Langsung mlebu

TIRUNEN IMANÉ | ÈLIA

Tetep Tekun Nganti Akhir

Tetep Tekun Nganti Akhir

Èlia krungu kabar nèk Raja Ahab wis mati. Bayangna dhèwèké lagi ngalamun karo ngelus-elus jénggoté. Dhèwèké kèlingan karo apa sing wis dialami nganti puluhan taun merga raja sing jahat kuwi. Èlia wis ngalami akèh masalah. Dhèwèké diancam, dadi buronan, lan malah arep dipatèni karo Ahab lan bojoné, yaiku Izebèl. Ahab meneng waé wektu Izebèl arep matèni nabi-nabiné Yéhuwah. Merga srakah, Ahab lan bojoné nggawé rencana arep matèni Nabot lan anak-anaké. Mula, Èlia nyampèkké berita penghukuman saka Yéhuwah kanggo Ahab lan kabèh keluargané. Saiki Ahab wis mati, persis kaya sing wis diramalké Gusti Allah.​—1 Para Raja 18:4; 21:​1-​26; 22:37, 38; 2 Para Raja 9:​26.

Ning, Èlia ngerti nèk dhèwèké kudu tetep tekun. Izebèl isih urip lan terus mènèhi pengaruh èlèk kanggo keluarga raja lan bangsa Israèl. Èlia bakal ngadhepi masalah liyané lan isih kudu mulang Èlisa, sahabat sing bakal dadi penerusé. Dadi, saiki ayo mbahas telu tugas terakhiré Èlia lan piyé Èlia isa tetep tekun merga nduwé iman. Awaké dhéwé ya bakal sinau carané nduwé iman sing kuwat bèn isa ngadhepi masalah saiki.

Nyampèkké Berita Penghukuman kanggo Ahazia

Ahazia, anaké Ahab lan Izebèl, saiki dadi raja Israèl. Dhèwèké mèlu-mèlu dadi jahat kaya wong tuwané. (1 Para Raja 22:53) Kaya wong tuwané, Ahazia ya nyembah Baal. Wong-wong sing nyembah Baal nindakké apa sing jahat, contoné nindakké pelacuran ing bait lan ngorbanké anak-anaké kanggo déwané. Apa ana sing isa nggawé Ahazia bertobat lan mbantu bangsa Israèl manut manèh karo Yéhuwah?

Raja sing isih enom kuwi ngerti-ngerti tiba saka ruangan ing atap, terus dhèwèké luka parah. Senajan wis mèh mati, dhèwèké tetep waé sombong lan ora gelem njaluk bantuané Yéhuwah. Dhèwèké malah ngongkon wong-wong lunga njaluk bantuané mungsuh ing kutha Ékron, ing Filistia. Raja kuwi péngin takon karo Baal-zébub, déwané wong Filistin, apa dhèwèké isa mari. Yéhuwah nesu lan ngongkon malaékat nemoni Èlia bèn Èlia nyegat wong-wong kuwi. Èlia ngongkon wong-wong kuwi bali nemoni raja lan nyampèkké pesen iki: Ahazia wis nindakké dosa gedhé merga nganggep nèk Israèl kaya-kayané wis ora nduwé Gusti Allah. Mula, Yéhuwah kandha nèk Ahazia mesthi bakal mati.​—2 Para Raja 1:​2-4.

Raja Ahazia ora bertobat, ning malah takon, ”Kapriyé rupané wong kang nemoni kowé lan ngandhakaké iku marang kowé kabèh mau?” Wong-wong kuwi njelaské penampilané Èlia sing sederhana, lan Ahazia langsung ngomong, ”Iku Èlia.” (2 Para Raja 1:​7, 8) Èlia urip sederhana lan fokus nglayani Yéhuwah. Kuwi sing nggawé wong-wong isa langsung ngenali dhèwèké. Iki béda banget karo Ahazia lan wong tuwané sing srakah lan seneng urip méwah. Kaya Èlia, awaké dhéwé péngin manut naséhaté Yésus kanggo urip sederhana lan fokus karo apa sing bener-bener penting.​—Matius 6:​22-​24.

Merga dendam, Ahazia ngongkon prajurit 50 lan komandané nyekel Èlia. Wektu ndelok Èlia lagi ”lenggah ana ing pucaking gunung,” * komandan prajurit kuwi meksa Èlia bèn ’mudhun’. Kétoké, Èlia arep dipatèni. Wong-wong kuwi sakjané wis ngerti nèk Èlia kuwi ”abdining Allah”. Ning, para prajurit kuwi malah ngancam Elia. Kuwi sikap sing ora bener. Èlia ngomong karo komandan kuwi, ”Manawa aku pancèn abdining Allah, muga anaa geni kang tumurun saka ing langit kang mangsa kowé dalah kalèrèhanmu sèket kabèh iku nganti entèk.” Gusti Allah langsung tumindak. ”Ana geni kang tumurun saka ing langit kang mangsa opsir mau dalasan wongé sèket nganti entèk.” (2 Para Raja 1:​9, 10) Awaké dhéwé isa sinau nèk Yéhuwah ora seneng nèk ana wong sing ngrendhahké utawa ngécé abdiné.​—1 Babad 16:21, 22.

Ahazia ngirim manèh komandan sing keloro lan prajurit 50. Komandan sing keloro iki luwih nékad timbang sing sakdurungé. Senajan wis ngerti nèk prajurit sing sakdurungé wis mati dadi abu ing lèrèng gunung, komandan iki isih tetep nékad. Komandan kuwi ora mung ngongkon Èlia ’mudhun’, ning dhèwèké ya ngongkon bèn Èlia cepet-cepet mudhun. Komandan kuwi lan prajurité langsung kesamber geni, kaya kelompok sing pertama. Ning, Raja Ahazia tetep sombong lan ndableg. Dhèwèké ngirim manèh prajurité. Ning, komandan sing ketelu iki luwih wicaksana. Dhèwèké rendah hati lan njaluk karo Èlia bèn dhèwèké karo prajurité ora dipatèni. Èlia niru sipaté Yéhuwah sing apikan. Malaékat ngongkon Èlia mèlu prajurit kuwi. Èlia manut lan dhèwèké nyampèkké manèh kata-katané Yéhuwah marang raja sing jahat. Raja Ahazia akhiré mati, kaya sing diomongké Yéhuwah. Dhèwèké mréntah mung rong taun.​—2 Para Raja 1:​11-​17.

Kaya Yéhuwah, Èlia apikan karo komandan sing rendah hati

Piyé Èlia isa tekun ngadhepi wong-wong sing ndableg lan seneng mbrontak? Awaké dhéwé kudu ngerti jawabané merga saiki awaké dhéwé ya ngadhepi wong-wong sing kaya ngono. Apa njenengan tau jèngkèl merga wong sing njenengan sayangi ora nggatèkké naséhaté njenengan, ning malah terus nindakké sing salah? Piyé carané bèn awaké dhéwé isa tetep sabar? Awaké dhéwé isa sinau saka kisahé Èlia. Wektu digolèki para prajurit, Èlia lagi ana ”ing pucaking gunung”. Awaké dhéwé ora ngerti ngapa Èlia ana ing panggonan sing sepi kaya ngono. Ning sing pasti, Èlia kuwi seneng ndonga. Dadi, isa waé dhèwèké milih panggonan kuwi bèn isa cedhak karo Gusti Allah. (Yakobus 5:​16-​18) Awaké dhéwé isa nyedhiakké wektu kanggo ndonga. Wektu ndonga, awaké dhéwé isa nyebutké jenengé Yéhuwah lan nyritakké kabèh masalah lan rasa kuwatiré awaké dhéwé. Nèk kerep ndonga, awaké dhéwé isa tetep sabar wektu ngadhepi wong-wong sing nékad lan sak karepé dhéwé.

Masrahké Tugas

Saiki, ayo gatèkké apa sing ditindakké Èlia wektu arep masrahké tugasé marang Èlisa. Wektu Èlia lan Èlisa arep lunga saka kutha Gilgal, Èlia njaluk Èlisa tetep ing kono waé, merga Èlia arep ing Bètel, sing jaraké kira-kira 11 kilomèter saka kono. Èlisa njawab, ”Dhemi Pangéran Yéhuwah ingkang gesang saha dhemi gesang panjenengan piyambak, kula saèstu boten badhé nilar panjenengan.” Sakwisé tekan Bètel, Èlia ngomong karo Èlisa nèk dhèwèké arep lunga ing Yérikho, sing jaraké kira-kira 22 kilomèter. Ning, Èlisa kandha nèk dhèwèké tetep péngin mèlu Èlia. Pas ing Yérikho, Èlia ngomong nèk dhèwèké arep lunga ing Kali Yordan, sing jaraké kira-kira 8 kilomèter, lan ngongkon Èlisa manèh bèn ora mèlu. Ning, Èlisa kandha nèk dhèwèké tetep péngin ngancani Èlia.​—2 Para Raja 2:​1-6.

Merga Èlisa nresnani Èlia, dhèwèké ora gelem ninggalké Èlia. Kuwi padha kaya kisahé Rut lan Naomi. Merga nresnani Naomi, Rut ora gelem ninggalké Naomi. (Rut 1:​15, 16) Kaya Èlisa, kabèh abdiné Gusti Allah saiki ya kudu sayang karo sedulur seiman.

Èlia mesthi seneng banget nduwé kanca sing sayang lan terus ngancani dhèwèké. Merga ora ninggalké Èlia, Èlisa isa ndelok mukjijat terakhiré Èlia ing Kali Yordan. Kali Yordan kuwi jero lan deres. Ning, wektu Èlia nggebug kali kuwi nganggo jubahé, kaliné kebelah dadi loro. Sakliyané Èlisa, ana ’pepanthan nabi sèket’ sing ndelok mukjijat kuwi. Kétoké, wong-wong kuwi termasuk wong lanang sing lagi dilatih kanggo mbantu bangsa Israèl ngibadah marang Gusti Allah. (2 Para Raja 2:​7, 8) Mungkin Èlia sing ngawasi pelatihan kuwi. Pirang-pirang taun sakdurungé, Èlia ngrasa nèk mung dhèwèké sing nduwé iman marang Gusti Allah. Merga tetep tekun, Èlia diberkahi Yéhuwah. Dhèwèké isa ndelok nèk sing nyembah Yéhuwah tambah akèh.​—1 Para Raja 19:10.

Sakwisé nyabrang Kali Yordan, Èlia kandha karo Èlisa, ”Kowé njaluk apa, kang bakal daktandukaké marang kowé, sadurungé aku kapulung saka ing ngarepmu?” Èlia ngerti nèk sedhéla manèh dhèwèké bakal lunga. Èlia ora mèri wektu Èlisa arep éntuk tugas tambahan sing penting. Dhèwèké malah arep mbantu Èlisa. Terus, Èlisa njaluk, ”Kula mugi kadunungana kalih bagéaning roh panjenengan.” (2 Para Raja 2:9) Èlisa ora njaluk ping loroné roh suci sing ana ing Èlia. Ning, Èlisa mung njaluk warisan kaya jatahé anak pertama. Nurut Hukum Musa, anak pertama bakal nampa warisan ping loro luwih akèh timbang liyané merga dhèwèké bakal dadi kepala keluarga. (Pangandharing Torèt 21:17) Merga arep dipasrahi tugasé Èlia, Èlisa péngin dadi kendel kaya Èlia.

Èlia ora langsung mènèhi apa sing dijaluk Èlisa. Merga rendah hati, Èlia ngerti nèk sing berhak njawab kuwi mung Yéhuwah. Akhiré, Yéhuwah njawab Èlisa. Nèk Èlisa isa ndelok Èlia digawa lunga, kuwi tandhané Yéhuwah bakal mènèhi apa sing dijaluk Èlisa. Bar kuwi, wektu wong loro kuwi lagi mlaku karo omong-omongan, ana peristiwa sing luar biasa.​—2 Para Raja 2:​10, 11.

Merga Èlia lan Èlisa akrab, wong loro kuwi isa kuwat wektu ngadhepi masalah

Ujug-ujug, ana cahaya sing anèh sing nyedhaki Èlia lan Èlisa. Bayangna wektu cahayané saya cedhak, ana swara kaya badai. Cahaya kuwi misahké Èlia lan Èlisa, lan mungkin nggawé wong loro kuwi wedi. Terus, wong loro kuwi ndelok kréta perang lan jaran sing murub kaya geni. Iki tandha bèn Èlia masrahké tugasé. Alkitab mémang ora nyritakké apa Èlia numpak kréta kuwi. Ning, Èlia munggah ing langit lan ilang digawa badai.

Èlisa nggumun banget ndelok kuwi kabèh. Èlisa ngerti nèk Yéhuwah bakal mènèhi ”kalih bagéaning” sipat kendelé Èlia. Ning, Èlisa sedhih merga mungkin ora bakal ketemu manèh karo Èlia. Èlisa mbengok, ”Dhuh rama kula, rama kula! Krétaning Israèl dalah para tiyangipun.” Èlisa ndeloki Èlia nganti Èlia ora kétok manèh. Merga sedhih banget, Èlisa nyuwèk klambiné.​—2 Para Raja 2:​12.

Wektu Èlia munggah ing langit, apa dhèwèké krungu sahabaté nangis? Apa dhèwèké ya nangis? Awaké dhéwé ora ngerti. Ning, sing pasti Èlia sayang karo Èlisa merga Èlisa wis mbantu dhèwèké tetep tekun ngadhepi akèh masalah. Kaya Èlia, awaké dhéwé ya péngin nduwé sahabat sing sayang karo Yéhuwah lan sing nindakké karepé Yéhuwah.

Yéhuwah mènèhi Èlia tugas sing anyar

Tugas sing Terakhir

Èlia ana ing endi? Ana agama sing mulang nèk Èlia ana ing swarga. Ning, atusan taun sakwisé kuwi, Yésus kandha nèk ora ana wong sing munggah swarga sakdurungé dhèwèké. Dadi, ora mungkin nèk wektu kuwi Èlia munggah ing swarga.​—Yohanes 3:​13.

Sakjané, Yéhuwah mung mindhahké Èlia ing panggonan sing anyar, yaiku kerajaan Yéhuda. Alkitab nulis nèk Èlia nindakké tugasé sing anyar ing kono kira-kira luwih saka pitung taun. Wektu kuwi, Yéhuda dipimpin karo Raja Yéhoram sing jahat. Dhèwèké nikah karo anaké Ahab lan Izebèl. Mula, pengaruh sing ora apik saka wong loro kuwi isih tetep ana. Bar kuwi, Yéhuwah ngongkon Èlia nulis surat sing isiné hukuman kanggo Yéhoram. Akhiré, Yéhoram mati merga penyakit sing parah. Malah, Alkitab kandha, ”Sédané ora ana kang nangisi.” Kuwi persis karo apa sing diramalké Èlia.​—2 Babad 21:12-​20.

Awaké dhéwé ora ngerti kapan lan piyé Èlia mati. Ning sing jelas, wektu dhèwèké mati, Èlisa lan para nabi liyané sedhih banget. Kira-kira 1.000 taun sakwisé kuwi, Yéhuwah isih éling karo Èlia. Buktiné, wektu wajahé Yésus berubah, Yéhuwah nggawé Èlia kétok ana ing kono. (Matius 17:​1-9) Apa njenengan péngin niru Èlia sing imané tetep kuwat senajan ngadhepi akèh masalah? Nèk péngin kaya Èlia, njenengan kudu ndonga sing tulus, nduwé sahabat sing sayang Yéhuwah, lan ngupaya terus cedhak karo Yéhuwah. Nèk nindakké kuwi kabèh, njenengan bakal terus disayang karo Yéhuwah.

^ par. 9 Beberapa ahli nyimpulké nèk kuwi Gunung Karmèl. Pirang-pirang taun sakdurungé, Èlia isa ngalahké nabi-nabi Baal ing Gunung Karmèl merga bantuané Yéhuwah. Ning, Alkitab ora ngandhani jenengé gunung kuwi.