Langsung mlebu

Perkawinan

Carané Bèn Keluarga Bahagia

Nyuwuna Tuntunané Gusti Allah Bèn Ayem Tentrem

Rong pitakonan iki isa mbantu nguwatké urip bebojoan.

Carané Bèn Keluarga Isa Bahagia

Suami, istri, wong tuwa, lan anak-anak kudu piyé bèn keluarga isa bahagia?

Kudu Setya karo Bojoné

Wong bebojoan isa diarani setya apa mung merga ora nindakké laku jina?

Masalah lan Carané Ngatasi

Carané Bèn Ora Terus-terusan Mikirké Gawéan

Limang cara sing isa mbantu bèn gawéan ora ngrusak perkawinané njenengan.

Bantuan kanggo Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Iki dudu salahé njenengan lan njenengan isa éntuk penghiburan.

Carané Tetep Rukun karo Maratuwa

Panjenengan isa rukun karo maratuwa tanpa ngurbanké keluarga

Nèk Keluarga Ngadhepi Musibah

Njaluk tulung apa sing dibutuhké.

Pisahan lan Pegatan

Pengaruhé Pegatan kanggo Anak-Anak

Ana wong-wong sing ngrasa nèk pegatan kuwi bakal luwih apik kanggo anak-anak. Ning, penelitian nduduhké nèk pengaruhé ora apik kanggo anak-anak.

Apa Sebabé Kudu Tetep Semangat Urip Wektu Nduwé Bojo sing Ora Setya?

Wong sing bojoné selingkuh isa ngrasa dikuwatké nèk maca Alkitab.

Apa Pandhangané Seksi-Seksi Yéhuwah bab Pegatan?

Apa Seksi-Seksi Yéhuwah nyedhiyakaké bantuan kanggo wong bebojoan sing lagi ana masalah? Apa yèn arep pegatan kudu disetujui dhisik karo para pinituwa?