2 Tésalonika 2:1-17

  • Manungsa sing nglanggar hukum (1-12)

  • Naséhat kanggo terus kukuh (13-17)

2  Nanging, sedulur-sedulur, bab rawuhé* Gusti kita Yésus Kristus, lan kapan kita bakal diklumpukké kanggo bareng karo dhèwèké, aku kabèh nyuwun  supaya kowé aja cepet bingung utawa dadi ora tenang menawa ana kabar nèk dinané Yéhuwah wis teka, senajan kabar kuwi kétoké saka Gusti Allah,* utawa kowé krungu saka wong liya, utawa kowé maca ing surat sing kétoké saka aku kabèh.  Kowé aja disasarké* karo sapa waé lan nganggo cara apa waé, merga dina kuwi ora bakal teka sakdurungé ana kemurtadan lan sakdurungé manungsa sing nglanggar hukum disingkapké, yaiku wong sing pancèn bakal disirnakké.*  Dhèwèké kuwi mungsuh, lan nganggep dhèwèké luwih unggul ketimbang kabèh sing disebut allah utawa sing disembah* karo wong-wong, mula dhèwèké lungguh ing baité Gusti Allah lan nduduhké ing ngarepé wong akèh nèk dhèwèké kuwi sawijiné allah.  Apa kowé ora kèlingan nèk wektu aku isih bareng karo kowé, aku kerep ngomongké iki marang kowé?  Saiki kowé ngerti sapa wong sing ngalang-alangi manungsa sing nglanggar hukum supaya ora disingkapké sakdurungé wektuné.  Sakjané, pelanggarané sing didhelikké lagi ditindakké, nanging kuwi didhelikké mung nganti wong sing ngalang-alangi wis ora ana manèh.  Sakwisé kuwi, manungsa sing nglanggar hukum iki bakal disingkapké. Dhèwèké bakal disirnakké karo Gusti Yésus nganggo napas saka tutuké lan disirnakké wektu rawuhé Gusti dadi nyata.  Manungsa sing nglanggar hukum kuwi teka merga Sétan, sing mènèhi dhèwèké kuwasa kanggo nindakké kabèh perkara sing nggumunké, mukjijat* sing ngapusi, perkara-perkara ajaib, 10  lan kabèh tumindak ngapusi sing licik. Kabèh kuwi nyasarké wong-wong sing bakal sirna, sing dihukum merga ora saktulusé ati nampa wulangan sing bener sing isa nylametké wong-wong kuwi. 11  Kuwi sebabé Gusti Allah ngejarké wong-wong kuwi disasarké nganggo wulangan palsu, mula wong-wong kuwi percaya karo tembung-tembung sing ngapusi, 12  supaya wong-wong kuwi isa dihukum merga ora percaya marang apa sing bener nanging padha seneng marang apa sing salah. 13  Senajan ngono, aku kabèh wajib tansah ngucap sokur marang Gusti Allah tumrap kowé kabèh, sedulur-sedulur sing ditresnani Yéhuwah, merga saka wiwitan Gusti Allah wis milih kowé kanggo dislametké. Panjenengané nyucèkké kowé nganggo roh suciné merga kowé nduwé iman marang apa sing bener. 14  Panjenengané milih* kowé liwat kabar apik sing padha tak wartakké, supaya kowé isa dimulyakké kaya Gusti kita Yésus Kristus. 15  Mula sedulur-sedulur, terusa kukuh lan terusa manut karo bab-bab* sing wis diwulangké marang kowé nganggo cara lisan utawa liwat surat saka aku kabèh. 16  Muga-muga Gusti Yésus Kristus lan Gusti Allah, Bapak kita, sing nresnani kita lan mènèhi panglipuran sing langgeng lan pangarep-arep sing apik merga welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* 17  nglipur atimu lan nggawé kowé teguh,* supaya kowé tansah nindakké lan ngomongké apa sing apik.

Katrangan Tambahan

Deloken ”Rawuh” ing Daftar Istilah.
Utawa ”liwat roh”. Deloken ”Roh” ing Daftar Istilah.
Utawa ”aja kegodha”.
Lit.: ”putra karusakan”.
Utawa ”dipuja”.
Lit.: ”tandha”.
Lit.: ”ngundang”.
Lit.: ”tradhisi”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”kuwat”.