Ir al contenido

Ir al índice

 NAMPET 79

Jehovánu ajás kakaram ajakí wetí

Select an Audio Recording
Jehovánu ajás kakaram ajakí wetí

(Mateo 28:​19, 20 [NM])

 1. 1. We-ka-sar, aénts wain-kiar juár-kim-ji.

  U-nui-niaá u-nuí-nia-kuar,

  Yuús Jeho-ván ne-kaá u-mír-ka-ti,

  tu yain-kiar jin-tín-niu-ji.

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  Tu-ra ya-kí iim-sar ta-ji:

  “A-mék Jeho-vá iis-ti-niait-me.

  En-ke-sam na-kak ju-ki-tia;

  shiír ú-tsuk-ta; ka-ka-ram a-tí”, tu séam-ji.

 2. 2. Nu-wa nii u-chi-rí kuír-chi-chin

  mi-nia-kas shiír ií-niai-ti.

  Ii u-nuí-nia-tai-ri nú-ni-sar

  i-kia-ka-rar yáink-mia-ji.

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  Tu-ra ya-kí iim-sar ta-ji:

  “A-mék Jeho-vá iis-ti-niait-me.

  En-ke-sam na-kak ju-ki-tia;

  shiír ú-tsuk-ta; ka-ka-ram a-tí”, tu séam-ji.

 3. 3. “Yuús Jeho-ván u-mi-rín á-tat-jai”

  tu chi-chák u-mín a-tí.

  Yuú-san tu-ke e-nen-táim-tus-ti,

  nui-ti nii i-wiaák-ma-ri.

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  Tu-ra ya-kí iim-sar ta-ji:

  “A-mék Jeho-vá iis-ti-niait-me.

  En-ke-sam na-kak ju-ki-tia;

  shiír ú-tsuk-ta; ka-ka-ram a-tí”, tu séam-ji.

(Apatkam áujsata: Ruk. 6:48; Túr. 5:42; Filip. 4:⁠1 [NM].)