2 Pétrus 3:1-18

  • Wong-wong sing seneng ngécé nyepèlèkké dina kanggo nyirnakké sing bakal teka (1-7)

  • Yéhuwah ora lambat (8-10)

  • Kowé kuduné mikir arep dadi wong sing kaya apa (11-16)

    • Langit anyar lan bumi anyar (13)

  • Tetep jaga-jaga supaya ora diblasukké (17, 18)

3  Sedulur-sedulur sing ditresnani, iki surat kapindho sing tak tulis marang kowé. Kaya suratku sing kapisan, aku péngin nyemangati supaya kowé tetep isa mikir kanthi pikiran sing cetha, nganggo cara mènèhi pangéling-éling.  Aku nindakké iki supaya kowé éling karo tembung-tembung sing sakdurungé wis diomongké karo para nabi sing suci, lan éling karo préntahé Gusti lan Juru Slamet kita sing diomongké liwat rasul-rasulmu.  Sing kudu kok ngertèni luwih dhisik yaiku nèk ing dina-dina pungkasan, bakal ana wong-wong sing seneng ngécé, sing tumindak sak senengé dhéwé.  Wong-wong kuwi kandha, ”Endi rawuhé sing dijanjèkké kuwi? Wiwit para leluhurku mati,* kabèh perkara isih tetep padha kaya wektu donya iki diciptakké.”  Wong-wong kuwi sengaja ora nggatèkké nèk langit wis ana wiwit mbiyèn, lan nganggo préntahé Gusti Allah, daratan kepisah saka banyu lan diubengi banyu.  Perkara-perkara iki sing nyirnakké wong-wong jaman mbiyèn. Iki kelakon wektu saklumahing bumi kleleb ing banyu.  Nganggo préntah sing padha, langit lan bumi sing saiki ana disimpen kanggo disirnakké nganggo geni, lan dijarké tetep ana nganti dina pengadilan lan dina kanggo nyirnakké wong-wong sing ora ngajèni Gusti Allah.  Senajan ngono, sedulur-sedulur sing ditresnani, aja lali nèk kanggoné Yéhuwah sedina kuwi padha karo sèwu taun, lan sèwu taun kuwi padha karo sedina.  Yéhuwah kuwi ora lambat netepi janjiné, kaya sing dipikirké sawetara wong. Nanging sabar marang kowé merga Panjenengané ora péngin ana siji-sijia wong disirnakké. Panjenengané péngin kabèh wong mertobat. 10  Nanging, dinané Yéhuwah bakal teka kaya maling. Ing wektu kuwi, langit bakal sirna nganggo swara sing banter banget. Perkara-perkara dhasar sing mbéntuk langit lan bumi bakal lebur merga saking panasé, nanging bumi sarta hasil gawéané manungsa ing bumi bakal disingkapké. 11  Merga kabèh bakal sirna kaya ngono, kowé kuduné mikir arep dadi wong sing kaya apa. Kowé kudu tumindak sing suci lan mbuktèkké nèk kowé ngabdi marang Gusti Allah, 12  karo ngentèni lan terus mikirké* rawuhé dinané Yéhuwah. Ing dina kuwi, langit bakal sirna merga geni, lan perkara-perkara dhasar sing mbentuk langit lan bumi bakal lebur merga saking panasé. 13  Nanging ana langit anyar lan bumi anyar sing kita entèni miturut janjiné Gusti Allah, lan ing kana wong-wong bakal tansah nindakké apa sing bener. 14  Mula, sedulur-sedulur sing ditresnani, merga kowé kabèh ngentèni perkara-perkara iki, ngupayaa sak isa-isané supaya akiré Gusti Allah mirsani nèk kowé kuwi resik, tanpa cacad, lan nduwé hubungan sing apik karo Panjenengané. 15  Sakliyané kuwi, anggepen nèk kesabarané Gusti* kita kuwi kesempatan kanggo dislametké. Paulus, sedulur sing kita tresnani, wis nulis bab perkara-perkara kuwi ing suraté kanggo kowé, miturut kawicaksanan sing diparingké Gusti Allah marang dhèwèké. 16  Ing kabèh suraté, dhèwèké wis nulis bab kabèh perkara kuwi. Nanging, ana perkara-perkara ing suraté sing angèl dingertèni, lan wong-wong sing pangertèné kurang lan sing ora kukuh padha klèru anggoné nafsirké perkara-perkara kuwi. Kuwi uga ditindakké marang bagéan-bagéan liyané ing Kitab Suci, mula wong-wong kuwi bakal sirna. 17  Mula, sedulur-sedulur sing ditresnani, merga kowé wis ngerti bab iki sakdurungé, tetepa jaga-jaga supaya kowé ora diblasukké bareng karo wong-wong kuwi nganggo piwulang palsuné wong-wong sing nglanggar hukum kuwi, merga iki isa nggawé kowé dadi ora kukuh manèh. 18  Nanging terusa éntuk luwih akèh welas asih sing nggumunké* lan pangertèn bab Gusti lan Juru Slamet kita, Yésus Kristus. Muga-muga dhèwèké dimulyakké saiki lan saklawas-lawasé. Amin.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”turu ing pati”.
Utawa ”ngarep-arep tenan”. Lit.: ”nggawé saya cepet”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.