1 Yohanes 3:1-24

  • Kita iki anak-anaké Gusti Allah (1-3)

  • Bédané anak-anaké Gusti Allah lan anak-anaké Iblis (4-12)

    • Yésus nyirnakké kabèh sing ditindakké Iblis (8)

  • Nresnani siji lan sijiné (13-18)

  • Gusti Allah luwih gedhé ketimbang ati kita (19-24)

3  Gatèkna gedhéné katresnané Bapak marang kita, nganti kita disebut anak-anaké Gusti Allah. Kita pancèn anak-anaké Gusti Allah. Nanging, donya ora kenal kita, merga donya ora kenal Gusti Allah.  Sedulur-sedulur sing tak tresnani, saiki kita anak-anaké Gusti Allah, nanging kita durung ngerti kaya apa kita sukmbèn. Sing kita ngerti yaiku kita bakal dadi kaya Panjenengané wektu Panjenengané dadi nyata, merga kita bakal bener-bener ndelok Panjenengané.  Saben wong sing ngarep-arep bab kuwi ing Panjenengané kudu nggawé awaké suci, merga Panjenengané suci.  Saben wong sing terus nindakké dosa kuwi uga terus nglanggar hukum, merga dosa kuwi pelanggaran hukum.  Kowé kabèh uga ngerti nèk Yésus teka* kanggo ngilangi dosa kita, lan ora ana dosa ing dhèwèké.  Saben wong sing tetep nyawiji karo dhèwèké ora terus nindakké dosa. Wong sing terus nindakké dosa ora ndelok utawa ora kenal dhèwèké.  Anak-anak, aja nganti ana sing nyasarké kowé. Wong sing terus nindakké apa sing bener kuwi wong bener, kaya Yésus uga bener.  Wong sing terus nindakké dosa asalé saka Iblis, merga Iblis nindakké dosa saka wiwitan. Putrané Gusti Allah teka kanggo nyirnakké kabèh sing ditindakké Iblis.*  Kabèh anaké Gusti Allah ora terus nindakké dosa, merga roh suciné* Gusti Allah tetep ana ing wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi ora isa terus nindakké dosa merga wong-wong kuwi anak-anaké Gusti Allah. 10  Iki bédané anak-anaké Gusti Allah lan anak-anaké Iblis: Sapa waé sing ora terus nindakké apa sing bener dudu anaké Gusti Allah, semono uga wong sing ora terus nresnani seduluré. 11  Iki warta sing wis kok rungokké saka wiwitan, yaiku kita kudu nresnani siji lan sijiné, 12  ora kaya Kain, sing dadi anaké Iblis* lan matèni adhiné. Apa sebabé dhèwèké matèni adhiné? Merga tumindaké jahat, nanging tumindaké adhiné bener. 13  Sedulur-sedulur, aja padha kagèt nèk donya sengit marang kowé. 14  Kita padha ngerti nèk mbiyèn kita kaya-kayané wis mati, nanging saiki kita urip, merga kita nresnani sedulur-sedulur. Wong sing ora nresnani seduluré kaya-kayané wis mati. 15  Saben wong sing sengit marang seduluré kuwi tukang matèni, lan kowé ngerti nèk tukang matèni ora bakal nampa urip saklawasé. 16  Kita ngerti bab katresnan merga Yésus wis masrahké nyawané* kanggo kita, lan kita kudu lila masrahké nyawa* kita kanggo para sedulur kita. 17  Nèk ana wong sing uripé kecukupan, banjur weruh seduluré mbutuhké bantuan nanging ora gelem nduduhké welas asih, apa ya isa dhèwèké ngomong nèk dhèwèké nresnani Gusti Allah? 18  Anak-anak, kita kudu nresnani, ora mung nganggo omongan utawa ing lambé waé, nanging nganggo tumindak sing tulus. 19  Nganggo cara iki, kita ngerti nèk kita asalé saka apa sing bener, lan kita bakal nggawé ati kita yakin nèk Gusti Allah nresnani kita. 20  Lan senajan ati kita nyalahké kita ing bab apa waé, kita éling nèk Gusti Allah luwih gedhé ketimbang ati kita lan ngerti sakabèhé. 21  Sedulur-sedulur sing tak tresnani, nèk ati kita ora nyalahké kita, kita nduwé kebébasan kanggo ngomong marang Gusti Allah. 22  Lan apa waé sing kita jaluk marang Panjenengané, bakal kita tampa, merga kita nindakké préntah-préntahé lan nindakké apa sing nyenengké ing ngarsané. 23  Iki préntahé: kita kudu nduwé iman marang jenengé Yésus Kristus, Putrané Gusti Allah, lan nresnani siji lan sijiné, kaya sing wis dipréntahké marang kita. 24  Sakliyané kuwi, wong sing nindakké préntahé tetep nyawiji karo Panjenengané, lan Panjenengané nyawiji karo wong kuwi. Lan liwat roh suci sing Panjenengané paringké marang kita, kita ngerti nèk Panjenengané tetep nyawiji karo kita.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”digawé nyata”.
Lit.: ”kabèh gawéané Iblis”.
Lit.: ”winihé”.
Lit.: ”si jahat”.
Utawa ”jiwané”.
Utawa ”jiwa”.