Nuestro Ministerio del Reino papiikia testigos de Jehová tuke tsakamutin juú iruntainiam warínia unuimiatrartata nuna aujmatui : Estudio Bíblico de la Congregación, Escuela del Ministerio Teocrático y Reunión de Servicio.

Nota: Jui iruneana nuka chikichniumka, chíkich papiiksha aminiaiti