1 Yohanes 4:1-21

  • Nguji apa sawijiné piwulang asalé pancèn saka Gusti Allah (1-6)

  • Kenal lan nresnani Gusti Allah (7-21)

    • ”Gusti Allah kuwi katresnan” (8, 16)

    • Katresnan mbuwang rasa wedi (18)

4  Sedulur-sedulur sing tak tresnani, aja percaya karo saben piwulang* sing kaya-kayané saka Gusti Allah, nanging ujinen dhisik apa piwulang* kuwi pancèn asalé saka Gusti Allah, merga ing donya iki wis ana akèh nabi palsu.  Carané kowé ngerti apa piwulang kuwi saka Gusti Allah, yaiku: Saben piwulang sing ngakoni nèk Yésus Kristus wis teka ing bumi dadi manungsa, piwulang kuwi asalé saka Gusti Allah.  Nanging saben piwulang sing ora ngakoni Yésus, piwulang kuwi asalé ora saka Gusti Allah. Kuwi piwulangé antikristus.* Kowé wis krungu nèk kuwi bakal teka, lan saiki kuwi wis ana ing donya.  Anak-anak, kowé asalé saka Gusti Allah, lan kowé wis ngalahké nabi-nabi palsu, merga Gusti Allah sing ndhukung kowé lan Panjenengané luwih kuwat ketimbang Iblis sing ndhukung donya iki.  Nabi-nabi palsu kuwi asalé saka donya, mula padha ngomongké bab-bab sing cocog karo donya, lan donya ngrungokké nabi-nabi palsu kuwi.  Kita asalé saka Gusti Allah. Sapa waé sing kenal Gusti Allah padha ngrungokké kita. Nanging, sapa waé sing asalé ora saka Gusti Allah, ora ngrungokké kita. Nganggo cara iki, kita isa mbédakké endi piwulang sing bener lan endi piwulang sing salah.  Sedulur-sedulur sing tak tresnani, ayo kita padha terus nresnani siji lan sijiné, merga katresnan kuwi asalé saka Gusti Allah. Saben wong sing nresnani kuwi anaké Gusti Allah lan kenal Gusti Allah.  Sapa waé sing ora nresnani ora kenal Gusti Allah, merga Gusti Allah kuwi katresnan.  Iki carané Gusti Allah nduduhké katresnané marang kita: Gusti Allah ngutus Putra siji-sijiné menyang donya, supaya kita isa nampa urip liwat dhèwèké. 10  Gusti Allah ngutus Putrané dadi kurban kanggo dosa-dosa kita sing ngrukunké kita karo Gusti Allah. Gusti Allah nindakké iki dudu merga kita nresnani Panjenengané, nanging merga Panjenengané nresnani kita. 11  Sedulur-sedulur sing tak tresnani, nèk kaya ngéné iki carané Gusti Allah nresnani kita, mula kita uga wajib nresnani siji lan sijiné. 12  Ora ana sing tau ndelok Gusti Allah. Nèk kita terus nresnani siji lan sijiné, Gusti Allah tetep bareng karo kita lan katresnané dadi sampurna ing antarané kita. 13  Kita ngerti nèk kita tetep nyawiji karo Panjenengané lan Panjenengané nyawiji karo kita, merga Panjenengané wis maringi roh suciné marang kita. 14  Sakliyané kuwi, kita dhéwé wis ndelok lan mènèhi kesaksian nèk Bapak wis ngutus Putrané dadi juru slameté donya. 15  Nèk wong ngakoni Yésus kuwi Putrané Gusti Allah, Gusti Allah bakal tetep nyawiji karo wong kuwi lan wong kuwi nyawiji karo Gusti Allah. 16  Saiki kita ngerti lan percaya nèk Gusti Allah nresnani kita. Gusti Allah kuwi katresnan. Wong sing terus nduduhké katresnan, wong kuwi tetep nyawiji karo Gusti Allah lan Gusti Allah nyawiji karo wong kuwi. 17  Nganggo cara iki, katresnan dadi sampurna ing antarané kita, mula kita isa nduwé kebébasan kanggo ngomong ing dina pengadilan, merga uripé kita ing donya iki kaya uripé Kristus. 18  Rasa wedi bakal ngalang-alangi kita. Nanging wong sing nresnani Gusti Allah ora bakal ngrasa wedi, merga katresnan sing sampurna isa mbuwang rasa wedi. Nèk wong ngrasa wedi, katresnané durung sampurna. 19  Kita nresnani, merga Panjenengané luwih dhisik nresnani kita. 20  Nèk ana wong sing ngomong, ”Aku nresnani Gusti Allah,” nanging sengit marang seduluré, wong kuwi tukang ngapusi. Merga wong sing ora nresnani seduluré sing isa didelok, ora isa nresnani Gusti Allah sing ora isa didelok. 21  Kita wis nampa préntah iki saka Panjenengané: Wong sing nresnani Gusti Allah uga kudu nresnani seduluré.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”roh”.
Lit.: ”roh”.
Maksudé, wong sing nglawan utawa nentang Kristus.