1 Tésalonika 3:1-13

  • Paulus ngentèni ing Athéna (1-5)

  • Laporané Timotius sing nglipur (6-10)

  • Donga kanggo jemaat Tésalonika (11-13)

3  Mula, wektu aku kabèh ora isa ngempet rasa kangenku, aku kabèh mutuské luwih becik tetep manggon ing Athéna,  lan ngutus Timotius marang kowé. Dhèwèké kuwi sedulur kita lan abdiné* Gusti Allah sing martakké kabar apik bab Kristus, kanggo nguwatké lan nglipur kowé kabèh demi imanmu,  supaya ora ana siji-sijia wong ing antaramu sing dadi goyah merga kasangsaran-kasangsaran iki. Kowé dhéwé wis padha ngerti nèk kita ora isa nyingkiri kasangsaran kaya ngono kuwi.*  Wektu isih bareng karo kowé, aku kabèh wis kerep ngandhani kowé sakdurungé, nèk kita bakal ngalami kasangsaran. Lan kaya sing wis kok ngertèni, yakuwi sing kelakon.  Mula, wektu aku saya ora isa ngempet rasa kangenku, aku ngirim Timotius marang kowé supaya aku isa ngerti bab kasetyanmu, merga aku kuwatir nèk kowé kabèh wis padha kegodha karo Iblis,* lan nggawé upayaku sing mempeng dadi tanpa guna.  Nanging, saiki Timotius lagi waé bali marang aku kabèh sakwisé nemoni kowé lan dhèwèké nggawa kabar sing apik bab kasetyan lan katresnanmu. Dhèwèké crita nèk kowé kabèh tansah éling bab-bab sing apik saka aku kabèh, lan nèk kowé kabèh péngin banget ndang ketemu aku, padha kaya aku.  Kuwi sebabé sedulur-sedulur, ing sajroné kabèh kasusahan* lan kasangsaranku, aku kabèh kelipur merga kowé lan kasetyan sing kok duduhké.  Aku kabèh dadi kuwat manèh* nèk kowé kabèh terus kukuh dadi pengikuté Gusti.  Merga, piyé ta carané aku kabèh isa nduduhké rasa sokurku marang Gusti Allah merga kowé, lan merga kabèh kabungahan sing padha tak rasakké ing ngarsané Gusti Allah merga kowé? 10  Awan lan bengi aku kabèh nyuwun tenanan marang Gusti Allah supaya isa ketemu langsung karo kowé kabèh* lan mbantu mènèhi apa sing kok butuhké kanggo nguwatké imanmu. 11  Muga-muga Gusti Allah, yaiku Bapak kita, lan Gusti kita Yésus maringi dalan kanggo aku kabèh supaya isa marani kowé. 12  Muga-muga Gusti nggawé katresnanmu marang para sedulur seiman lan marang kabèh wong saya gedhé lan lubèr, padha kaya katresnanku marang kowé kabèh, 13  nganggo cara iki atimu bakal kuwat, tanpa cacad, lan suci ing ngarsané Gusti Allah, Bapak kita, ing mangsa rawuhé Gusti kita Yésus bareng karo para wong suciné.

Katrangan Tambahan

Utawa mungkin ”kanca nyambut gawéné”.
Utawa ”kita wis ditemtokké kanggo ngalami iki”.
Utawa ”Panggodha kuwi”.
Utawa ”kekurangan”.
Lit.: ”Aku kabèh urip”.
Lit.: ”isa ndelok wajahmu”.