Langsung mlebu

Jiwa Kuwi Apa?

Jiwa Kuwi Apa?

Jawaban ing Alkitab

 Kata ”jiwa” ing Alkitab diterjemahké saka kata Ibrani neʹphesh lan kata Yunani psy·kheʹ. Kata Ibraniné kuwi artiné ”makhluk sing ambegan”, terus kata Yunaniné kuwi artiné ”makhluk hidup”. a Dadi sing dimaksud jiwa yaiku, makhluk hidup kuwi sakwutuhé, dudu sesuatu ing njero badan sing tetep urip sakwisé badan kuwi mati. Ayo dibahas beberapa ayat ing Alkitab sing njelaské nèk kata jiwa isa berarti wong:

Adam ora dikèki jiwa, tapi dhèwèké dadi jiwa, utawa wong sing urip

Apa jiwa kuwi ora isa mati?

 Isa. Ing Alkitab dijelaské nèk jiwa kuwi isa mati. Contoné:

Jiwa isa berarti kehidupan

 Ing Alkitab, kata jiwa artiné padha karo kata kehidupan. Misalé ing Ayub 33:22, Kitab Suci mawi Basa Jawi Resmi, kata Ibrani sing diterjemahké dadi jiwa (neʹphesh) artiné padha karo kata kehidupan utawa uripé wong. Ing Alkitab dijelaské nèk jiwa, utawa kehidupan, isa ora ana manèh.​—Pangentasan 4:​19; Para Hakim 9:​17; Filipi 2:​30.

 Nah, saka penjelasan iki awaké dhéwé isa ngerti maksudé ayat-ayat sing nyebutké kata ”jiwané metu”. (Purwaning Dumadi 35:18; King James Version) Kuwi maksudé wongé wis arep mati. Ing beberapa terjemahan Alkitab liyané, kata kuwi diterjemahké dadi ”dhèwèké sekarat”.

Ajaran nèk jiwa kuwi ora isa mati asalé saka ngendi?

 Ajaran kuwi asalé saka wong-wong Yunani jaman mbiyèn, dudu saka Alkitab. Ing buku Grote Winkler Prins disebutké, ”Saka hasil penelitian Alkitab isa disimpulké nèk badan karo jiwa kuwi ora terpisah dhéwé-dhéwé.” Terus, ing Encyclopædia Britannica disebutké, ”Ajaran nèk jiwa karo badan kuwi terpisah dhéwé-dhéwé asalé saka wong-wong Yunani jaman mbiyèn.”

 Gusti Allah ora seneng nèk ajaran ing Alkitab digabungké karo ajarané manungsa, misalé ajaran nèk jiwa kuwi ora isa mati. Ing Alkitab disebutké, ’Kowé kudu ngati-ati karo ajarané manungsa lan omongan sing ora bener sing dhasaré saka tradhisiné manungsa.’​—Kolose 2:8.

a Deloken The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, halaman 659, lan Lexicon in Veteris Testamenti Libros, halaman 627. Ing beberapa terjemahan Alkitab, kata neʹphesh lan psy·kheʹ diterjemahké sesuai makna sing dimaksud ing ayaté, misalé ”jiwa”, ”kehidupan”, ”wong”, ”makhluk”, utawa ”badan”.