Langsung mlebu

Piyé Carané Bèn Isa Akrab karo Gusti Allah?

Piyé Carané Bèn Isa Akrab karo Gusti Allah?

Jawaban ing Alkitab

 Menurut Alkitab, wong sing akrab karo Gusti Allah kuwi péngin nggawé Gusti Allah seneng lan péngin manut karo Dhèwèké. Wong kuwi ya berusaha bèn tingkah lakuné sesuai karo karepé Gusti Allah lan terus manut karo tuntunané roh suci. aRoma 8:5; Éfésus 5:1.

 Apa bédané wong sing gelem dituntun roh suci karo sing ora? Menurut Alkitab, ”wong sing mung manut karo kepénginané dhéwé ora nampa apa waé sing asalé saka roh suciné Gusti Allah”, utawa ora gelem diwulang Gusti Allah. (1 Korintus 2:14-16) Wong sing manut karo kepénginané dhéwé ya ora seneng rukun, tapi senengé ”iri lan padu”. (1 Korintus 3:1-3) Terus, wong-wong sing senengé mitnah lan nggawé wong liya ora rukun kuwi disebut ”tumindaké kaya kéwan lan ora dituntun roh suci”.​—Yudas 19; Wulang Bebasan 16:28.

Ing artikel iki bakal dibahas:

 Ngapa kok awaké dhéwé isa akrab karo Gusti Allah?

 Manungsa digawé mirip karo Gusti Allah. (Purwaning Dumadi 1:27) Makané, awaké dhéwé isa akrab karo Gusti Allah.

 Awaké dhéwé isa niru sipat-sipaté Yéhuwah b, misalé seneng rukun, gampang mesakké, lan ora pilih kasih. (Yakobus 3:17) Terus nèk awaké dhéwé gelem manut karo Gusti Allah, Dhèwèké bakal ngekèki roh suciné bèn awaké dhéwé isa tambah cedhak karo Dhèwèké.​—Kisah 5:32.

 Ngapa kok kudu akrab karo Gusti Allah?

 Nèk akrab karo Gusti Allah, awaké dhéwé isa ”urip lan ngrasa ayem”. (Roma 8:6) Kuwi bener-bener hadiah sing berharga banget saka Yéhuwah.

  •   Urip: Gusti Allah janji wong sing akrab karo Dhèwèké bakal urip saklawasé.​—Yohanes 17:3; Galatia 6:8.

  •   Ngrasa ayem: ’Gusti Allah bakal mènèhi rasa ayem sing ora isa dipahami manungsa.’ (Filipi 4:6, 7) Mulané awaké dhéwé isa bahagia. (Matius 5:3) Terus, awaké dhéwé ayem soalé isa rukun karo Gusti Allah. Menurut Alkitab, wong sing mikirké kepénginané dhéwé kuwi dadi mungsuhé Gusti Allah.​—Roma 8:7.

 Piyé carané bèn isa terus akrab karo Gusti Allah?

  •   Ngerti lan manut karo sing dikarepké Gusti Allah. Carané kudu maca Alkitab, soalé Alkitab kuwi ditulis karo wong-wong sing ”dituntun roh suci”. (2 Pétrus 1:21) Dadi, awaké dhéwé isa ngerti sing Gusti Allah karepké. Nèk ngerti isiné Alkitab, awaké dhéwé isa nyembah Gusti Allah ”sesuai karo tuntunané roh suci lan sesuai karo apa sing bener”.​—Yohanes 4:24.

  •   Ndonga. (Lukas 11:13) Gusti Allah bakal mbantu bèn sipat-sipaté awaké dhéwé isa padha kaya sing Gusti Allah karepké. (Galatia 5:22, 23) Terus nèk ndonga, awaké dhéwé ya isa ngerti carané ngadhepi masalah.​—Yakobus 1:5.

  •   Bergaul karo wong-wong sing akrab karo Gusti Allah. Hasilé, awaké dhéwé ya isa tambah akrab manèh karo Gusti Allah. (Roma 1:11, 12) Tapi nèk bergaul karo wong-wong sing ora manut karo Gusti Allah, awaké dhéwé ya ora isa dadi kancané Gusti Allah.​—Yakobus 4:4.

 Apa kudu nduwé agama bèn isa akrab karo Gusti Allah?

 Mung nduwé agama kuwi ora berarti awaké dhéwé akrab karo Gusti Allah. Menurut Alkitab, ”wong sing rumangsa sregep ngibadah, ning dhèwèké ora isa ngendhalèni ilaté, wong kuwi ngapusi dhèwèké dhéwé lan ibadahé ora ana gunané”.​—Yakobus 1:26, cathetan ngisor.

 Menurut Alkitab, nèk péngin akrab karo Gusti Allah, ibadahé kudu sesuai karo karepé Gusti Allah. Wong sing akrab karo Gusti Allah manut karo tuntunané ”roh suci siji”, yaiku roh suciné Gusti Allah. Makané wong-wong kuwi ngibadah barengan kaya ”badan siji” lan ”terus ngupaya tenanan bèn tetep bersatu lan rukun”.—Éfésus 4:1-4.

 Pendapat soal akrab karo Gusti Allah

 Sing salah: Bèn isa akrab karo Gusti Allah kuwi sing penting dadi wong apik.

 Sing bener: Menurut Alkitab, bèn isa akrab karo Gusti Allah kudu gelem dituntun karo Gusti Allah. Wong sing akrab karo Gusti Allah gelem manut karo Gusti Allah merga ngerti nèk Dhèwèké sing nyiptakké.​—Mazmur 100:3.

 Sing salah: Bèn isa akrab karo Gusti Allah, ora éntuk seneng-seneng utawa kudu nglarani awaké.

 Sing bener: Nglarani awak kuwi cara ngibadah sing ’ditentokké dhéwé’. (Kolose 2:18, 23) Kuwi ora cocog karo karepé Gusti Allah. Menurut Alkitab, nèk ngibadah karo Gusti Allah, awaké dhéwé isa bahagia, ora susah.​—Wulang Bebasan 10:22.

 Sing salah: Bèn isa akrab karo Gusti Allah kudu nggunakké ilmu gaib.

 Sing bener: Nggunakké ilmu gaib kuwi contoné berusaha bèn isa omong-omongan karo arwahé wong mati. Tapi menurut Alkitab, wong mati ora ngerti apa-apa. (Pengkhotbah 9:5) Kuwi malah berarti lagi omong-omongan karo roh-roh jahat. Dadi nèk awaké dhéwé nggunakké ilmu gaib, Gusti Allah ora seneng.​—Kaimaman 20:6; Pangandharing Torèt 18:11, 12.

 Sing salah: Kabèh makhluk hidup isa akrab karo Gusti Allah.

 Sing bener: Mémang kabèh ciptaané Gusti Allah ”ngluhurké” Dhèwèké. (Mazmur 145:10; Roma 1:20) Tapi, sing isa akrab karo Gusti Allah kuwi mung manungsa lan malaékat. Kéwan mung nuruti naluri lan ora isa akrab karo Gusti Allah. (2 Pétrus 2:12) Malah ing Alkitab disebutké nèk wong sing ora akrab karo Gusti Allah kuwi ”tumindaké kaya kéwan”.​—Yakobus 3:15; Yudas 19.

a Ing basa Ibrani lan Yunani, kata ”roh” kuwi artiné ”napas”. Kuwi berarti sesuatu sing ora isa didelok, tapi ana hasilé. Menurut Alkitab, Gusti Allah kuwi wujudé roh, terus awaké dhéwé isa éntuk roh suci saka Dhèwèké. Wong sing akrab karo Gusti Allah gelem manut karo Dhèwèké lan gelem dituntun roh suciné.

b Menurut Alkitab, Gusti Allah kuwi jenengé Yéhuwah.​—Mazmur 83:18.