Langsung mlebu

’Pancèn Kuwi Tujuanku Teka Nèng Donya Kéné’

Gatèkna carané Yésus sing nggumunaké wektu mulang, lan gatèkna kendelé Yésus wektu martakaké kabar apik.

Dhasar ayaté saka Matéus  21: 23-46; 22: 15-46