1 Timotius 4:1-16

  • Pangéling-éling bab ajarané roh-roh jahat (1-5)

  • Carané dadi pelayané Kristus sing apik (6-10)

    • Latihan jasmani lan ngabdi marang Gusti Allah (8)

  • Gatèkna wulanganmu (11-16)

4  Nanging, pangandikané* Gusti Allah cetha ngandhani, nèk sukmbèn bakal tekan mangsané sapérangan wong padha kélangan iman, ngrungokké omongan sing nyasarké sing kétoké saka Gusti Allah, lan ngrungokké ajarané roh-roh jahat,  sing diwulangké karo wong-wong munafik sing seneng ngapusi, sing hati nuraniné wis mati rasa.*  Wong-wong kuwi nglarang wong kanggo nikah lan nglarang wong kanggo mangan sapérangan panganan, padahal Gusti Allah wis nyedhiakké kuwi kanggo dipangan kanthi rasa sokur karo wong-wong sing nduwé iman lan nduwé pangertèn sing trep bab apa sing bener.  Kabèh ciptaané Gusti Allah kuwi apik, lan ora ana sing kudu ditolak nèk kuwi dipangan kanthi rasa sokur,  merga panganan kuwi disucèkké liwat pangandikané Gusti Allah lan donga.  Nganggo cara mènèhi naséhat iki marang para sedulur, kowé bakal dadi pelayané Kristus Yésus sing apik, sing wis diwulang nganggo pangandika bab iman kita lan bab ajaran sing apik sing saksuwéné iki bener-bener kok turuti.  Tolaken crita-crita palsu sing ngrèmèhké Gusti Allah, kaya sing biasa dicritakké wong-wong.* Nanging, latihen awakmu kanthi tujuan kanggo ngabdi marang Gusti Allah.  Latihan jasmani kuwi paédahé mung sithik, nanging ngabdi marang Gusti Allah kuwi mènèhi paédah ing kabèh bab, merga mènèhi berkah kanggo urip saiki lan kanggo urip sukmbèn.  Omongan kuwi isa dipercaya lan isa ditampa sakabèhé. 10  Kuwi sebabé kita mempeng nyambut gawé lan berjuang, merga kita ngarep-arep marang Gusti Allah sing urip, Juru Slameté kabèh wong, utamané wong-wong sing setya. 11  Terus wènèhna préntah-préntah iki lan wulangna bab-bab iki. 12  Aja ana wong sing ngrèmèhké kowé merga kowé isih enom. Nanging, dadia tuladha kanggo wong-wong sing setya, ing bab omongan, tumindak, katresnan, iman, lan kemurnian. 13  Nganti aku teka, terusa ngupaya tenanan anggonmu maca ing ngarepé wong akèh, mènèhi naséhat,* lan mulang. 14  Aja nglalèkké anugrah saka Gusti Allah, sing kok tampa wektu badan pinituwa numpangké tangané ing sirahmu, sing cocog karo ramalané para pinituwa kuwi bab kowé. 15  Pikirna tenanan* kabèh bab iki, lan ngupayaa tenanan kanggo nindakké kuwi, supaya kemajuanmu kétok cetha marang kabèh wong. 16  Terus gatèkna cara uripmu lan wulanganmu. Terusa nindakké bab-bab iki kanthi tekun, merga nganggo cara kuwi, kowé bakal nylametké nyawamu lan wong-wong sing ngrungokké kowé.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”rohé”.
Utawa ”wis dicap nganggo wesi panas”.
Lit.: ”para wong wadon tuwa”.
Utawa ”nguwatké”.
Utawa ”Renungna”.