Ir al contenido

Yuús Papii kuitchajai unuimiarta

¿Yuús Papii nú nukap nekaatin wakéramek? Yuús Papii ame jee̱min kuitchajai unuikiarturtin wakéraji. Wakérakmeka, jui aárta.