Éfésus 2:1-22

  • Diuripké manèh lan digawé nyawiji karo Kristus (1-10)

  • Témbok sing misahké dirubuhké (11-22)

2  Sakliyané kuwi, Gusti Allah wis maringi kowé urip, senajan kowé wis mati merga pelanggaran lan dosa-dosamu.  Mbiyèn, kowé padha urip manut cara uripé donya* iki. Kowé nindakké apa sing dipéngini panguwasa donya iki. Dhèwèké mengaruhi cara mikiré wong-wong sing ora manut lan cara mikir kuwi nyebar ing ngendi-endi kaya udara.  Pancèn, kita kabèh tau tumindak miturut pepénginané badan kita sing dosa,* uga nindakké perkara-perkara sing dikarepké badan lan pikiran kita sing dosa. Lan wiwit lair kita iki anak-anak sing pantes kena murkané Gusti Allah kaya wong-wong liyané.  Nanging merga Gusti Allah nduwé welas asih sing lubèr lan tresna banget marang kita,  senajan kita wis mati merga pelanggaran kita, Panjenengané maringi kita urip lan nggawé kita dadi nyawiji karo Kristus. Welas asihé sing nggumunké* kuwi nggawé kowé kabèh dislametké.  Sakliyané kuwi, Gusti Allah wis nguripké manèh kita lan maringi kita panggonan ing swarga merga kita nyawiji karo Kristus Yésus.  Gusti Allah nindakké iki supaya ing jaman* mbésuk, Panjenengané isa nduduhké welas asihé sing nggumunké* kanthi luber wektu Panjenengané maringi perkara-perkara sing apik marang kita, yaiku wong-wong sing nyawiji karo Kristus Yésus.  Kowé kabèh sing nduwé iman wis dislametké merga welas asihé Gusti Allah sing nggumunké.* Mula, keslametan kuwi dudu merga upayamu dhéwé, nanging kuwi anugrah saka Gusti Allah.  Kuwi dudu hasil saka tumindakmu, mula ora ana sing nduwé alesan kanggo bangga. 10  Kita iki ciptaané* Gusti Allah, lan kita diciptakké supaya nyawiji karo Kristus Yésus kanggo nindakké bab-bab sing apik. Kuwi sing wis ditemtokké Gusti Allah saka wiwitan kanggo kita tindakké. 11  Mula, élinga nèk kowé kabèh kuwi, yaiku wong-wong saka bangsa-bangsa liya, ndhisik tau disebut ”wong-wong sing ora disunat” karo wong-wong sing ”disunat”, yaiku wong-wong sing disunat karo manungsa. 12  Wektu kuwi, kowé ora kenal karo Kristus, kepisah saka bangsa Israèl, lan ora klebu ing perjanjian sing dhasaré saka janjiné Gusti Allah. Kowé kabèh ora nduwé pangarep-arep, lan ora kenal karo Gusti Allah ing donya iki. 13  Nanging saiki kowé kabèh nyawiji karo Kristus Yésus. Kuwi kelakon supaya senajan kowé mbiyèn adoh saka Gusti Allah, kowé saiki cedhak karo Pajenengané merga getihé Kristus. 14  Kristus kuwi sing ngrukunké kita, dhèwèké kuwi sing nggawé rong kelompok dadi siji lan ngrubuhké témbok sing misahké rong kelompok kuwi. 15  Kanthi ngurbanké badané, dhèwèké mungkasi hukum Taurat sing isiné préntah sing nggawé rong kelompok kuwi mungsuhan. Nganggo cara kuwi, dhèwèké ngrukunké lan nggawé rong kelompok kuwi, yaiku wong-wong sing nyawiji karo dhèwèké, dadi sak bangsa sing anyar.* 16  Sakliyané kuwi, dhèwèké ngrukunké rong kelompok kuwi karo Gusti Allah liwat cagak paukumané,* supaya rong kelompok kuwi dadi badan siji, merga liwat sédané, dhèwèké mungkasi memungsuhan kuwi. 17  Dhèwèké teka lan martakké kabar apik bab karukunan marang kowé, yaiku wong-wong sing adoh saka Gusti Allah, lan marang wong-wong sing cedhak karo Panjenengané, 18  merga liwat dhèwèké, kita kabèh, yaiku rong kelompok mau, isa nyedhak marang Bapak kanthi bébas merga kita nampa roh suci sing padha. 19  Mula, kowé kabèh dudu wong asing lan penduduk saka negara liya manèh, nanging padha-padha warga negara bareng karo wong suci, lan kowé kabèh kuwi uga anggota keluargané Gusti Allah. 20  Kowé kabèh wis dibangun ing ndhuwuré pondhasi, yaiku para rasul lan para nabi, nanging Kristus Yésus kuwi watu pondhasi sing utama. 21  Bagéan-bagéané bangunan kuwi nyawiji kanthi apik. Lan merga nyawiji karo Kristus, bangunan kuwi mundhak gedhé lan dadi bait suci kanggo Yéhuwah. 22  Mula, merga kowé kabèh nyawiji karo Kristus, kowé kabèh lan wong-wong liyané dibangun bareng-bareng kanggo dadi panggonané Gusti Allah, sebab roh suciné ana ing kana.

Katrangan Tambahan

Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”pepénginan daging kita”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”sistem-sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”hasil gawéan astané”.
Lit.: ”sak manungsa anyar”.
Deloken ”Cagak paukuman” ing Daftar Istilah.