Testigos de Jehováti Yuúsa Chichame itiúr unuikiartaj nu iista.