1 Yohanes 5:1-21

  • Iman marang Yésus ngalahké donya (1-12)

    • Tegesé nresnani Gusti Allah (3)

  • Yakin karo kuwasané donga (13-17)

  • Waspada ing donya sing jahat (18-21)

    • Sak donya dikuwasani Sétan (19)

5  Saben wong sing percaya nèk Yésus kuwi Kristus, wong kuwi anaké Gusti Allah. Lan saben wong sing nresnani Gusti Allah uga nresnani anak-anaké Gusti Allah.  Kita nresnani anak-anaké Gusti Allah, nèk kita nresnani Gusti Allah lan nindakké préntah-préntahé.  Iki tegesé nresnani Gusti Allah, yaiku nèk kita nindakké préntah-préntahé. Lan préntah-préntahé ora abot,  merga kabèh anaké Gusti Allah ngalahké donya. Lan sing nggawé kita isa ngalahké donya yaiku iman kita.  Sapa sing isa ngalahké donya? Mesthiné wong sing nduwé iman nèk Yésus kuwi Putrané Gusti Allah, ta?  Yésus Kristus teka nganggo banyu lan getih. Dhèwèké teka ora mung nganggo banyu, nanging nganggo banyu lan getih. Roh suci mènèhi kesaksian bab kuwi, merga roh suci nduduhké* apa sing bener.  Ana telu sing mènèhi kesaksian:  roh suci, banyu, lan getih. Telu-teluné mènèhi kesaksian sing padha.  Nèk kesaksian saka manungsa waé kita tampa, apa manèh kesaksiané Gusti Allah sing luwih unggul. Merga Gusti Allah dhéwé wis maringi kesaksian bab Putrané. 10  Wong sing nduwé iman marang Putrané Gusti Allah wis nampa kesaksian kuwi ing njero atiné. Wong sing ora nduwé iman marang Gusti Allah kaya-kayané ndadèkké Gusti Allah kuwi tukang ngapusi, merga dhèwèké ora nduwé iman marang kesaksian sing diparingké Gusti Allah bab Putrané. 11  Iki kesaksiané: Gusti Allah wis maringi kita urip saklawasé, lan kita nampa kuwi liwat Putrané. 12  Wong sing nampa Putra, nampa urip saklawasé. Wong sing ora nampa Putrané Gusti Allah, ora nampa urip saklawasé. 13  Aku nulis bab-bab iki marang kowé, yaiku wong-wong sing nduwé iman marang jenengé Putrané Gusti Allah, supaya kowé ngerti nèk kowé nduwèni urip saklawasé. 14  Lan iki sing kita yakini* marang Panjenengané, yaiku nèk kita ndonga nyuwun apa waé sing cocog karo kersané Gusti Allah, Panjenengané mirengké kita. 15  Lan merga ngerti nèk Panjenengané mirengké apa waé sing kita suwun, kita yakin nèk kita bakal nampa apa sing kita suwun, merga kita wis nyuwun marang Panjenengané. 16  Nèk ana wong sing weruh seduluré nindakké dosa, nanging dudu dosa sing marahi seduluré mau pantes mati, wong kuwi kudu ndongakké seduluré mau, lan Gusti Allah bakal maringi urip marang seduluré mau. Kuwi kanggo wong-wong sing dosané ora marahi wong-wong kuwi pantes mati. Nanging, ana dosa sing marahi wong pantes mati. Aku ora ngongkon sapa waé ndongakké wong sing nindakké dosa kaya ngono. 17  Kabèh tumindak sing ora bener kuwi dosa, nanging ana dosa sing ora marahi wong pantes mati. 18  Kita ngerti nèk saben wong sing dadi anaké Gusti Allah ora terus nindakké dosa. Nanging, Putrané Gusti Allah njaga wong-wong kuwi, lan Sétan* ora isa ndemèk* wong-wong kuwi. 19  Kita ngerti nèk kita asalé saka Gusti Allah, nanging sak donya dikuwasani Sétan.* 20  Senajan ngono, kita ngerti nèk Putrané Gusti Allah wis teka ing donya, lan dhèwèké wis mènèhi pangertèn marang kita, mula kita isa ngerti bab Gusti Allah sing sejati. Lan liwat Putrané, yaiku Yésus Kristus, kita nyawiji karo Gusti Allah sing sejati. Panjenengané kuwi Gusti Allah sing sejati lan sumberé urip saklawasé. 21  Anak-anak, padha ngedoha saka brahala.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”yaiku”.
Utawa ”Lan kita nduwé kebébasan kanggo ngomong”.
Lit.: ”si jahat”.
Utawa ”nyengkerem”.
Lit.: ”si jahat”.