité Gusti Allah karo brahala? Kita iki bait saka Gusti Allah sing urip, kaya sing Gusti Allah ngendikakké, ”Aku bakal manggon bareng wong-wong kuwi lan Aku bakal ana ing antarané wong-wong kuwi. Aku bakal dadi Gusti Allahé wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umat-Ku.” 17  ”’Mula, metua saka antarané wong-wong kuwi, lan pisahna awakmu,’ ngendikané Yéhuwah, ’lan aja ndemèk apa sing najis,’” ”’lan aku bakal nampa kowé.’” 18  ”’Aku bakal dadi Bapakmu, lan kowé bakal dadi anak-anak-Ku lanang lan wadon,’ ngendikané Yéhuwah Sing Mahakuwasa.”

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”ora munafik”.
Mungkin kanggo nyerang.
Mungkin kanggo nangkis.
Utawa ”dianggep pantes mati”.
Utawa ”didisiplin”.
Utawa ”Aku kabèh nduwé panggonan sing amba kanggo”.
Utawa ”Aja mikul pasangan sing ora imbang”.
Lit.: ”lan pelanggaran hukum”.
Lit.: ”Bélial”. Saka tembung Ibrani sing tegesé ”ora ana gunané”.