1 Korintus 3:1-23

  • Wong-wong Korintus isih nduwé pikiran donya (1-4)

  • Gusti Allah sing nukulké (5-9)

    • Kanca nyambut gawéné Gusti Allah (9)

  • Mbangun nganggo bahan sing tahan geni (10-15)

  • Kowé kabèh kuwi baité Gusti Allah (16, 17)

  • Kanggoné Gusti Allah kawicaksanané donya kuwi tanpa guna (18-23)

3  Sedulur-sedulur, aku mbiyèn ora isa ngomong marang kowé kaya ngomong marang wong sing dituntun roh suciné Gusti Allah,* nanging kaya ngomong marang wong sing urip manut pepénginané donya,* sing isih kaya bayi ana ing Kristus.  Aku mènèhi kowé susu, dudu pangan sing akas merga kowé durung kuwat. Malah, nganti saiki kowé iya isih durung kuwat  merga kowé isih nduwé pikiran donya.* Nèk kowé padha mèri marang siji lan sijiné lan padha padu, apa kuwi ora tegesé nèk kowé isih nduwé pikiran donya lan uripmu isih kaya wong-wong umumé?  Nèk sing siji kandha, ”aku pengikuté Paulus”, lan sing sijiné kandha, ”aku pengikuté Apolos”, apa kuwi ora tegesé nèk tumindakmu padha waé karo wong-wong liyané?  Sakjané sapa ta Apolos kuwi? Sapa Paulus kuwi? Aku kabèh iki mung abdi sing nindakké tugas saka Gusti.* Aku mung nulungi kowé dadi wong sing percaya.  Aku sing nandur, Apolos sing nyirami, nanging Gusti Allah sing nukulké.  Dadi, sing penting kuwi dudu sing nandur utawa sing nyirami, nanging Gusti Allah sing nukulké.  Sing nandur lan sing nyirami loro-loroné nduwé tujuan sing padha,* nanging wong-wong kuwi bakal nampa opah miturut gawéané dhéwé-dhéwé.  Aku kabèh iki kanca nyambut gawéné Gusti Allah, lan kowé kabèh kuwi ladhang sing digarap Gusti Allah, bangunané Gusti Allah. 10  Gusti Allah wis maringi aku welas asihé sing nggumunké,* kuwi sebabé aku masang pondhasi kaya tukang bangunan sing trampil,* nanging wong liya sing mbangun ing ndhuwur pondhasi kuwi. Mula saben wong kudu terus nggatèkké carané mbangun ing ndhuwur pondhasi kuwi. 11  Ora ana sing isa masang pondhasi liya kanggo nggentèni pondhasi sing wis dipasang, yaiku Yésus Kristus. 12  Ing ndhuwur pondhasi kuwi, ana sing mbangun nganggo emas, pérak, watu-watu sing aji, kayu, suket garing, utawa dami. 13  Nanging gawéané saben wong bakal kétok nyata wektu dina kanggo nguji teka, kuwi bakal diuji nganggo geni. Lan geni bakal mbuktèkké kaya apa mutuné bangunan sing wis digarap kuwi. 14  Nèk apa sing dibangun wong ing ndhuwur pondhasi kuwi ora kobong, wong kuwi bakal nampa opah. 15  Nèk kuwi kobong, dhèwèké bakal rugi banget. Senajan ngono dhèwèké dhéwé bakal slamet, nanging kaya wong sing slamet saka kobongan. 16  Apa kowé ora ngerti nèk kowé kabèh kuwi baité Gusti Allah, lan roh suciné Gusti Allah manggon ing antaramu? 17  Nèk wong nyirnakké baité Gusti Allah, wong kuwi bakal disirnakké Gusti Allah. Baité Gusti Allah kuwi suci, lan kowé kabèh kuwi baité Gusti Allah. 18  Kowé aja padha ngapusi awakmu dhéwé. Nèk ana ing antaramu sing rumangsa wicaksana ing ngarepé donya* iki, luwih becik nèk wong kuwi dadi bodho, supaya wong kuwi wicaksana ing ngarsané Gusti Allah. 19  Kanggoné Gusti Allah kawicaksanané donya kuwi tanpa guna, merga Kitab Suci kandha, ”Panjenengané njebak wong sing wicaksana nganggo kepinterané wong-wong kuwi dhéwé.” 20  Kitab Suci uga kandha, ”Yéhuwah ngerti nèk pikirané wong wicaksana kuwi ora ana gunané.” 21  Mula aja bangga karo apa sing ditindakké manungsa. Samubarang kabèh kuwi duwèkmu. 22  Paulus, Apolos, Kéfas,* donya iki, urip, pati, bab-bab sing ana saiki, utawa bab-bab sing bakal teka, kuwi kabèh duwèkmu. 23  Nanging, kowé kabèh kuwi duwèké Kristus, lan Kristus duwèké Gusti Allah.

Katrangan Tambahan

Utawa ”manungsa rohani”.
Utawa ”manungsa jasmani”.
Lit.: ”kadagingan”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”kuwi siji”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”kaya mandhor sing wicaksana”.
Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, Pétrus.