1 Korintus 1:1-31

  • Salam (1-3)

  • Paulus ngucap sokur kanggo wong Korintus (4-9)

  • Naséhat kanggo nyawiji (10-17)

  • Kristus, bukti kuwasa lan kawicaksanané Gusti Allah (18-25)

  • Bangga mung merga Yéhuwah (26-31)

1  Saka Paulus, sing dipilih dadi rasulé Kristus Yésus miturut kersané Gusti Allah, lan Sostenes sedulur kita,  kanggo jemaaté Gusti Allah ing Korintus, sing wis disucèkké kanggo nyawiji karo Kristus Yésus lan dilantik kanggo dadi wong-wong suci, uga kanggo kabèh wong ing ngendi-endi sing nyebut marang jenengé Gusti Yésus Kristus, yaiku Gusti kita.  Muga-muga kowé kabèh nampa welas asih sing nggumunké* lan katentreman saka Gusti Allah, Bapak kita, lan saka Gusti Yésus Kristus.  Aku tansah ngucap sokur marang Gusti Allah, merga Panjenengané wis maringi kowé kabèh welas asih sing nggumunké* liwat Kristus Yésus.  Kowé wis nyawiji karo Kristus, mula kowé nampa kabèh perkara, klebu kesanggupan kanggo isa martakké lan isa ngerti tenan pangandikané Gusti Allah,  merga kesaksian bab Kristus wis bener-bener ngoyod ing antaramu.  Kuwi sebabé, kowé ora kekurangan apa-apa saksuwéné kowé ngentèni Gusti kita Yésus Kristus nduduhké kuwasané.  Gusti Allah uga bakal nggawé kowé kabèh tetep kuwat nganti pungkasan, supaya sukmbèn wektu Gusti kita Yésus Kristus teka, ora ana sing nduwé dhasar kanggo nudhuh kowé.  Gusti Allah kuwi setya, lan Panjenengané sing wis nglantik kowé kabèh kanggo dadi kanca nyambut gawéné Putrané, yaiku Yésus Kristus, Gusti kita. 10  Sedulur-sedulur, ing jenengé Gusti kita Yésus Kristus, aku nyuwun supaya kowé bener-bener nyawiji ing bab omongan lan aja nganti ana cecongkrahan ing antaramu. Kowé kabèh kudu bener-bener nduwé pikiran lan pendapat sing padha. 11  Sedulur-sedulur, ana sapérangan wong saka keluargané Kloé ngandhani aku nèk ana bebantahan ing antaramu. 12  Maksudku ngéné, sing siji kandha, ”Aku pengikuté Paulus.” Sing liyané kandha, ”Aku pengikuté Apolos.” Ana manèh sing kandha, ”Aku pengikuté Kéfas.”* Sing liyané manèh kandha, ”Aku pengikuté Kristus.” 13  Apa jemaaté Kristus wis kepisah-pisah dadi pirang-pirang golongan? Paulus ora dipatèni ing cagak kanggo kowé, ta? Utawa, apa kowé dibaptis nganggo jenengé Paulus? 14  Aku ngucap sokur marang Gusti Allah merga aku ora mbaptis sapa-sapa ing antaramu kejaba mung Krispus lan Gayus, 15  supaya ora ana siji-sijia wong ing antaramu sing isa ngomong nèk kowé dibaptis nganggo jenengku. 16  Sakliyané kuwi, aku uga mbaptis kabèh sing ana ing omahé Stéfanas. Sak élingku, ya mung wong-wong kuwi sing tak baptis. 17  Aku diutus Kristus kanggo martakké kabar apik, ora kanggo mbaptis wong. Aku uga ora diutus kanggo martakké nganggo tembung-tembungé wong sing wicaksana,* supaya cagak paukumané* Kristus ora dadi tanpa guna. 18  Kanggo wong-wong sing bakal disirnakké, warta bab cagak paukumané Kristus kuwi tanpa guna, nanging kanggo kita sing dislametké, kuwi nduduhké kuwasané Gusti Allah. 19  Kitab Suci kandha, ”Aku bakal nyirnakké kawicaksanané wong-wong sing wicaksana, lan nolak kapinterané wong-wong sing pinter.” 20  Ing ngendi wong sing wicaksana? Ing ngendi para ahli Taurat?* Ing ngendi wong-wong sing pinter bebantahan ing donya* iki? Gusti Allah kan wis nduduhké nèk kawicaksanané donya iki tanpa guna, ta? 21  Merga percaya karo kawicaksanané dhéwé, wong-wong ing donya iki dadi ora kenal karo Gusti Allah. Nanging liwat warta sing dianggep tanpa guna iki, Gusti Allah mutuské kanggo nylametké wong-wong sing percaya. Nganggo cara kuwi, kawicaksanané Gusti Allah kétok nyata. 22  Wong Yahudi padha njaluk mukjijat,* lan wong Yunani padha nggolèk kawicaksanan, 23  nanging kita martakké bab Kristus sing wis dipatèni ing cagak. Bab kuwi angèl banget ditampa karo* wong-wong Yahudi, lan dianggep tanpa guna karo bangsa-bangsa liya. 24  Senajan ngono, kanggoné wong-wong sing wis dipilih, klebu wong Yahudi lan wong Yunani, Kristus dadi bukti kuwasané lan kawicaksanané Gusti Allah. 25  Manungsa isa waé nganggep bab-bab saka Gusti Allah kuwi tanpa guna lan tanpa daya, nanging bab-bab kuwi luwih wicaksana lan luwih kuwat ketimbang manungsa. 26  Sedulur-sedulur, kowé kabèh wis padha ngerti nèk ing antaramu sing wis dipilih, ora akèh sing wicaksana kanggoné manungsa, ora akèh sing nduwé kuwasa, lan ora akèh sing asalé saka keluarga bangsawan. 27  Nanging, Gusti Allah milih bab-bab sing dianggep donya iki tanpa guna kanggo ngisin-isinké sing wicaksana. Gusti Allah milih bab-bab tanpa daya ing donya iki kanggo ngisin-isinké sing kuwat. 28  Gusti Allah milih apa sing ora penting ing donya iki, sing dirèmèhké, lan sing ora ana ajiné, kanggo nyirnakké bab-bab sing aji, 29  mula ora ana siji-sijia sing isa bangga ing ngarsané Gusti Allah. 30  Merga Panjenengané, kowé kabèh saiki nyawiji karo Kristus Yésus. Kristus dadi bukti kawicaksanané Gusti Allah kanggo kita, uga nggawé kita dianggep bener lan suci, lan mbébaské kita liwat tebusan. 31  Mula, cocog kaya ayat sing kandha, ”Sapa sing bangga, kudu bangga merga Yéhuwah.”

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, Pétrus.
Utawa ”wong sing pinter”.
Deloken ”Cagak paukuman” ing Daftar Istilah.
Lit.: ”para penulis”.
Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”tandha”.
Lit.: ”dadi sandhungan kanggo”.