Éfésus 6:1-24

  • Naséhat kanggo bocah-bocah lan wong tuwa (1-4)

  • Naséhat kanggo budhak lan majikan (5-9)

  • Kabèh perlengkapan perang saka Gusti Allah (10-20)

  • Salam panutup (21-24)

6  Bocah-bocah, manuta marang wong tuwamu kaya kersané Gusti,* merga iki sing bener.  ”Ajènana bapakmu lan ibumu” kuwi préntah kapisan sing diparingké bareng karo janji iki:  ”Supaya uripmu kepénak* lan umurmu dawa ing bumi.”  Lan bapak-bapak, aja nggawé atiné anak-anakmu dadi mangkel, nanging gedhèkna anak-anakmu nganggo didikan* lan naséhaté* Yéhuwah.  Para budhak, manuta marang majikanmu sing ana ing bumi, padha wedia lan ngajènana saktulusé atimu, kaya marang Kristus,  ora mung wektu ana sing ndelok supaya isa nyenengké manungsa, nanging kaya budhaké Kristus sing nindakké kersané Gusti Allah sakwutuhé kekuwatanmu.*  Ladènana majikanmu kanthi lila kaya kanggo Yéhuwah, lan dudu kanggo manungsa.  Merga kowé ngerti nèk saben wong, embuh kuwi budhak utawa wong merdéka, bakal diopahi karo Yéhuwah kanggo saben tumindaké sing apik.  Semono uga kowé para majikan, tumindaka sing padha marang budhak-budhakmu, ora ngancem, merga kowé ngerti nèk kowé lan budhak-budhakmu nduwé Majikan ing swarga lan Panjenengané kuwi ora mbédak-bédakké wong. 10  Sing pungkasan, terusa ngupaya kanggo éntuk kuwasa saka Gusti* merga Panjenengané nduwé kekuwatan sing gedhé. 11  Nganggoa kabèh perlengkapan perang saka Gusti Allah, supaya kowé isa terus kukuh wektu nglawan siasat liciké Iblis. 12  Merga kita berjuang* ora nglawan manungsa,* nanging nglawan pamréntah, para pemimpin, lan para panguwasa donya sing peteng iki, yaiku roh-roh jahat ing wilayah swarga. 13  Kuwi sebabé, jupuken kabèh perlengkapan perang saka Gusti Allah, supaya kowé isa nglawan wektu ana serangan jahat* lan terus kukuh sakwisé kowé nindakké kabèh sing kudu ditindakké. 14  Mula, terusa kukuh kanthi cara nganggo sabuk yaiku kabèh bab sing bener, nganggo tutup dhadha yaiku tumindak sing bener, 15  lan nganggo sepatu ing sikilmu yaiku siap martakké kabar apik bab katentreman. 16  Sakliyané kuwi kabèh, jupuken tamèng gedhé yaiku iman, lan kowé bakal isa matèni kabèh panah geni saka Sétan* nganggo kuwi. 17  Uga, nganggoa topi wesi yaiku keslametan, lan pedhang roh yaiku pangandikané Gusti Allah, 18  karo terus ndonga nganggo tuntunané roh suci ing saben kesempatan, ing saben bentuk donga lan panyuwun. Terusa jaga-jaga lan nyuwun kanggo kepentingané kabèh wong suci. 19  Uga, dongakna aku, supaya wektu aku mbukak lambéku, aku isa ngomong kanthi kendel kanggo martakké rahasia suci bab kabar apik. 20  Gusti Allah sing ngutus aku kanggo martakké kabar apik. Kuwi sebabé aku diranté kaya ngéné. Dadi dongakna aku supaya isa kendel ngomong bab kabar apik, kaya sing sakmesthiné. 21  Tikhikus, sedulur sing ditresnani lan abdiné Gusti sing setya, bakal ngandhani sakabèhé bab aku marang kowé lan bab kahananku. 22  Aku ngutus dhèwèké marang kowé supaya dhèwèké isa ngandhani kowé bab kahanané aku kabèh lan supaya dhèwèké isa nglipur atimu. 23  Muga-muga, para sedulur nduwé katentreman, katresnan, lan iman sing asalé saka Gusti Allah, Bapak kita lan saka Gusti Yésus Kristus. 24  Muga-muga, kabèh sing bener-bener nresnani Gusti kita Yésus Kristus nampa welas asih sing nggumunké.*

Katrangan Tambahan

Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, makmur.
Utawa ”disiplin”.
Utawa ”tuntunané; arahané”. Lit.: ”lan nglebokké pikirané”.
Lit.: ”jiwamu”. Deloken Daftar Istilah.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”gelut”.
Lit.: ”getih lan daging”.
Lit.: ”ing dina sing jahat”.
Lit.: ”si jahat”.
Deloken Daftar Istilah.