1 Korintus 15:1-58

  • Kristus diuripké manèh (1-11)

  • Bab wong mati diuripké manèh kuwi dhasar iman (12-19)

  • Kristus diuripké manèh kuwi dadi jaminan (20-34)

  • Badan jasmani lan badan rohani (35-49)

  • Ora isa mati lan ora isa sirna (50-57)

  • Sibuk nindakké akèh gawéan kanggo Gusti (58)

15  Sedulur-sedulur, aku péngin ngélingké kowé bab kabar apik sing wis tak wartakké, sing wis padha kok tampa lan terus kok gondhèli.  Nèk kowé terus padha nggondhèli tenanan kabar apik sing tak wartakké, kowé bakal dislametké. Nèk ora, anggonmu dadi pengikuté Kristus kuwi ora ana gunané.  Bab sing paling penting sing tak tampa wis tak omongké marang kowé, yaiku nèk Kristus mati kanggo dosa-dosa kita kaya sing wis ditulis ing Kitab Suci,  lan dhèwèké dikubur, banjur diuripké manèh ing dina katelu kaya sing wis ditulis ing Kitab Suci,  lan dhèwèké nemoni Kéfas,* banjur nemoni 12 rasul.  Sakwisé kuwi dhèwèké nemoni luwih saka 500 sedulur ing sak panggonan, sing akèh-akèhé saka sedulur-sedulur kuwi isih ana bareng kita, nanging sing liyané wis mati.*  Sakwisé kuwi dhèwèké nemoni Yakobus, banjur nemoni kabèh para rasul.  Lan sing pungkasan, dhèwèké uga nemoni aku kaya-kaya marang bayi sing lair sakdurungé wektuné.  Aku iki sing paling asor ing antarané para rasul, lan aku ora pantes disebut rasul, merga aku nganiaya jemaaté Gusti Allah. 10  Nanging merga welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* aku dadi kaya saiki. Welas asihé Gusti Allah sing nggumunké sing diparingké marang aku kuwi ora tanpa guna, merga aku kerja luwih mempeng ketimbang para rasul liyané. Senajan ngono, kabèh kuwi dudu merga upayaku dhéwé, nanging merga welas asihé Gusti Allah sing nggumunké sing tak tampa. 11  Dadi, ora soal sing martakké kuwi aku utawa rasul-rasul liyané, warta sing tak wartakké kuwi padha, lan kuwi sing padha kok percaya. 12  Saiki nèk Kristus wis diuripké manèh saka antarané wong mati kaya sing kita wartakké, apa sebabé ing antaramu ana sing ngomong nèk wong mati ora bakal diuripké manèh? 13  Nèk pancèn wong mati ora bakal diuripké manèh, Kristus uga ora diuripké manèh. 14  Nanging nèk Kristus ora diuripké manèh, anggoné kita martakké ora ana gunané, lan imanmu uga ora ana gunané. 15  Sakliyané kuwi, nèk wong mati pancèn ora bakal diuripké manèh, Gusti Allah uga ora bakal nguripké Kristus, lan kuwi tegesé kita mènèhi kesaksian palsu bab Gusti Allah, merga kita mènèhi kesaksian nèk Panjenengané nguripké manèh Kristus. 16  Nèk wong mati pancèn ora bakal diuripké manèh, Kristus uga ora diuripké manèh. 17  Banjur, nèk Kristus ora diuripké manèh, imanmu ora ana gunané, lan kowé tetep dadi wong dosa. 18  Kuwi uga tegesé nèk wong Kristen sing wis mati* sirna saklawasé. 19  Nèk pangarep-arepé kita marang Kristus mung kanggo urip saiki, kita dadi wong sing paling mesakké ing antarané kabèh wong. 20  Nanging saiki, Kristus wis diuripké manèh lan dadi sing sepisanan* diuripké saka antarané wong-wong sing wis mati.* 21  Padha kaya pati teka liwat wong siji, wong mati diuripké manèh uga liwat wong siji. 22  Kabèh mati merga Adam, lan kabèh bakal diuripké merga Kristus. 23  Nanging, saben wong diuripké miturut urutané: Kristus sing sepisanan,* banjur wong-wong sing dadi duwèké Kristus diuripké manèh saksuwéné rawuhé Kristus. 24  Lan akiré, sakwisé nyirnakké kabèh pamréntahan lan kabèh sing nduwé kuwasa, dhèwèké bakal nyerahké Kraton kuwi marang Gusti Allah, Bapaké. 25  Dhèwèké bakal mréntah dadi raja nganti Gusti Allah ngalahké kabèh mungsuhé. 26  Lan mungsuh sing pungkasan yaiku pati bakal disirnakké. 27  Gusti Allah ”nggawé sakabèhé padha tundhuk ana ing ngisor wewenangé* Kristus”. Nanging senajan diomongké ’sakabèhé wis digawé tundhuk’, mesthiné iki ora klebu Gusti Allah, sing wis nggawé sakabèhé tundhuk marang Kristus. 28  Nanging, sakwisé kabèh digawé tundhuk marang dhèwèké, Putra dhéwé bakal tundhuk marang Gusti Allah sing wis nggawé kabèh padha tundhuk marang Putra. Nganggo cara kuwi, Gusti Allah dadi Panguwasa siji-sijiné kanggo sakabèhé. 29  Nèk wong mati ora bakal diuripké manèh, terus piyé karo wong-wong sing dibaptis kanggo dadi wong mati? Kanggo apa wong-wong kuwi dibaptis nganggo tujuan kaya ngono? 30  Lan kanggo apa aku kabèh padha ngadhepi bahaya saben wektu? 31  Saben dina aku ngadhepi pati. Sedulur-sedulur, omongan iki padha beneré karo omonganku nèk aku bangga karo kowé kabèh, murid-muridé Kristus Yésus Gusti kita. 32  Nèk aku tarung karo kéwan-kéwan buas ing Éfésus, kaya sing ditindakké wong-wong liya,* apa gunané kuwi kanggoku? Nèk wong mati pancèn ora bakal diuripké manèh, ”ayo kita padha mangan lan ngombé, merga sésuk kita bakal mati.” 33  Aja padha ngapusi awakmu dhéwé. Sesrawungan sing ala ngrusak kebiasaan* sing apik. 34  Kowé kudu sadhar lan nindakké apa sing bener, lan aja terus nindakké dosa, merga sebagéan saka antaramu ora nduwé pangertèn bab Gusti Allah. Aku ngomong kaya ngéné supaya kowé padha ngrasa isin. 35  Senajan ngono, mungkin ana sing takon, ”Piyé wong mati bakal diuripké manèh? Badan kaya apa sing bakal diduwèni wong-wong sing diuripké manèh?” 36  Kowé kabèh ora masuk akal! Winih sing kok sebar ora bakal urip kejaba winih kuwi dadi bosok* luwih dhisik. 37  Apa sing kok sebar kuwi dudu apa sing wis thukul, nanging winih, kaya winih gandum utawa winih liyané. 38  Nanging, Gusti Allah nggawé winih kuwi thukul* kaya sing dadi kersané, lan saben winih thukulé ora padha.* 39  Ora kabèh badan kuwi padha. Nanging, ana badan manungsa, badan kéwan ingon-ingon, badan manuk, lan badan iwak. 40  Sing ana ing swarga nduwé badan sing béda karo sing ana ing bumi, lan kabèh nduwèni kamulyané dhéwé-dhéwé. 41  Srengéngé nduwé kamulyané dhéwé, bulan nduwé kamulyané dhéwé, lan bintang-bintang uga nduwé kamulyané dhéwé. Sakjané, saben bintang nduwé kamulyané dhéwé-dhéwé. 42  Semono uga karo wong mati sing diuripké manèh. Badané sing dikubur* isa sirna, nanging badané sing diuripké manèh ora isa sirna. 43  Wektu dikubur badan kuwi ora aji lan ringkih, nanging wektu diuripké manèh badan kuwi dadi mulya lan kuwat. 44  Wektu dikubur kuwi badan jasmani, nanging wektu diuripké manèh dadi badan rohani. Nèk ana badan jasmani, ya uga ana badan rohani. 45  Kaya sing wis ditulis, ”Adam sing kapisan dadi wong* sing urip.” Adam sing pungkasan dadi makhluk roh sing mènèhi urip. 46  Nanging, badan sing kapisan dudu badan rohani. Sing kapisan kuwi badan jasmani, lan sing sakwisé kuwi badan rohani. 47  Manungsa sing kapisan asalé saka bumi lan digawé saka lebu, nanging manungsa sing kapindho asalé saka swarga. 48  Kabèh sing digawé saka lebu padha karo manungsa sing digawé saka lebu kuwi, lan kabèh sing ana ing swarga padha karo sing asalé saka swarga kuwi. 49  Padha kaya kita mirip* dhèwèké sing digawé saka lebu, sukmbèn kita uga bakal mirip karo dhèwèké sing asalé saka swarga. 50  Sedulur-sedulur, aku ngandhani kowé nèk daging lan getih ora isa nampa warisan Kratoné Allah, lan apa sing isa sirna, ora isa nampa warisan sing ora isa sirna. 51  Gatèkna rahasia suci sing tak omongké iki: Ora kabèh saka antarané kita bakal mati,* nanging kita kabèh bakal digawé malih, 52  ing wektu sing singkat banget, ing sak kedhèpan mata, wektu trompèt sing pungkasan muni. Wektu trompèt kuwi muni, wong mati bakal diuripké manèh nganggo badan sing ora isa sirna, lan kita kabèh bakal digawé malih. 53  Badan sing isa sirna kudu digawé malih dadi badan sing ora isa sirna, lan badan sing isa mati kudu digawé malih dadi badan sing ora isa mati. 54  Wektu badan sing isa sirna digawé malih dadi badan sing ora isa sirna, lan badan sing isa mati digawé malih dadi badan sing ora isa mati, apa sing ditulis ing ayat iki kelakon, ”Pati disingkirké* kanggo saklawasé.” 55  ”Pati, ing ngendi kekuwatanmu? Hé pati, ing ngendi entupmu?” 56  Entup sing isa matèni kuwi dosa, lan dosa nduwé kuwasa merga hukum Taurat. 57  Nanging matur nuwun marang Gusti Allah, sing wis maringi kita kemenangan liwat Gusti kita, Yésus Kristus! 58  Mula, sedulur-sedulur sing tak tresnani, dadia kukuh, ora goyah, lan tansah sibuk nindakké akèh gawéan kanggo Gusti,* merga kowé kabèh padha ngerti nèk anggonmu kerja kanthi mempeng kanggo nglayani Gusti* kuwi ora tanpa guna.

Katrangan Tambahan

Maksudé, Pétrus.
Lit.: ”turu ing pati”.
Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”turu ing pati”.
Lit.: ”woh sing wiwitan”.
Lit.: ”turu ing pati”.
Lit.: ”woh sing wiwitan”.
Lit.: ”sikilé”.
Utawa mungkin ”miturut pandhangané manungsa”.
Utawa ”moral”.
Lit.: ”mati”.
Lit.: ”nduwé badan”.
Lit.: ”nduwé badan dhéwé-dhéwé”.
Lit.: ”disebar”.
Utawa ”jiwa”.
Lit.: ”nganggo rupa kaya”.
Lit.: ”turu ing pati”.
Lit.: ”diuntal”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.