1 Pétrus 5:1-14

  • Engonen wedhus-wedhusé Gusti Allah (1-4)

  • Andhap asor lan waspada (5-11)

    • Pasrahna kabèh rasa kuwatir marang Gusti Allah (7)

    • Iblis kaya singa sing nggero-nggero (8)

  • Tembung panutup (12-14)

5  Merga aku dadi pinituwa padha kaya kowé, lan dadi seksi saka kasangsaran sing dialami Kristus, uga dadi wong sing bakal mèlu nampa kamulyan sing bakal disingkapké, aku nyuwun* supaya para pinituwa sing ana ing antaramu nindakké iki:  Engonen wedhus-wedhusé Gusti Allah sing dipercayakké marang kowé. Kowé kudu nglayani dadi pengawas* ora merga kepeksa, nanging kanthi lila ati ing ngarsané Gusti Allah, uga kanthi semangat, lan dudu merga nggolèk keuntungan sing ora jujur,  ora mréntah wong-wong sing dadi duwèké* Gusti Allah, nanging dadi tuladha kanggo wedhus-wedhusé Gusti Allah.  Lan wektu pangon sing utama disingkapké, kowé bakal nampa mahkota kamulyan sing ora bakal rusak.  Semono uga kowé, para wong lanang sing luwih enom, tundhuka marang para wong lanang sing luwih tuwa.* Nanging kowé kabèh kudu padha andhap asor* wektu urusan marang siji lan sijiné, merga Gusti Allah nentang wong sing sombong, nanging Panjenengané bakal maringi welas asih sing nggumunké* marang wong sing andhap asor.  Mula, asorna awakmu ing sakngisoré astané Gusti Allah sing kuwat, supaya Panjenengané ngunggulké kowé ing wektu sing ditemtokké.  Pasrahna* kabèh kuwatirmu marang Gusti Allah, merga Panjenengané nggatèkké kowé.  Dadia wicaksana lan waspada. Mungsuhmu, Iblis, klinteran kaya singa sing nggero-nggero, ngupaya nggolèk manungsa kanggo dimangsa.  Nanging kowé kudu nglawan dhèwèké nganggo iman sing teguh. Kaya sing padha kok ngertèni, kabèh* sedulurmu seiman ing donya uga ngalami kasangsaran sing padha. 10  Nanging sakwisé kowé ngalami sengsara sawetara wektu, Gusti Allah sing kebak welas asih sing nggumunké,* sing nyeluk kowé kanggo nyawiji karo Kristus lan kanggo nampa kamulyan saklawasé, bakal ngrampungké pelatihanmu. Panjenengané bakal nggawé kowé teguh. Panjenengané bakal nggawé kowé kuwat. Panjenengané bakal nggawé kowé kukuh. 11  Iya Panjenengané kuwi sing nduwé kuwasa kanggo saklawas-lawasé. Amin. 12  Liwat Silvanus,* sing tak anggep dadi sedulur sing setya, aku nulis surat singkat iki kanggo nguwatké lan nggawé kowé yakin nèk iki bener-bener welas asihé Gusti Allah sing nggumunké.* Gegemen kuwi kanthi kenceng. 13  Sedulur wadon* sing ana ing Babilon, sing uga dadi wong pilihan kaya kowé, ngirim salam marang kowé, semono uga Markus, sing wis kaya anakku. 14  Kowé kudu nampa siji lan sijiné kanthi ramah.* Muga-muga kowé kabèh sing nyawiji karo Kristus nampa katentreman.

Katrangan Tambahan

Utawa ”aku mènèhi naséhat”
Utawa ”kudu njaga wedhus-wedhusé Gusti Allah kanthi apik”.
Utawa ”pusakané”.
Utawa ”para pinituwa”.
Utawa ”kudu nganggo sabuk andhap asor”.
Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”Uncalna”.
Utawa ”kabèh pakumpulan”.
Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, Silas.
Deloken Daftar Istilah.
”Sedulur wadon” ing ayat iki mungkin maksudé jemaat ing Babilon.
Utawa ”nganggo ambungan katresnan.”