1 Pétrus 1:1-25

  • Salam pambuka (1, 2)

  • Dilairké manèh supaya nduwé pangarep-arep sing kuwat (3-12)

  • Merga dadi anak-anak sing manut, mula kudu suci (13-25)

1  Aku Pétrus, rasulé Yésus Kristus, nulis surat kanggo kowé kabèh para penduduk sementara sing kesebar ing Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, lan Bitinia, ya kowé kuwi wong-wong pilihané Gusti Allah.  Gusti Allah kuwi Bapak ing swarga lan Panjenengané milih kowé miturut rencanané. Panjenengané maringi kowé roh suci kanggo nggawé kowé suci, supaya kowé dadi padha manut marang Panjenengané lan dadi resik* nganggo getihé Yésus Kristus. Muga-muga kowé kabèh nampa luwih akèh welas asih sing nggumunké* lan katentreman.  Pinujia Gusti Allah, Bapaké Gusti kita Yésus Kristus. Merga welas asihé sing gedhé, Panjenengané nggawé kita dilairké manèh supaya kita nduwé pangarep-arep sing kuwat. Kita nduwé pangarep-arep iki merga Yésus Kristus wis diuripké manèh saka antarané wong mati.  Gusti Allah maringi kowé warisan sing ora isa sirna, sing ora najis lan ora bakal rusak. Warisan kuwi disimpen ing swarga kanggo kowé.  Kowé dilindhungi kuwasané Gusti Allah merga kowé padha nduwé iman. Gusti Allah nglindhungi kowé supaya kowé éntuk keslametan sing bakal disingkapké ing pungkasané jaman.  Kuwi sebabé kowé padha bungah banget, senajan kanggo sawetara wektu iki, kowé kudu sengsara merga ngalami akèh pacoban,  supaya imanmu sing wis diuji isa nggawé kowé nampa pujian, kamulyan, lan kaurmatan wektu Yésus Kristus nduduhké kuwasané. Iman kaya ngéné iki luwih aji ketimbang emas sing isa sirna senajan emas kuwi wis diuji nganggo geni.  Kowé pancèn durung tau ndelok dhèwèké, nanging kowé nresnani dhèwèké. Saiki kowé ya ora ndelok dhèwèké, nanging kowé nduwé iman marang dhèwèké lan nampa kabungahan sing gedhé banget, sing ora isa dijelaské nganggo tembung-tembung.  Kuwi merga kowé yakin nèk imanmu bakal nggawé kowé padha dislametké. 10  Keslametan iki disinau kanthi sregep lan dipriksa kanthi tliti karo para nabi sing wis ngramalké bab welas asihé Gusti Allah sing nggumunké* sing diparingké marang kowé. 11  Sakdurungé, roh suci sing ana ing para nabi kuwi mènèhi kesaksian bab kasangsaran sing bakal dialami Kristus lan bab kamulyan sing bakal diduwèni sakwisé kuwi. Mula, para nabi kuwi terus ngupaya kanggo ngerti apa sing bakal kelakon marang Kristus lan kapan kuwi bakal kelakon. 12  Gusti Allah nyingkapké marang para nabi nèk para nabi kuwi ora nglayani para nabi kuwi dhéwé, nanging nglayani kowé kabèh. Para nabi kuwi nulis bab-bab sing wis diwartakké marang kowé, sing kok rungokké saka wong-wong sing martakké kabar apik nganggo bantuané roh suci sing dikirim saka swarga. Ya perkara-perkara iki sing kepéngin banget dingertèni karo para malaékat. 13  Mula siapna pikiranmu kanggo nindakké gawéan kanthi mempeng. Tindakna sakabèhé nganggo pertimbangan sing apik. Ngarep-arepa marang welas asih sing nggumunké* sing bakal kok tampa wektu Yésus Kristus nduduhké kuwasané. 14  Merga kowé anak-anak sing manut, kowé aja dipengaruhi* manèh karo pepénginanmu sing mbiyèn, sing kok duwèni sakdurungé kowé nduwé pangertèn bab Gusti Allah. 15  Nanging kaya Gusti Allah Sing Suci sing ngundang kowé, kowé kudu suci ing kabèh tumindakmu, 16  merga ana tulisan sing kandha, ”Kowé kudu suci, merga Aku suci.” 17  Nèk kowé ndonga marang Bapak, sing ngadili miturut tumindaké saben wong tanpa pilih kasih, kowé kudu tumindak kanthi rasa wedi marang Panjenengané saksuwéné kowé dadi penduduk sementara ing donya iki. 18  Kowé ngerti nèk perkara-perkara sing isa sirna, contoné pérak utawa emas, ora mbébaské* kowé saka cara urip sing tanpa guna sing kok warisi saka para leluhurmu.* 19  Nanging kowé dibébaské nganggo getihé Kristus sing aji, sing kaya getihé cempé sing tanpa cacad lan murni. 20  Pancèn, Gusti Allah wis milih Kristus sakdurungé wiwitané donya*, nanging dhèwèké digawé nyata* ing pungkasané jaman kanggo kowé kabèh. 21  Liwat Kristus, kowé dadi percaya marang Gusti Allah sing isa nguripké manèh Kristus saka antarané wong mati lan maringi dhèwèké kamulyan, mula kowé nduwé iman lan pangarep-arep marang Gusti Allah. 22  Saiki kowé wis nggawé badanmu suci nganggo cara manut marang apa sing bener, mula kowé nduwé katresnan paseduluran sing ora munafik. Dadi, padha tresnaa marang siji lan sijiné kanthi tenanan saka ati. 23  Kowé wis dilairké manèh, dudu saka winih sing isa sirna, nanging saka winih sing ora isa sirna, liwat pangandikané Gusti Allah sing urip lan sing ana saklawasé. 24  Ana ayat sing kandha, ”Kabèh wong kuwi kaya suket, lan kamulyané kuwi kaya kembang ing padhang. Suket dadi layu lan kembang dadi gogrog, 25  nanging pangandikané Yéhuwah tetep ana nganti saklawas-lawasé.” Sing dimaksud ”pangandika” iki yaiku kabar apik sing diwartakké marang kowé.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”diciprat”.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”dibentuk”.
Lit.: ”ora nebus”.
Utawa ”saka tradhisimu”.
Maksudé, wiwit anak-anaké Adam lan Hawa dilairké.
Utawa ”disingkapké”.