1 Tésalonika 5:1-28

  • Bab tekané dinané Yéhuwah (1-5)

    • ”Tentrem lan aman!” (3)

  • Tetep tangi lan sadhar (6-11)

  • Naséhat (12-24)

  • Salam panutup (25-28)

5  Sedulur-sedulur, bab wektu lan mangsa sing wis ditemtokké kuwi, ora ana sing perlu tak tulis kanggo kowé,  merga kowé dhéwé padha ngerti tenan nèk dinané Yéhuwah bakal teka persis kaya maling ing wayah wengi.  Wektu wong-wong padha kandha, ”Tentrem lan aman!” banjur wong-wong kuwi bakal disirnakké. Cilaka iki bakal teka dadakan ngenani wong-wong kuwi, kaya rasa larané wong wadon sing mbobot sing arep nglairké, lan wong-wong kuwi mesthi ora bakal isa luput.  Nanging kowé, sedulur-sedulur, kowé kabèh ora ana ing pepeteng. Mula wektu dina kuwi teka, kowé ora bakal kagèt kaya maling sing kagèt wektu ngerti dinané wis padhang,  merga kowé kabèh kuwi anak-anaké pepadhang lan anak-anaké awan. Kita ora ana ing wayah wengi utawa ing pepeteng.  Mula, kita aja turu kaya sing liyané, nanging ayo kita tetep tangi lan sadhar.  Wong sing turu, biasané turu ing wayah wengi, lan wong sing mabuk uga mabuk ing wayah wengi.  Nanging, merga kita iki anak-anaké awan, ayo kita tetep sadhar lan nganggo tutup dhadha yaiku iman lan katresnan, uga topi wesi, yaiku pangarep-arep keslametan,  merga Gusti Allah ora milih kita kanggo ngukum kita, nanging Panjenengané milih kita supaya kita dislametké liwat Gusti kita Yésus Kristus, 10  sing wis séda demi kita. Nganggo cara kuwi, ora soal kita tetep tangi utawa turu,* kita isa urip bareng karo dhèwèké. 11  Mula, terusa padha nggedhèkké ati* lan nguwatké siji lan sijiné kaya sing lagi padha kok tindakké. 12  Saiki aku nyuwun marang kowé, sedulur-sedulur, ajènana wong-wong sing wis padha kerja mempeng ing antaramu, sing mimpin kowé kabèh ing bab anggonmu ngabdi marang Gusti, lan sing mènèhi naséhat marang kowé. 13  Duduhna nèk kowé kabèh bener-bener nresnani lan ngajèni wong-wong kuwi merga apa sing wis ditindakké wong-wong kuwi. Upayakna kanggo tetep rukun karo siji lan sijiné. 14  Nanging aku nyuwun, sedulur-sedulur, élikna* wong-wong sing ora tertib, omongna tembung-tembung sing nglipur marang wong sing cilik ati,* bantunen wong sing ringkih, lan sabara marang kabèh wong. 15  Aja ana sing mbales kejahatan nganggo kejahatan marang sapa waé. Nanging terus upayakna nindakké apa sing apik marang sedulur seiman lan marang kabèh wong. 16  Tansah padha bungaha. 17  Terusa ndonga. 18  Ngucapa sokur ing bab apa waé. Kuwi kersané Gusti Allah kanggo para pengikuté Kristus Yésus. 19  Aja ngalang-alangi panggawéné roh suci ing kowé.* 20  Aja ngrèmèhké ramalan. 21  Priksanen kabèh perkara, pastèkna endi sing bener, lan terus tindakna kuwi. 22  Aja nindakké kejahatan apa waé. 23  Muga-muga Gusti Allah katentreman nggawé kowé kabèh bener-bener suci. Lan muga-muga roh, jiwa,* lan badanmu sakabèhé ora cacad ing mangsa rawuhé Gusti kita Yésus Kristus. 24  Panjenengané sing ngundang kowé kuwi setya, lan Panjenengané mesthi bakal nindakké kuwi. 25  Sedulur-sedulur, terusa ndonga kanggo aku kabèh. 26  Tampanana kabèh sedulur kanthi ramah.* 27  Aku nyuwun tenanan marang kowé nganggo jenengé Gusti supaya surat iki diwacakké marang kabèh sedulur. 28  Muga-muga kowé kabèh terus nampa welas asih sing nggumunké* saka Gusti kita Yésus Kristus.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”turu ing pati”.
Utawa ”nglipur”.
Utawa ”wènèhana naséhat kanthi tegas marang”.
Lit.: ”jiwané cilik”.
Lit.: ”Aja matèni geniné roh suci”.
Utawa ”urip”. Deloken ”Jiwa” ing Daftar Istilah.
Lit.: ”nganggo ambungan suci”.
Deloken Daftar Istilah.