1 Timotius 1:1-20

  • Salam (1, 2)

  • Pangéling-éling bab guru-guru palsu (3-11)

  • Welas asihé Gusti Allah sing nggumunké diduduhké marang Paulus (12-16)

  • Raja sing langgeng (17)

  • ”Berjuang demi tujuan sing apik” (18-20)

1  Saka Paulus, sing dadi rasulé Kristus Yésus miturut préntahé Gusti Allah, Juru Slamet kita, lan Kristus Yésus, pangarep-arep kita,  marang Timotius,* sedulur seiman sing kaya anakku dhéwé. Muga-muga kowé nampa welas asih sing nggumunké,* welas asih, lan katentreman saka Gusti Allah, Bapak kita, lan saka Kristus Yésus, Gusti kita.  Kaya ndhisik, wektu aku arep mangkat menyang Makédonia, aku tau njaluk supaya kowé tetep manggon ing Éfésus, saiki aku uga njaluk marang kowé kanggo nindakké sing padha, supaya kowé isa ngélikké sapérangan wong bèn ora nyebarké ajaran palsu,  utawa nggatèkké crita-crita palsu lan silsilah. Kabèh perkara kuwi ora ana gunané lan mung marahi wong-wong ngomongké perkara-perkara sing ora isa dibuktèkké, lan ora ana hubungané karo apa sing wis disedhiakké Gusti Allah kanggo nguwatké iman.  Sakjané, arahan* iki diwènèhké supaya kita nduwé katresnan sing asalé saka ati sing suci, saka hati nurani sing apik, lan saka iman sing tulus.*  Perkara-perkara iki ditolak karo sapérangan wong. Mula wong-wong kuwi dadi kesasar ing omongan sing ora ana gunané.  Wong-wong kuwi péngin dadi guru hukum, padahal sakjané wong-wong kuwi dhéwé ora ngerti apa sing wong-wong kuwi omongké utawa wulangké kanthi yakin tenan.  Kita ngerti nèk hukum Taurat kuwi apik nèk ditindakké nganggo cara sing bener,  merga hukum digawé ora kanggo wong sing bener, nanging kanggo wong-wong sing seneng nglanggar hukum lan seneng nglawan, sing ora ngajèni Gusti Allah lan sing nindakké dosa, sing ora setya* lan ngrèmèhké perkara-perkara suci, sing matèni bapaké, ibuné, lan wong liya, 10  wong sing nindakké hubungan sèks sing ora sah,* wong lanang sing nindakké homosèks,* tukang nyulik, tukang ngapusi, wong sing nglanggar sumpah,* lan wong sing nindakké apa waé sing ora cocog karo wulangan sing bener.* 11  Wulangan iki asalé saka Gusti Allah sing bungah, miturut kabar apik sing mulya sing wis dipercayakké marang aku. 12  Aku ngucap sokur marang Kristus Yésus Gusti kita, sing mènèhi aku kuwasa, merga dhèwèké nganggep aku setya nganggo cara mènèhi aku tugas pelayanan iki, 13  senajan ndhisik aku wong sing ngrèmèhké Gusti Allah, nganiaya umaté, lan sombong banget. Aku nampa welas asih, merga wektu kuwi aku ora ngerti apa sing tak tindakké lan merga aku ora nduwé iman. 14  Nanging Gusti* kita nduduhké marang aku welas asihé sing nggumunké* kanthi lubèr, lan aku wis nampa iman lan katresnan sing asalé saka Kristus Yésus. 15  Omongan iki isa dipercaya lan bener-bener pantes ditampa: Kristus Yésus teka menyang donya kanggo nylametké wong-wong sing dosa. Ing antarané wong-wong kuwi, aku sing paling dosa. 16  Senajan ngono, aku nampa welas asih. Mula liwat aku, yaiku wong sing paling dosa iki, Kristus Yésus isa nduduhké kabèh kesabarané nganggo cara ndadèkké aku conto kanggo wong-wong sing bakal nduwé iman marang dhèwèké supaya isa éntuk urip saklawasé. 17  Muga-muga Raja sing langgeng, yaiku Gusti Allah sing ésa, sing ora isa sirna, lan sing ora kétok, dihormati lan diluhurké saklawas-lawasé. Amin. 18  Préntah* iki tak percayakké marang kowé Timotius, anakku, cocog karo ramalan-ramalan bab kowé, supaya kowé terus berjuang demi tujuan sing apik, 19  terus njaga iman lan hati nurani sing apik, sing wis ora digatèkké karo sapérangan wong nganti imané wong-wong kuwi kaya kapal sing kèrem. 20  Himénéus lan Alèksander klebu ing antarané wong-wong kuwi lan wis tak serahké marang Sétan supaya wong-wong kuwi kapok anggoné ngrèmèhké Gusti Allah.

Katrangan Tambahan

Tegesé ”Wong sing Ngajèni Gusti Allah”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”préntah”.
Utawa ”sing ora munafik”.
Utawa ”sing ora nduwé katresnan sing langgeng”.
Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”wong lanang sing turu karo wong lanang”.
Utawa ”sing nggawé sumpah palsu”.
Utawa ”sing migunani”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Tuntunan”.