Ir al contenido

Ir al índice

 NAMPET 63​

¡Iikia Testigos de Jehováitji!

Select an Audio Recording
¡Iikia Testigos de Jehováitji!

(Isaías 43​:10​-12[NM])

 1. 1​. Aénts-ti peṉ-ké né-kats-ji,

  ka-shin-kish u-rú-ka-tin.

  An-tsu Yuus-ka ti paánt

  a-shí né-ka-wai.

  Nu-kap aénts peṉ-ké an-tar

  wa-rin-kish na-já-na-war,

  “Ju-ka ii yuús-rin-ti” tuí-nia-wai.

  Nu-na Jeho-vá na-kí-tia-wai.

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  Yuús ju-nis a-naí-tiam-ji:

  “Los tes-ti-gos de Jeho-vá”.

  A-ya Jeho-vá ne-kás Yuú-sai-ti.

  Ni-niu e-tsér-kat-niuit-ji.

 2. 2​. Yuús a-kup-ka-mu a-sar,

  ii-kia ti a-súm-pru-sar

  é-tser-kur we-kaa-ji,

  Yuús u-mír-ka-tsar.

  A-shí aénts ne-kaá-war-ti:

  Yuús Jeho-vá chi-kích-ki-ti.

  Nin-kia a-shí i-wiá-rat-ta-wai.

  Ya-jaú-chia nu a-tsút-ta-wai.

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  Yuús ju-nis a-naí-tiam-ji:

  “Los tes-ti-gos de Jeho-vá”.

  A-ya Jeho-vá ne-kás Yuú-sai-ti.

  Ni-niu e-tsér-kat-niuit-ji.

 3.  3​. Aénts a-nan-ka-mu a-sar

  wait-rua-war e-tsé-rai-niak:

  “Yuus-ka jú-nis-ai-ti”

  an-tar tuí-nia-wai.

  Ti na-tsant-maí tuí-nia-kui

  ii Yuus-ri a-yám-pra-ji.

  Aénts tui-nia nu-ka áin-tsa-chui-ti.

  Ne-ka-sa nu e-tsér-niuit-ji.

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  Yuús ju-nis a-naí-tiam-ji:

  “Los tes-ti-gos de Jeho-vá”.

  A-ya Jeho-vá ne-kás Yuú-sai-ti.

  Ni-niu e-tsér-kat-niuit-ji.

(Apatkam áujsata: Is. 37​:19 [NM]; 55​:11[NM]; Ezeq. 3​:19[NM].)