Langsung mlebu

TIRUNEN IMANÉ | MIRIAM

”Nyanyi kanggo Yéhuwah”

”Nyanyi kanggo Yéhuwah”

Cah wédok iki ndhelik ing suket-suket sing ana ing Sungai Nil. Dhèwèké dheg-dhegan karo ndeloki keadaan ing sekitaré. Senajan akèh serangga sing ngganggu, dhèwèké terus ndeloki karo ngentèni ing kono. Merga dhèwèké ngerti nèk ana kranjang sing isiné adhiné lanang sing isih bayi. Cah wédok kuwi ngrasa sedhih banget merga ora isa nulungi adhiné. Ning, dhèwèké ngerti nèk keputusané wong tuwané kanggo ndèlèhké adhiné lanang sing isih bayi ing kranjang kuwi bener. Mung nganggo cara kuwi adhiné isa slamet saka keadaan susah sing lagi kelakon wektu kuwi.

Cah wédok kuwi kendel lan nduduhké nèk dhèwèké nduwé iman. Senajan isih enom, dhèwèké wis nduwé iman sing gedhé marang Gusti Allah. Imané kuwi sing mbantu dhèwèké ngadhepi tantangan. Pirang-pirang taun bar kuwi, wektu dhèwèké wis tuwa, imané ya mbantu dhèwèké ngadhepi masalah sing paling abot ing uripé. Wektu nggawé kesalahan sing serius, imané ya mbantu dhèwèké mertobat. Sapa wong wédok iki? Apa sing isa awaké dhéwé sinaoni soal Imané?

Miriam Anaké Budhak

Alkitab ora nyebutké sapa jenengé cah wédok kuwi. Ning, awaké dhéwé isa ngerti nèk dhèwèké mesthi Miriam, anak pertamané Amram lan Yokhèbèd, wong Ibrani sing dadi budhak ing Mesir. (Wilangan 26:59) Adhiné lanang sing isih bayi mau jenengé Musa. Musa nduwé mas jenengé Harun sing kira-kira wektu kuwi umuré telung taun. Ora ana katrangan soal umuré Miriam. Ning, isa waé wektu kuwi umuré Miriam durung ana sepuluh taun.

Miriam urip ing keadaan sing susah merga wong Ibrani dianggep dadi ancaman kanggo wong Mesir. Mula, wong Ibrani ditindhes lan didadèkké budhak karo wong Mesir. Merga jumlahé wong Ibrani saya akèh, wong Mesir dadi kuwatir lan nggawé rencana sing luwih kejem. Firaun mréntahké nèk kabèh bayi lanang sing lagi waé lair kudu dipatèni. Ning, ana loro bidan Ibrani sing jenengé Sifra lan Pua, sing ora nindakké préntahé Firaun. Mesthiné Miriam ngerti soal imané wong loro kuwi.​—Pangentasan 1:8-22.

Miriam ya sinau saka imané wong tuwané. Sakwisé nglairké anaké sing ketelu, Amram lan Yokhèbèd ndhelikké bayi sing bagus iki saksuwéné telung sasi. Wong tuwané ora wedi karo préntahé raja sing ngongkon matèni anaké. (Ibrani 11:23) Ning, ora gampang kanggo ndhelikké bayiné. Amram lan Yokhèbèd kudu nggawé keputusan sing angèl. Yokhèbèd ngerti nèk dhèwèké kudu ninggalké bayiné ing panggonan sing aman bèn isa ditemokké karo wong sing gelem njaga lan ngrawat bayiné nganti gedhé. Yokhèbèd mesthi terus ndonga wektu lagi nggawé kranjang saka suket sing dilapisi karo aspal lan ter bèn isa ngapung. Bar kuwi, kranjang sing ana bayiné kuwi didèlèhké ing Sungai Nil. Mesthiné, Yokhèbèd ngongkon Miriam kanggo ngawasi adhiné lan ndeloki keadaan ing kono.​—Pangentasan 2:1-4.

Miriam sing Nylametké

Miriam terus ngentèni ing kono. Bar kuwi, ana wong-wong wédok Mesir sing nyedhaki. Jebulé, kuwi putri Firaun lan pelayan-pelayané sing arep adus ing Sungai Nil. Miriam kagèt lan mikir, ora mungkin putri Firaun gelem nglawan préntah raja lan ngejarké bayiné wong Ibrani tetep urip. Wektu kuwi Miriam langsung ndonga marang Yéhuwah.

Putri Firaun sing pertama kali ndelok kranjang kuwi. Dhèwèké ngongkon budhaké wédok kanggo njupuk kranjangé. Alkitab kandha, ”Bareng dibukak, mirsa bayiné lagi nangis.” Putri Firaun langsung ngerti nèk wong Ibrani gelem nindakké iki bèn anaké isa slamet. Ning, putri Firaun ngrasa mesakké karo bayi sing bagus kuwi. (Pangentasan 2:5, 6) Wektu ndelok wajahé putri Firaun, Miriam ngerti nèk dhèwèké gelem ngrawat bayi kuwi. Miriam saiki kudu nduduhké imané marang Yéhuwah liwat tumindak. Kuwi sing nggawé Miriam wani nyedhaki putri Firaun lan pelayan-pelayané.

Awaké dhéwé ora ngerti apa sing bakal dialami budhak Ibrani nèk wani omong-omongan karo anggota kerajaan. Ning, Miriam wani takon langsung karo putri Firaun, ”Punapa kawula kepareng madosaken panjenengan dalem inya tiyang Ibrani ingkang nesepi bayi punika?” Kuwi pitakonan sing masuk akal merga putri Firaun ora isa ngrawat bayi. Mungkin putri Firaun mikir nèk luwih apik sing ngrawat bayi kuwi wong Ibrani. Putri Firaun ya mikir mengko nèk bayiné wis luwih gedhé isa didadèkké anaké, didhidhik, lan diopèni nganti gedhé. Miriam mesthi seneng banget wektu putri Firaun setuju karo sarané.​—Pangentasan 2:7, 8.

Miriam ndelok adhiné lanang sing isih bayi

Miriam langsung bali omah nemoni wong tuwané sing lagi kuwatir. Bayangna, Miriam mesthi seneng banget wektu ngandhani ibuné. Yokhèbèd mesthi yakin nèk iki bantuan saka Yéhuwah. Bar kuwi, Yokhèbèd lan Miriam lunga nemoni putri Firaun. Mungkin, Yokhèbèd ngupaya kanggo ora nduduhké rasa senengé wektu putri Firaun kandha, ”Bayi iki gawanen, susonana, kowé bakal dakwènèhi pituwas [utawa, upah].”​—Pangentasan 2:9.

Dina kuwi Miriam sinau akèh soal Yéhuwah. Miriam dadi ngerti nèk Yéhuwah perduli karo umaté lan ngrungokké kabèh donga-dongané. Miriam ya dadi ngerti nèk ora mung wong diwasa utawa wong lanang sing isa nduduhké iman lan sipat kendelé. Yéhuwah ngrungokké kabèh dongané umaté sing setya. (Jabur 65:3) Wektu ngadhepi keadaan sing susah, awaké dhéwé kabèh kudu éling nèk Yéhuwah bakal mbantu.

Miriam Kuwi Mbak sing Sabar

Yokhèbèd perduli lan ngrawat bayiné. Awaké dhéwé isa yakin nèk Miriam sayang banget karo adhiné lanang sing paling cilik. Mungkin Miriam ya ngajari adhiné ngomong. Dhèwèké mesthi seneng banget wektu krungu adhiné nyebut jenengé Yéhuwah. Wektu adhiné wis tambah gedhé, dhèwèké kudu dibalèkké ing putri Firaun. Putri Firaun njenengi bayi kuwi Musa. (Pangentasan 2:10) Keluargané mesthi sedhih banget merga kudu pisah karo Musa. Ning, Miriam mesthi seneng banget wektu ndelok pertumbuhané Musa saka bayi nganti gedhé. Senajan Musa digedhèkké ing kerajaan Mesir, apa Musa bakal terus nduduhké katresnané marang Yéhuwah?

Miriam bangga banget karo Musa wektu ngerti nèk dhèwèké milih ngabdi marang Yéhuwah ketimbang dadi anggota kerajaan Mesir. Wektu umuré 40 taun, Musa mbéla wong Ibrani nganggo cara matèni wong Mesir sing nganiaya wong Ibrani. Ning, cara sing ditindakké Musa kuwi ora bener. Musa ngerti nèk dhèwèké ya isa dipatèni. Mula, dhèwèké lunga saka Mesir.​—Pangentasan 2:11-15; Kisah 7:23-29; Ibrani 11:24-26.

Musa lunga adoh saka Mesir lan manggon ing Midian. Dhèwèké dadi pangon wedhus suwéné 40 taun ing kono. Miriam mungkin ora ngerti kabar adhiné saksuwéné kuwi. (Pangentasan 3:1; Kisah 7:29, 30) Dhèwèké ya ndelok nèk wong Ibrani uripé dadi saya susah. Ning, Miriam terus nduduhké rasa sabar nganti dhèwèké tuwa.

Miriam Kuwi Nabiah

Umuré Miriam 80-an wektu Yéhuwah ngongkon Musa bali kanggo mimpin bangsané. Harun dipilih Yéhuwah dadi juru bicarané Musa. Harun lan Musa marani Firaun kanggo njaluk bèn umaté Gusti Allah dibébaské. Ning, Firaun nolak apa sing dijaluk. Musa lan Harun ya kudu bola-bali ing Mesir wektu Yéhuwah mènèhi bangsa Mesir 10 tulah. Saksuwéné kuwi, Miriam terus nguwatké adhi-adhiné sak isa-isané. Akhiré, bangsa Israèl isa dibébaské wektu tulah sing terakhir rampung, yaiku kabèh anak lanang pertamané wong Mesir padha mati. Miriam terus mbantu wektu Musa mimpin bangsané metu saka Mesir.​—Pangentasan 4:14-16, 27-31; 7:1–12:5

Bar kuwi, bangsa Israèl dioyak karo tentara Mesir lan kejebak ing Laut Merah. Wektu Musa ngangkat tongkaté ing pinggir laut, Miriam ndelok Lauté mbelah dadi loro. Wektu ndelok adhiné mimpin bangsa Israèl mlaku ing dhasar laut sing wis garing kuwi, mesthi imané Miriam marang Yéhuwah saya dikuwatké. Miriam ngabdi karo Gusti Allah sing isa nindakké apa waé lan sing netepi kabèh janjiné.​—Pangentasan 14:1-31.

Wektu kabèh wong saka bangsa Israèl wis ngliwati Laut Merah, lauté nutup manèh. Kuwi nggawé Firaun lan kabèh tentarané mati. Miriam ndelok nèk Yéhuwah luwih kuwat ketimbang kabèh pasukan tentara sing ana ing donya. Wong-wong langsung nyanyi kanggo ngluhurké Yéhuwah. Miriam mimpin wong-wong wédok bèn nyanyi lagu sing syairé, ”Padha ngidungna kagem Pangéran Yéhuwah, awit linuwih kaluhurané, jaran lan kang nunggangi padha diceguraké ing sagara.”​—Pangentasan 15:20, 21; Jabur 136:15.

Miriam mimpin wong-wong wédok Israèl kanggo nyanyi lagu kemenangan ing Laut Merah

Kuwi mesthi pengalaman luar biasa sing ora bakal dilalèkké karo Miriam. Ing Alkitab, Miriam dadi wong wédok pertama sing disebut nabiah. Miriam kuwi salah siji wong wédok sing dipilih kanggo nglayani Yéhuwah nganggo cara sing istiméwa.​—Para Hakim 4:4; 2 Para Raja 22:14; Yésaya 8:3; Lukas 2:36.

Saka kisah Alkitab iki, awaké dhéwé ngerti nèk Yéhuwah terus nggatèkké awaké dhéwé. Yéhuwah bakal mberkahi upayané awaké dhéwé, kesabaran, lan tékadé awaké dhéwé kanggo ngluhurké Yéhuwah. Kabèh wong kudu nduduhké iman marang Yéhuwah. Nèk awaké dhéwé kabèh terus setya, Dhèwèké ora bakal lali lan bakal terus mberkahi awaké dhéwé. (Ibrani 6:10; 11:6) Awaké dhéwé mesthi péngin niru imané Miriam.

Miriam Dadi Sombong

Isa nduwé tugas khusus kuwi berkah. Ning, kuwi ya ana bahayané. Wektu bangsa Israèl wis bébas saka perbudakan, Miriam dadi wong sing terkenal ing bangsané. Ning, akhiré kuwi nggawé Miriam dadi wong sing sombong lan ambisius.​—Wulang Bebasan 16:18.

Pirang-pirang sasi sakwisé metu saka Mesir, Musa ketemu karo bapak mertuané sing jenengé Yitro. Dhèwèké nggawa bojoné Musa sing jenengé Zipora lan loro anaké. Musa nikah karo Zipora wektu mbiyèn manggon ing Midian suwéné 40 taun. Sakdurungé, Zipora wis bali luwih dhisik ing Midian kanggo nemoni keluargané. Ning bar kuwi, bapaké ngejak Zipora kanggo lunga ing kémahé bangsa Israèl. (Pangentasan 18:1-5) Mesthi wong-wong Israèl seneng banget wektu ngerti Zipora teka. Merga wong-wong kuwi péngin ngerti bojoné wong sing dipilih Gusti Allah kanggo nylametké bangsa Israèl metu saka Mesir.

Apa Miriam seneng wektu ngerti Zipora teka? Awalé Miriam seneng. Ning, merga sombong, Miriam kuwatir nèk dhèwèké dadi ora terkenal manèh merga digantèni karo Zipora. Miriam lan Harun malah ngomong sing ora apik soal Zipora. Miriam lan Harun ora seneng merga Zipora kuwi wong Kus *, dudu wong Israѐl. Malah, wong loro kuwi ya sambat soal Musa. Miriam lan Harun kandha, ”Apa Pangéran Yéhuwah iku anggoné maringaké pangandika mung lumantar Musa baé, apa ora iya lumantar kita uga?”​—Wilangan 12:1, 2.

Miriam Kena Kusta

Omongané Miriam lan Harun nduduhké nèk wong loro kuwi nduwé sikap sing èlèk. Wong loro kuwi ora setuju karo keputusané Yéhuwah sing nggunakké Musa kanggo dadi pemimpin. Miriam lan Harun péngin nduwé luwih akèh wewenang. Apa Musa nyombongké wewenangé wektu dadi pemimpin? Ora. Senajan Musa tau nggawé kesalahan, ning dhèwèké ora sombong lan ambisius. Alkitab kandha, ”Musa iku luwih déning alus bebudené, ngungkuli sakèhé wong ing salumahé bumi.” Yéhuwah wis ngrungokké lan ngerti nèk Miriam karo Harun nduwé cara mikir sing salah lan kuwi bahaya.​—Wilangan 12:2, 3.

Yéhuwah ngongkon Miriam, Harun, lan Musa kanggo teka ing kémah pertemuan. Ing kono ana tiang awan sing nggambarké Yéhuwah sing lagi ngadeg ing ngarep kémah. Terus, Yéhuwah mènèhi naséhat kanggo Miriam lan Harun. Yéhuwah ngélingké wong loro kuwi nèk Yéhuwah percaya karo Musa lan wis milih dhèwèké. Yéhuwah takon karo Miriam lan Harun, ”Kang iku yagéné sira kok ora wedi nutuh marang abdiningSun Musa iku?” Wong loro kuwi dadi wedi. Yéhuwah ngerti nèk wong loro kuwi ora ngajèni Musa, pemimpin sing wis dipilih Yéhuwah.​—Wilangan 12:4-8.

Miriam ngojok-ojoki Harun kanggo nglawan bojoné Musa. Mulané Yéhuwah mènèhi hukuman kanggo Miriam. Hukumané yaiku lara kusta sing nggawé kulité ”putih kaya salju”. Harun langsung ngomong karo Musa, ”Dosa iki bok aja katempuhaké marang aku sakloron, kang tumindak mangkono ing sajroning kabodhoanku.” Terus, karo nangis Musa njaluk marang Yéhuwah, kandhané, ”Dhuh Allah, Paduka mugi karsaa nyarasaken piyambakipun.” (Wilangan 12:9-13) Wektu Miriam kena lara kusta, Musa lan Harun dadi sedhih banget. Iki nduduhké nèk wong loro kuwi bener-bener sayang karo Miriam senajan dhèwèké wis nggawé kesalahan.

Miriam Diapurani

Merga gelem mertobat, Yéhuwah gelem ngapurani Miriam lan marèkké dhèwèké saka penyakité. Senajan ngono, Yéhuwah tetep ngongkon Miriam bèn dikarantina ing njaba wilayah perkémahan Israѐl suwéné pitung dina. Miriam mesthi isin banget merga kudu ninggalké kémah gara-gara dihukum. Ning, merga nduwé iman Miriam gelem nindakké kuwi. Miriam yakin nèk hukuman sing dhèwèké tampa kuwi bukti nèk Yéhuwah sayang karo dhèwèké. Sakwisé pitung dina dikarantina, Miriam nduduhké nèk dhèwèké rendah hati bèn isa ”ditampani manèh” ing kémahé bangsa Israèl. Kuwi bukti nèk Miriam nduwé iman.​—Wilangan 12:14, 15.

Yéhuwah mènèhi korèksi kanggo wong-wong sing Dhèwèké sayangi. (Ibrani 12:5, 6) Merga sayang karo Miriam, Yéhuwah mbantu dhèwèké bèn ora sombong. Mungkin nampa Korèksi kuwi ora nyenengké. Ning, kuwi sing nggawé Miriam slamet. Miriam gelem nampa korèksi saka Yéhuwah, kuwi sing nggawé Yéhuwah gelem ngapurani dhèwèké. Miriam isih urip nganti akhir perjalanané bangsa Israѐl ngliwati padhang belantara. Bar kuwi, dhèwèké mati ing Kadesy ing padhang belantara Zin wektu umuré kira-kira 130 taun. * (Wilangan 20:1) 100 taun bar kuwi, Yéhuwah ngongkon nabi Mikha kanggo nulis pengalamané Miriam. Nabi Mikha nulis, ”Awitdéné sira rak wus Sunentasaké saka ing tanah Mesir, Sunluwari saka ing pangawulan sarta Ingsun rak wus ngutus Musa lan Harun, sarta Miriam minangka pangarepira?”​—Mikha 6:4.

Imané Miriam sing nggawé dhèwèké tetep rendah hati wektu nampa korèksi saka Yéhuwah

Awaké dhéwé isa sinau akèh saka pengalamané Miriam. Kaya Miriam, awaké dhéwé kudu nglindhungi wong liya sing butuh bantuan lan wani mbéla apa sing bener kèt cilik. (Yakobus 1:27) Awaké dhéwé kudu martakké kabar apik kanggo wong liya. (Roma 10:15) Awaké dhéwé ya kudu nyingkirké rasa iri lan sikap sombong. (Wulang Bebasan 14:30) Kaya Miriam, awaké dhéwé kudu rendah hati wektu nampa korèksi saka Yéhuwah. (Ibrani 12:5) Nèk nindakké kuwi, awaké dhéwé isa niru imané Miriam.

^ par. 28 Sebutan ”Wong Kus” maksudé, nèk Zipora kuwi asalé saka Arab kaya wong Midian liyané. Dudu saka Etiopia.

^ par. 35 Miriam, Harun, lan Musa mati ing taun sing padha. Matiné wong-wong kuwi urut saka sing paling tuwa.