2 Pétrus 1:1-21

  • Salam pambuka (1)

  • Pastèkna kowé kabèh tetep dadi wong sing diundang (2-15)

    • Bab-bab sing dibutuhké sakliyané iman (5-9)

  • Saya yakin karo tembung-tembung ramalan (16-21)

1  Aku Simon Pétrus, budhak lan rasulé Yésus Kristus, nulis surat kanggo kowé kabèh sing nduwé iman sing ajiné padha* kaya sing tak duwèni liwat kaadilané Gusti Allah lan Juru Slamet kita Yésus Kristus.  Muga-muga kowé kabèh nampa luwih akèh welas asih sing nggumunké* lan katentreman, merga kowé padha nduwèni pangertèn sing trep bab Gusti Allah lan bab Yésus Gusti kita.  Kuwasané Gusti Allah wis maringi kita perkara-perkara sing mbantu kita nggunakké urip kanggo ngabdi marang Panjenengané. Kita nampa kuwi merga kita nduwé pangertèn sing trep bab Gusti Allah, sing wis milih kita merga kamulyané lan sipat apiké.  Liwat bab-bab kuwi, Gusti Allah wis maringi* janji-janji sing aji lan nggumunké banget marang kita, supaya kowé kabèh isa mèlu dimulyakké bareng Gusti Allah dadi makhluk roh, sakwisé kowé kabèh padha ngupaya kanggo bébas saka karusakan sing ana ing donya, sing disebabké saka pepénginan* sing salah.  Kanggo alesan kuwi, kowé kudu nduwé iman. Nèk wis nduwé iman, ngupayaa sak isa-isané kanggo nindakké apa sing apik. Nèk wis nindakké apa sing apik, ngupayaa sak isa-isané kanggo nduwèni pangertèn.  Nèk wis nduwèni pangertèn, ngupayaa sak isa-isané kanggo isa ngendhalèni dhiri. Nèk wis isa ngendhalèni dhiri, ngupayaa sak isa-isané kanggo tekun. Nèk wis tekun, ngupayaa sak isa-isané kanggo ngabdi marang Gusti Allah.  Nèk wis ngabdi marang Gusti Allah, ngupayaa sak isa-isané kanggo nduwé katresnan paseduluran. Nèk wis nduwé katresnan paseduluran, ngupayaa sak isa-isané kanggo nduwé katresnan.  Nèk kowé nduwèni bab-bab iki kanthi lubèr, kowé bakal nggunakké pangertèn sing trep bab Gusti kita Yésus Kristus. Mula, kowé ora bakal dadi males lan bakal ngasilké woh.  Wong sing ora nduwé sipat-sipat kuwi, wong kuwi wuta, merga dhèwèké nutupi mripaté saka pepadhang,* lan lali nèk dhèwèké wis diresiki saka dosa-dosané mbiyèn. 10  Mula sedulur-sedulur, ngupayaa sak isa-isané kanggo mastèkké nèk kowé kabèh tetep dadi wong sing diundang lan dipilih. Nek kowé terus nindakké bab-bab kuwi, kowé mesthi ora bakal tiba. 11  Malah, nèk nindakké kuwi, kowé bakal diberkahi kanthi lubèr lan bakal mlebu menyang Kraton sing langgeng duwèké Gusti lan Juru Slamet kita, Yésus Kristus. 12  Kuwi sebabé, aku tansah péngin ngélingké kowé bab perkara-perkara iki, senajan kowé wis ngerti sakdurungé lan kukuh ing wulangan sing bener sing kok duwèni. 13  Nanging aku rumangsa kudu mènèhi kowé pangéling-éling saksuwéné aku ana ing badan* iki, 14  merga aku ngerti nèk ora suwé manèh aku bakal ninggalké badan* iki, kaya sing wis Gusti kita Yésus Kristus kandhakké kanthi cetha marang aku. 15  Aku bakal terus ngupaya sak isa-isané, supaya sakwisé aku lunga, kowé isa ngéling-éling dhéwé bab perkara-perkara kuwi. 16  Wektu aku kabèh ngandhani kowé bab kuwasa lan rawuhé Gusti kita Yésus Kristus, kuwi dhasaré dudu saka crita-crita palsu karangané manungsa, nanging aku wis ndelok dhéwé kamulyané nganggo mripatku. 17  Dhèwèké nampa kaurmatan lan kamulyan saka Gusti Allah, Bapak kita, wektu Gusti Allah sing mulya ngendika kaya ngéné marang dhèwèké, ”Iki Putra-Ku sing Tak tresnani, sing nggawé senengé ati-Ku.” 18  Aku kabèh krungu tembung-tembung kuwi saka langit wektu aku kabèh ana bareng karo dhèwèké ing gunung sing suci. 19  Kuwi sebabé, aku kabèh saya yakin karo tembung-tembung ramalan. Apik banget kowé kabèh wis padha nggatèkké tembung-tembung kuwi, sing kaya lampu sing sumunar ing pepeteng, yaiku ing atimu, nganti dinané mulai padhang lan bintang panjer ésuk njedhul. 20  Kowé mesthi padha ngerti nèk ora ana ramalan ing Kitab Suci sing asalé saka pikirané manungsa dhéwé. 21  Merga, ramalan ora tau diomongké miturut karepé manungsa. Nanging, apa sing diomongké manungsa kuwi asalé saka Gusti Allah, merga wong-wong kuwi dituntun roh suci.

Katrangan Tambahan

Utawa ”sing padha-padha dadi kaurmatan”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”maringi tanpa njaluk bayaran”.
Utawa ”nafsu”.
Utawa mungkin ”dhèwèké wuta, rabun jauh”.
Lit.: ”tabernakel”.
Lit.: ”tabernakel”.