1 Timotius 5:1-25

  • Carané tumindak marang wong sing luwih tuwa lan luwih enom (1, 2)

  • Bantuan kanggo para randha (3-16)

    • Nyedhiakké kebutuhan keluargané dhéwé (8)

  • Ajènana para pinituwa sing mempeng nyambut gawé (17-25)

    • ”Anggur sathithik kanggo lambungmu” (23)

5  Aja ngélikké wong lanang sing luwih tuwa kanthi kasar. Nanging, wènèhana naséhat marang wong sing luwih tuwa kuwi kanthi apik kaya-kaya dhèwèké kuwi bapakmu, lan marang wong lanang enom kaya-kaya dhèwèké kuwi sedulurmu lanang,  marang wong wadon sing luwih tuwa kaya-kaya dhèwèké kuwi ibumu, lan marang wong wadon sing luwih enom kaya-kaya dhèwèké kuwi sedulurmu wadon, kanthi ati sing murni.  Gatèkna* para randha sing bener-bener randha.*  Nanging nèk dhèwèké nduwé anak utawa putu, anak utawa putuné kuwi kudu nduduhké pengabdian marang Gusti Allah luwih dhisik nganggo cara ngurus keluargané dhéwé, lan kudu mbales kabecikané wong tuwané lan simbahé, merga kuwi sing dadi kersané Gusti Allah.  Randha sing bener-bener randha lan ora nduwé apa-apa, ngarep-arep marang Gusti Allah lan terus ndonga uga nyuwun marang Panjenengané awan lan bengi.  Nanging, randha sing uripé mung kanggo nuruti hawa nafsuné saktenané wis mati senajan isih urip.  Mula, terus wènèhna arahan-arahan* iki supaya ora ana sing isa nyacad wong-wong kuwi.  Nèk ana wong sing ora nyedhiakké kebutuhané wong-wong sing dadi tanggungané, utamané anggota keluargané, dhèwèké wis ninggalké iman lan luwih ala ketimbang wong sing ora nduwé iman.  Randha sing isa dilebokké ing daftar kuwi yaiku sing umuré 60 taun munggah, sing mbiyèné mung nduwé bojo siji, 10  dikenal seneng nindakké apa sing apik, kaya nggedhèkké anak kanthi apik, loma,* ngwijiki sikilé wong-wong suci,* mbantu wong sing kasusahan, lan dhèwèké lila ngabdi kanggo nindakké kabèh gawéan sing apik. 11  Nanging, randha-randha sing isih enom aja kok lebokké ing daftar, merga wektu pepénginan nafsu sèks randha kuwi ngalang-alangi kanggo nglayani Kristus, wong-wong kuwi péngin nikah, 12  lan wong-wong kuwi bakal dadi salah merga nglanggar janji sing wis digawé sakdurungé.* 13  Sakliyané kuwi, wong-wong kuwi bakal dadi biasa nganggur lan kluyuran ing omah-omah. Malah, sakliyané nganggur, wong-wong kuwi bakal seneng nggosip lan nyampuri urusané wong liya, ngomongké bab-bab sing ora pantes kanggo diomongké. 14  Kuwi sebabé, aku péngin supaya randha-randha sing isih enom nikah, nglairké anak, ngurus keluarga, lan ora mènèhi kesempatan wong-wong sing nentang kanggo nyacad. 15  Sakjané, ana randha-randha sing wis nyimpang lan nuruti Sétan. 16  Nèk ana sedulur wadon nduwé sanak sedulur sing dadi randha, dhèwèké kudu mbantu randha kuwi, supaya jemaat ora dibebani lan isa mbantu para randha sing bener-bener randha.* 17  Para pinituwa sing mimpin kanthi apik kudu diajèni tikel pindho, utamané sing mempeng nyambut gawé kanggo ngomongké lan mulangké pangandikané Gusti Allah. 18  Merga Kitab Suci kandha, ”Aja mbrangus cangkemé sapi sing lagi nggiling gandum,” lan uga, ”Wong sing nyambut gawé pantes nampa opahé.” 19  Aja ngrungokké tudhuhan marang pinituwa, kejaba ana loro utawa telu seksi. 20  Wong sing terus nindakké dosa kudu diélikké ing ngarepé wong-wong, supaya uga dadi pangéling-éling kanggo sing liyané.* 21  Ing ngarsané Gusti Allah lan Kristus Yésus lan para malaékat sing dipilih, aku mènèhi kowé préntah kanggo nindakké arahan-arahan iki tanpa nduwé anggepan sing kurang apik utawa mbédak-mbédakké. 22  Aja pisan-pisan numpangké tanganmu marang sapa waé kanthi kesusu,* lan aja nganti kowé mèlu nanggung dosané wong liya. Jaganen awakmu tetep murni. 23  Aja mung ngombé banyu, nanging ngombéa anggur sathithik kanggo lambungmu lan merga kowé kerep lara. 24  Ana wong-wong sing dosané dingertèni akèh wong, mula wong-wong kuwi langsung dihukum, nanging ana sing dosané lagi dingertèni sukmbèn. 25  Semono uga, ana tumindak apik sing dingertèni akèh wong, lan senajan ana sing ora dingertèni, kuwi ora isa terus didhelikké.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Ajènana”.
Utawa ”sing bener-bener mbutuhké”. Maksudé, ora ana sing mbantu.
Utawa ”préntah-préntah”.
Utawa ”seneng nampa tamu”.
Ing jaman Alkitab, ngwijiki sikilé para tamu nduduhké sipat seneng nampa tamu lan apik ati.
Utawa ”nglanggar pengakuan sing kapisan bab imané”.
Utawa ”sing bener-bener mbutuhké”. Maksudé, ora ana sing mbantu.
Lit.: ”supaya liyané dadi wedi”.
Maksudé, aja kesusu nglantik sapa waé.