1 Korintus 12:1-31

  • Anugrah-anugrah rohani (1-11)

  • Badan siji, akèh anggotané (12-31)

12  Saiki, sedulur-sedulur, aku péngin kowé kabèh ngerti bab anugrah-anugrah rohani.  Kowé kabèh padha ngerti nèk wektu kowé isih durung dadi wong percaya,* kowé dipengaruhi lan disesatké kanggo nyembah brahala sing bisu, lan kowé ngetutké ing ngendi waé kowé digawa.  Saiki, aku péngin kowé ngerti nèk wong sing ngomong nganggo tuntunan saka roh suciné Gusti Allah, ora isa kandha, ”Yésus kena ing laknat!” lan mung wong sing dituntun roh suci sing isa kandha, ”Yésus kuwi Gusti!”  Ana anugrah sing béda-béda, nanging kuwi kabèh diwènèhké saka roh suci sing padha.  Ana akèh gawéan kanggo ngabdi marang Gusti Allah, nanging kuwi kabèh ditindakké kanggo Gusti sing padha.  Ana akèh kegiatan sing béda-béda. Nanging, Gusti Allah sing nggawé akèh wong nindakké kabèh kegiatan kuwi Gusti Allah sing padha.  Bantuané roh suci kétok cetha ing saben wong, lan Gusti Allah maringké kuwi kanggo paédahé kabèh wong.  Liwat roh suci saka Gusti Allah ana wong sing isa ngomong kanthi wicaksana, lan liwat roh suci sing padha ana wong sing isa ngomong nganggo pangertèn,  liwat roh suci sing padha kuwi uga, ana wong sing isa nduwé iman, lan sing liyané isa marèkké wong lara, 10  ana sing isa nindakké mukjijat, sing liyané isa martakké pangandikané Gusti Allah, liyané manèh ana sing isa nemtokké apa sing diwulangké kuwi asalé saka Gusti Allah apa dudu, uga ana sing isa ngomong nganggo basa liya, lan ana sing isa nerjemahké basa. 11  Kabèh kuwi ditindakké karo roh suci sing padha, lan diedumké marang saben wong miturut kersané Gusti Allah.* 12  Badan siji nduwé akèh anggota, lan kabèh anggotané senajan akèh, dadi sak badan. Semono uga badané Kristus. 13  Kita kabèh, klebu wong Yahudi utawa wong Yunani, budhak utawa wong merdéka, padha dibaptis nganggo roh suci sing padha supaya kita dadi sak badan, lan kita kabèh éntuk* roh suci sing padha. 14  Badan nduwé akèh anggota, ora mung siji. 15  Senajan sikil kandha, ”Aku kan dudu tangan, dadi aku dudu bagéan saka badan,” nanging tetep waé sikil kuwi bagéan saka badan. 16  Senajan kuping kandha, ”Aku kan dudu mripat, dadi aku dudu bagéan saka badan,” nanging tetep waé kuping kuwi bagéan saka badan. 17  Nèk sak badan kabèh kuwi mripat, nganggo apa kita ngrungokké? Nèk sak badan kabèh kuwi kuping, nganggo apa kita ngambu? 18  Nanging Gusti Allah wis ndèlèhké saben anggota badan ing panggonané dhéwé-dhéwé, kaya sing Panjenengané kersakké. 19  Nèk kabèh anggota badan kuwi padha, kaya apa dadiné badan kuwi? 20  Anggotané pancèn akèh, nanging badané mung siji. 21  Mripat ora isa kandha marang tangan, ”Aku ora butuh kowé.” Lan sirah uga ora isa kandha marang sikil, ”Aku ora butuh kowé.” 22  Nanging sewaliké, anggota badan sing kétoké ora pati penting, kuwi malah dibutuhké, 23  lan bagéan badan sing kita anggep kurang aji, malah luwih kita gatèkké. Dadi, bagéan sing kétoké kurang apik, kita gawé luwih apik, 24  nanging bagéan sing wis apik, ora perlu dikapak-kapakké manèh. Gusti Allah wis nata badan kaya ngono kuwi, nganggo cara luwih nggatèkké bagéan sing kurang aji, 25  supaya badan ora kepisah-pisah, lan anggota-anggotané padha nggatèkké siji lan sijiné. 26  Nèk ana siji anggota sing sengsara, kabèh anggota liyané mèlu sengsara. Lan nèk siji anggota dialem, kabèh anggota liyané mèlu seneng. 27  Kowé kabèh kuwi badané Kristus, lan saben wong ing antaramu anggotané badan kuwi. 28  Gusti Allah wis netepké supaya ing saben jemaat ana: kapisan rasul-rasul, kapindho nabi-nabi, katelu guru-guru, banjur mukjijat, anugrah kanggo marèkké, anugrah kanggo mènèhi bantuan, kesanggupan kanggo mimpin, lan anugrah kanggo ngomong nganggo basa liya. 29  Apa kabèh dadi rasul? Apa kabèh dadi nabi? Apa kabèh dadi guru? Apa kabèh isa nggawé mukjijat? 30  Apa kabèh nduwé anugrah kanggo marèkké? Apa kabèh isa ngomong nganggo basa liya? Apa kabèh isa nerjemahké basa? Mesthiné ora, ta? 31  Mula, terusa ngupaya kanggo éntuk anugrah-anugrah sing luwih gedhé. Nanging aku bakal nduduhké marang kowé sawijiné dalan sing luwih unggul.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”isih dadi wong saka bangsa-bangsa”.
Utawa ”miturut roh suciné Gusti Allah”.
Lit.: ”ngombé”.